Koulutuspalvelut

 

Suomen Sukututkimusseura tuottaa suku- ja henkilöhistorian harrastajille monipuolisia koulutuspalveluja, joiden tarkoituksena on edistää laadukasta tutkimustyötä ja sen julkisuuteen saattamista. Seuran järjestämien esitelmien videoita on katseltavissa Videokirjastossa.

 

Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät

 

Suomen Sukututkimusseuran tärkein koulutustapahtuma on vuosittain maaliskuussa pidettävät Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät. Ne kiertävät paikkakunnalta toiselle ja järjestetään yhteistyössä paikallisen sukututkimusyhdistyksen kanssa.

Valtakunnallisten Sukututkimuspäivien ohjelmaan kuuluu perjantaina pidettävä seminaari sekä lauantaina ja sunnuntaina sukututkijoille suunnattu jatkokoulutuspaketti. Lauantaina ja sunnuntaina järjestetään myös näyttely, jossa sukututkijat, sukututkimusyhdistykset, sukuseurat, arkistot, yritykset jne. esittelevät omaa toimintaansa.

Suomenkielisten Valtakunnallisten Sukututkimuspäivien ohella Seura on järjestänyt 16 kertaa ruotsinkielisen Finlandssvenska Släktforskarkonferensenin.

Seuraavat Valtakunnalliset Sukututkimuspäivät pidetään  Seinäjoella 12.-13.3.2016.

 

Sukututkijan jatkokurssi

 

Seura järjestää yhteistyössä arkistolaitoksen kanssa Sukututkijan jatkokurssin Kansallisarkiston luentosalissa. Jatkokurssi koostuu kahden vuoden aikana pidettävistä 18 esitelmästä, joista kukin esittelee jotakin suku- ja henkilöhistorian tutkimuksen kannalta merkittävää lähdesarjaa.

 

Teemalauantai

 

Seura järjestää huhtikuussa ja lokakuussa Teemalauantain Tieteiden talolla Helsingissä. Teemalauantaina tarkastellaan esipolvien elämään liittyviä ilmiöitä asiantuntioiden pitämien esitelmien valossa. Lue lisää.

 

Henkilötietokoulutus

 

Seura järjestää vuosittain kolmesta neljään Sukututkija henkilötietojen käsittelijänä sekä Henkilötietolainsäädäntöä sukututkijoille-koulutusta eri puolilla maata suomeksi ja ruotsiksi. Koulutus kestää yhden lauantaipäivän ja sen aikana tarkastellaan sukututkimuksen näkökulmasta kansalaisten perusoikeuksia ja henkilötietolainsäädäntöä sekä käsitellään julkisuuslain ja rikoslain sukututkimusta sivuavia määräyksiä.

 

Sukukirjakoulutus

 

Seura järjestää vuosittain kerran tai pari Suvusta kirjaksi-koulutusohjelman sukukirjan tekemisen eri vaiheista. Ohjelma koostuu viidestä koulutuspäivästä, joilla kullakin on oma teemansa. Osallistujat voivat valita koulutuspäivän tarpeittensa mukaan. Lisäksi Seura tarjoaa mentorointia sukukirjan kirjoittajille. Lue lisää mentoroinnista.

 

Koulutusta digitaaliseen sukututkimukseen

 

Seura jäjestää koulutusta digitaaliseen sukututkimukseen. Lue lisää.

 

Koulutusta geneettisestä sukututkimuksesta

 

Seura järjestää koulutusta, jossa tutututaan geneettisen sukututkimuksen mahdollisuuksiin. Lue lisää.

 

Suku- ja henkilöhistorian keskeiset lähteet

 

Suomen Sukututkimusseura järjestää koulutuksen suku- ja henkilöhistorian keskeisistä lähteistä. Kahdesta koulutustuspäivästä koostuvan koulutuspaketin aikana käsitellään kunkin lähderyhmän tärkeimmät aineistot ja kerrotaan mitä suku- ja henkilöhistorian kannalta oleellista tietoa ne sisältävät ja kuinka ne löytyvät sekä mistä lähteet ovat löydettävissa. Lue lisää.

 

Talo- ja kylähistorian koulutukset

 

Suomen Sukututkimusseura järjestää koulutuksia talo- ja kylähistorian keskeisistä lähteistä. Kahdesta koulutustuspäivästä koostuvan koulutuspaketin aikana käsitellään kunkin lähderyhmän tärkeimmät aineistot ja kerrotaan mitä talo- ja kylähistorian kannalta oleellista tietoa ne sisältävät ja kuinka ne löytyvät sekä mistä lähteet ovat löydettävissa. Lue lisää.

Suomen Sukututkimusseura järjestää koulutuksia talo- ja kylähistorian kirjoittamisesta. Kahdesta koulutustuspäivästä koostuvan koulutuspaketin aikana käsitellään paikallishistoriallisen kirjahankkeen keskeisimpiä kysymyksiä suunnittelusta yhteistyöhön kirjapainon kanssa. Kirjahankkeen eri osa-alueita tarkastellaan nimenomaan maatilan ja kylän historiallisten vaiheiden ja niiden kuvaamisen näkökulmasta. Lue lisää.

 

Kirjaston teemailta

 

Kirjaston teemailloissa käsitellään sukututkimuksen kirjallisia ja Seuran kirjastossa käytettävissä olevia lähteitä asiantuntijavieraiden opastuksella. Lue lisää.

 

Vuoden Sukukirja -kilpailu

 

Seura on vuodesta 1991 lähtien vuosittain järjestänyt Vuoden Sukukirja -kilpailun. Sen tarkoituksena on arvioida yhden vuoden aikana ilmestyneitä sukukirjoja sekä tehdä sukukirjoja tunnetuksi suurelle yleisölle. Kilpailuun osallistuvat kirjat lähetetään seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä Seuran toimistoon.

 

Maksullisten koulutustilaisuuksien ehdot

 

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen on lähtökohtaisesti sitova ja se on tehtävä viimeistään viikkoa ennen tapahtumaa. Tarkista tarkka päivämäärä Seuran verkkosivuilta tai tapahtuman mainoksesta. Ilmoittautumalla sitoudut ilmoittaumis-, osallistumismaksu- ja peruutusehtoihin.

 

Osallistumismaksu:

Jokainen ilmoittautunut saa henkilökohtaisen laskun etukäteen sovitulla tavalla (postitse tai sähköpostiin) tai paikan päällä tilaisuuden yhteydessä. Maksuaikaa osallistumismaksulle on kaksi (2) viikkoa.

 

Peruutusehdot:

Osallistuminen pitää perua viimeistään viisi (5) päivää ennen tapahtumaa. Mikäli peruuttaminen tapahtuu myöhemmin kuin viisi (5) päivää ennen tapahtumaa, peritään koko osallistumismaksu lähettämällä osallistumismaksulasku sähköpostiin tai kotiosoitteeseen. Myös tapahtumaan ilman peruutusta tulematta jättäneiltä peritään koko osallistumismaksu. Osallistumismaksua ei peritä, mikäli peruutuksen syy on sairaus, josta ilmoittautunut esittää lääkärintodistuksen, tai ylivoimainen ennalta-arvaamaton este (esimerkiksi julkisen liikenteen lakko, luonnonmullistus etc.). Suomen Sukututkimusseura pidättää myös oikeuden perua tapahtuma, jolloin osallistumismaksut palautetaan maksaneille. Peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan henkilökohtaisesti ilmoittautuneille.

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)