Vaalitoimikunta

Seuran johtosäännön mukaan hallitus nimeään enintään kolmen kalenterivuoden toimikaudeksi kerrallaan vaalitoimikunnan tekemään syyskokoukselle esityksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle valittavista henkilöistä. Vaalitoimikunta koostuu puheenjohtajasta ja kolmesta muusta jäsenestä, jotka ovat hallitukseen kuulumattomia Seuran aktiivisia jäseniä eri puolilta maata. Toiminnanjohtaja on vaalitoimikunnan sihteeri läsnäolo- ja puheoikeudella. 

Toimikaudella 2021–2023 vaalitoimikuntaan kuuluvat Teuvo Ikonen (puheenjohtaja), Virpi Nissilä, Arja Rantanen ja Heikki Vuorimies.

Seuran jäsenet voivat tehdä vaalitoimikunnalle ehdotuksia Seuran puheenjohtajasta ja uusista hallituksen jäsenistä osoitteella vaalitoimikunta(a)genealogia.fi.

 

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)