Sukututkimus-webinaarit

Kartat ja karttojen asiakirjat sukututkimuksen rikastuttajana

Oletko tehnyt jo sukututkimusta ja haluaisit löytää suvun asuinpaikoista lisätietoja? Nykyään internetissä on jo paljon digikuvattuja karttoja kaupungeista ja maaseudulta. Jos sukusi on ollut talollisia, torppareita tai kaupunkilaisia, kartoista saattaa löytyä tarkka asuinpaikka. Vanhimmissa 1600- ja 1700-luvun kartoissa on myös suoranaisesti sukututkimukseen liittyviä tietoja, esim. kuka tai ketkä olivat perustaneet talon, perustamisaika päivän tarkkuudella, millaiset olosuhteet maanmittarin katsannon mukaan uudistilalla oli menestyä, ja muuta tilan elinkelpoisuuteen liittyvää tietoa.

Kouluttajat dosentti Heikki Rantatupa ja sukututkimusopettaja Ritva Sampio. Hinta 65 euroa. Ilmoittautuminen täällä.

 

DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa, jatkokurssi

DNA-testien tuloksesi ovat saapuneet. Miten näitä tuloksia tulkitaan ja mitä tietoa niistä voi saada sukututkimukseen? Tarvitaanko lisätestejä ja millaisia testejä? Miten ylläpidän sivuston tietoja? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin saat vastauksen DNA-tulosten käyttö sukututkimuksessa -kurssilta ja jatkat tutkimustasi geneettisen sukututkimuksen kiehtovassa maailmassa.

Kouluttajat sukututkimusopettaja Ritva Sampio ja sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen.

Hinta 65 €. Ilmoittautuminen täällä.

 

Isoisää etsimään

Puuttuvan sukulaisen löytämiseksi nykypäivän sukututkimus on avannut uusia mahdollisuuksia. Kirjallisiin lähteisiin perustuvan sukututkimuksen rinnalla DNA-testien avulla voidaan löytää biologisia sukulaisia ja vahvistaa sukulaisuuksia. Isoisää etsimään -webinaarissa esitellään erilaisia menetelmiä isoisän löytämiseksi, olipa isoisä sitten lähisukulainen tai muutaman sukupolven takaa oleva isoisä. Aikaisempaa sukututkimuskokemusta et välttämättä tarvitse, sillä aloitamme tutustumalla sukututkimuksen perusteisiin ja tietojen käsittelyyn. Myös siihen, että mistä arkistolähteistä voit saada tietoja ja kenelle niitä luovutetaan. Tutustumme DNA-testeihin, niiden työkaluohjelmien käyttöön, tutkintamenetelmiin ja tulkintaan puuttuvan sukulaisen löytämiseksi.

Kouluttajat sukututkimusopettaja Ritva Sampio ja sukututkimuskouluttaja Riikka Piironen. Hinta 65 €. Ilmoittautuminen täällä.

 

Henkikirjojen käyttö sukututkimuksessa

Sukututkimusta tehdään usein kirkonkirjoista, mutta jos kirkonkirjat ovat tuhoutuneet tai niitä ei ole käytettävissä esimerkiksi rajoitusten vuoksi, niin henkikirjoista on usein iso apu suvun historian selvittämisessä. Kurssilla käymme läpi henkikirjojen rakennetta 1600-, 1700-, 1800- ja 1900-luvuilla, tulkitsemme käsialoja ja tutustumme esimerkkien avulla niiden käyttöön sukututkimuksessa ja tilojen historian selvittämisessä.

Kouluttaja sukututkimusopettaja Ritva Sampio. Hinta 55 €. Ilmoittautuminen täällä.

 

HUOM! Kou­lu­tukset to­teu­te­taan verk­ko­kou­lu­tuk­se­na eli tar­vit­set tie­to­ko­neen, jos­sa on net­ti­yh­teys, kai­ut­ti­met tai kuu­lok­keet. Eril­li­siä oh­jel­ma-ase­tuk­sia ei tar­vi­ta, eikä tek­niik­ka edel­ly­tä ai­em­paa osaa­mis­ta. Verk­ko­lu­en­not tal­len­ne­taan, jo­ten osal­lis­tu­jat voi­vat kat­soa ja kuun­nel­la ne myös jäl­ki­kä­teen. Saat verk­ko­kurs­sin si­sään­kir­jau­tu­mis­o­soit­teen säh­kö­pos­tii­si en­nen kou­lu­tuk­sen al­kua.

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)