VERKKOPALVELUT

Tallennustoiminta

Suomen Sukututkimusseuralla on pitkä historia joukkoistetuista tallennustoiminnasta ja vapaaehtoisten aktivoinnista. Esimerkiksi Seuran tunnetuin verkkopalvelu HisKi pohjautuu 1920-luvulla aloitetulle seurakuntien historiakirjojen kopiointityölle, jonka seurauksena syntyivät niin kutsutut mustat kirjat. Jatkuvan HisKi-tallennuksen lisäksi Seurassa on käynnissä myös aineistokohtaisia tallennusprojekteja.


HisKi-tallennus

HisKi-tietokannan täydentäminen perustuu vapaaehtoisten panokseen ja kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua siihen. Tallennus tapahtuu omatoimisesti erillisen tallennusalustan kautta. Tallennukseen liittyen on erityisen tärkeää, että kaikki noudattavat tarkasti tallennusohjeita ja sovittuja periaatteita. Omalla panoksella tallennukseen voi vaikuttaa siihen, mitä uusia tietoja HisKiin tulee kaikkien sukututkijoiden hyödynnettäväksi. 

Kaikkien tallentajien on suositeltavaa liittyä Facebookissa HisKi-tallentajien omaan keskusteluryhmään, jossa jaetaan neuvoja ja pyytää apua esimerkiksi tallennuksessa mahdollisesti eteen tulevien vaikeasti luettavien kirkonkirjojen tulkintaan. Vapaaehtoista HisKi-tallennusta koordinoi Kati Ahopelto, joka vasta kaikkiin HisKi-tallennukseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin. Kaikkien Seuran toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.


Tallennusprojektit


Upseeriluetteloiden indeksointi

Tällä hetkellä Seurassa on käynnissä painettujen upseeriluetteloiden indeksointi. Kyseisissä luetteloissa julkaistiin Suomen puolustusvoimien vakinaisen väen upseerit palvelusvuosijärjestyksessä vuosina 1927-1991. Indeksoinnissa suomenkielisistä luetteloista poimitaan taulukkoon niissä esiintyvien henkilöiden etu- ja sukunimet, sotilasarvot, nimitys- ja ylennyspäiväykset sekä palveluspaikat eli joukko-osastot. 

Indeksoinnin myötä upseeriluetteloiden tiedot tulevat haettavaan muotoon ja ne julkaistaan SukuHaussa. Upseeriluetteloiden tietoja voidaan käyttää esimerkiksi henkilöhistorialliseen tutkimukseen sekä apuna itsenäisyydenajan sotilaslähteiden tutkimisessa.

Mikäli olet kiinnostunut upseeriluetteloiden vapaaehtoiseksi indeksoijaksi, ilmoittaudu mukaan ja jätä vapaamuotoinen viesti Seuran verkkopalveluasiantuntija Mikko Kuitulalle, joka vastaa Seuran tallennusprojekteista. Vapaaehtoisille indeksoitava aineisto toimitetaan sähköpostitse ja heidät perehdytetään tehtävään. Erityistä osaamista vaadita, mutta Excelin aiemmasta käytöstä on hyötyä indeksoinnissa. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.


Matkustajaluetteloiden indeksointi

Seuran digitoimat Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluettelot julkaistiin SukuHaussa syksyllä 2021. Alkuperäisiä luetteloita säilytetään Merihistoriallisen instituutin arkistossa Åbo Akademissa ja niitä on yhteensä 145 kappaletta. Julkaisun jälkeen käynnistettiin luetteloiden indeksoinnista projekti, johon ilmoittautui mukaan useampia vapaaehtoisia. 

Matkustajaluetteloiden indeksointi saatiin valmiiksi toukokuussa 2022, muutamaa yksittäistä luetteloa lukuun ottamatta, ja nyt SukuHaussa pystyy tekemään luetteloihin hakuja sukunimillä sekä etu- ja sukunimien yhdistelmillä. Haettavissa olevia Indeksoituja nimiä on yhteensä yli 300 000. Matkustajaluetteloiden tietoja voidaan käyttää suomalaisten siirtolaisten tutkimuksessa.

Hae matkustajaluetteloista (vaatii kirjautumisen)