Rekisteriselostemalli

 

Rekisteriseloste

 

Laatimispäiväys:

Päivitetty viimeksi:

 

Rekisterinpitäjä

Nimi:

Yhteystiedot:

 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt [Täytetään, jos rekisterinpitäjä on sukuseura]

Nimi:

Asema:

Yhteystiedot:

 

Rekisterin nimi [Valitse toinen vaihtoehdoista]

- Matti Meikäläisen sukututkimusrekisteri, joka sisältää tietoja esivanhemmista sekä Meikäläisen ja Heikäläisen suvusta

- Meikäläisen Sukuseuran sukututkimusrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus [Valitse yksi vaihtoehdoista]

- Sukututkimus

- Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

- Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen Meikäläisen Sukuseuran suljetulla verkkosivustolla

- Sukututkimus ja tietojen julkaiseminen verkkopohjaisessa tietokantapalvelussa

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä

Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)