Tietosuojaneuvonta

Puheenjohtaja Jouni Elomaa antaa Suomen Sukututkimusseuran jäsenille tietosuojaa koskevaa neuvontaa puhelimitse. Neuvonta-aika tilataan sähköpostitse osoitteella jouni.elomaa@genealogia.fi.

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)