Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitali

Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitali on sukututkimuskentän korkein huomionosoitus. Se voidaan myöntää henkilölle tunnustuksena sukututkimuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Kyse voi olla pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toiminnasta sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa esimerkiksi vapaaehtoistoimijana tai luottamustehtävissä.

Ansiomitali voidaan myöntää myös suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista ansioista. Tällöin kyseeseen voi tulla esimerkiksi huomattava työ korkeatasoisten sukukirjojen tai sukuartikkeleiden kirjoittamisessa tai muu laajamittainen ja laadukas sukututkimistyö.

Ansiomitali on täyttä hopeaa. Sen etupuolella on Suomen Sukututkimusseuran heraldinen puutunnus ja tapapuolella teksti PRO GENEALOGIA. Mitalin on suunnitellut Petteri Järvi ja tuottanut kultaseppä Tuomas Hyrsky. Ansiomitalin saajalle luovutetaan lisäksi kunniakirja.

 

Ansiomitalin esittäminen

Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalin myöntämisestä päättää esityksestä Suomen Sukututkimusseuran hallitus. Esityksen voi tehdä kuka tahansa eikä esittäminen tai saaminen edellytä Suomen Sukututkimusseuran jäsenyyttä.

Esitys ansiomitalin myöntämisestä lähetetään sähköpostitse toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluomalle osoitteella pt.kuusiluoma@genealogia.fi. Esityksen tekijä sitoutuu maksamaan myönnetystä ansiomitalista lunastusmaksun 100 €.

Ansiomitaliesityksiä voi tehdä pitkin vuotta, mutta ne on jätettävä Suomen Sukututkimusseuralle vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua luovutusajankohtaa.

Ansiomitaliesityksestä tulee ehdokkaasta käydä ilmi seuraavat tiedot:

  1. Ehdokkaan kaikki ansiot sukututkimuskentällä, ei ainoastaan esityksen tekevän yhteisön toiminnassa. Tällaisia ansioita ovat esimerkiksi toiminta valtakunnallisessa tai paikallisessa sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa, sukujulkaisun kirjoittajana tai toimittajana, sukututkimuksen opettajana tai aktiivinen sukututkimustyö.
  1. Ehdokkaan ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen luottamushenkilönä tulee ilmoittaa hallituksen jäsenyyden alkamis- ja päättymisvuosi sekä puheenjohtajan tehtävästä erikseen sen alkamis- ja päättymisvuosi.
  1. Ehdokkaan ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen vapaaehtoistoimijana tulee ilmoittaa, missä eri tehtävissä hän on toiminut sekä aktiivisen toiminnan alkamis- ja päättymisvuosi.
  1. Ehdokkaan ansiokas julkaisutoiminta tulee ilmoittaa mahdollisimman kattavasti ainakin sukukirjat sekä maatila-, kylä-, yhdistys-, yritys- ja paikallishistoriat. Julkaisut tulee jakaa yhtäältä rajoittamattoman yleisön saatavilla oleviin julkaisuihin (vapaakappalekirjastoihin toimitetut printtijulkaisut sekä verkkojulkaisuissa ja avoimessa verkossa luettavissa olevat julkaisut) ja toisaalta muuhun kirjalliseen tuotantoon, joka on rajoitetusti yleisön saatavilla (esimerkiksi vapaakappalekirjastoihin toimittamatta jääneet printtijulkaisut, monisteet, on-demand-julkaisut ja käyttörajoitetuilla verkkosivustoilla luettavissa olevat julkaisut). Jokaisesta julkaisusta ilmoitetaan sen täydellinen ja oikea nimi, julkaisumuoto ja -vuosi sekä henkilön tosiasiallinen rooli sen toteuttamisessa.
  1. Ehdokkaan ansiokas toiminta sukututkimustyössä tulee eritellä ja ajoittaa sekä määritellä sen laajuus ja laadukkuus.
  1. Ehdokkaan aikaisemmin saamat huomionosoitukset sukututkimuskentällä.

 

Suomalaisen sukututkimuksen kultainen ansiomitali

 

2021

Diplomi-insinööri Jouni Malinen

 

2020

Päätoimittaja Matti Lehtiö

 

2019

FT Sirkka Paikkala

 

2018

Professori Veijo Saloheimo

 

2017

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva

 

Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitalli

 

Suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista ansioista

 

2021

Pekka Pirttikoski (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)

 

2020

Kalevi Hyytiä (esittäjä Hyytiäisten Sukuseura ry)

Matti Hyytiäinen (esittäjä Hyytiäisten Sukuseura ry)

Aila Hölttä (esittäjä Hyytiäisten Sukuseura ry)

Seppo E. Järvinen (esittäjä Lampimäen suku ry)

Markku Kiviniemi (esittäjä Tiilikaisten sukuseura ry)

Ari Kolehmainen (esittäjät Kiiskisten sukuseura ry ja Kolehmaisten sukuseura ry)

Teuvo Kuparinen (esittäjä Kuparisten sukuseura ry)

Lea Malin (esittäjä Ravansaaren Hedlundit ry)

Veijo Tiilikainen (esittäjä Tiilikaisten sukuseura ry)

Reetta Väänänen (esittäjä Savon Sukututkimusharrastajat ry)

 

2019

Anja Auvinen (esittäjä Randoin–Rantosen sukuseura ry)

Seija Haikkala (esittäjä Laamasten–Redsvenien sukuseura ry)

Seppo Haukoranta (esittäjä Juho ja Maria Honkajärven sukuseura ry)

Pentti Hätinen (esittäjä Hätisten sukuseura ry)

Jari Ikävalko (esittäjä Ikävalko-suvun sukuseura ry)

Juha Jauhiainen (esittäjä Jauhiaisten sukuseura ry)

Mirja Karjalainen (esittäjä Laamasten–Redsvenien sukuseura ry)

Raimo Laamanen (esittäjä Laamasten–Redsvenien sukuseura ry)

Jorma Lamminmäki (esittäjä Pyylammin sukuseura ry)

Pentti Kilpiö (Kilpiön sukuseura ry)

Airi Musto (esittäjä Ikävalko-suvun sukuseura ry)

Jorma Piirainen (esittäjä Eskil Piira sukuseura ry)

Asko Rautioaho (esittäjä Jauhiaisten sukuseura ry)

Eila Rautioaho (esittäjä Jauhiaisten sukuseura ry)

Juhani Tauriainen (esittäjä Tauriaisten sukuseura ry)

Lauri Terho (esittäjä Ryhdän sukuseura ry)

 

2018

Jouni Kakkonen (esittäjä Kakkosten sukuyhdistys ry)

Eino Niskanen (esittäjä Niskasten Sukuseura ry)

Aimo Patrikainen (esittäjä Patrikaisten sukuseura ry)

Raimo Vasara (esittäjä Tampereen seudun sukututkimusseura ry)

Kyösti Väänänen (esittäjä Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry)

Ilkka Väätti (esittäjä Peräpohjolan sukututkijat ry)

 

2017

Maria Enckell (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)

Mauri Lehikoinen (esittäjä Raassinan Sukuseura ry)

Tapio Leinonen (esittäjä Leinosen sukuseura ry)

Tatu Leinonen (esittäjä Leinosen sukuseura ry)

Margit Lumia (esittäjä Suomen Sukututkimusseura) 

Matti Nieminen (esittäjä Erkkilän sukuseura ry)

Veli Pekka Toropainen (esittäjä Turun Seudun Sukututkijat ry)

Heikki Vuorimies (esittäjä Keski-Suomen Sukututkijat ry) 

Tapio Vähäkangas (esittäjä Keski-Suomen Sukututkijat ry) 

 

Aktiivisesta toiminnasta sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa

 

2021

Marja Koukku (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)

Raimo Ojala (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)

Tapio Paavonen (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)

Erkki Tahvanainen (esittäjä Tahvana-Sukuseura ry)

Sakari Vänttinen (esittäjä Vänttisten sukuseura ry)

 

2020

Jouni Kainulainen (esittäjä Savon Sukututkimusharrastajat ry)

Marja-Liisa Siikonen (esittäjä Sukuseura Ullan Kilta ry)

Sulo Tiilikainen (esittäjä Tiilikaisten sukuseura ry)

 

2019

Erkki Kiuru (esittäjä Lahden seudun sukututkijat ry)

Marjatta Rintala (esittäjä Tampereen seudun sukututkimusseura ry)

 

2018

Kaarina Haakana (esittäjä Sukuseura Haakana ry)

Pentti Heikkinen (esittäjä Heikkilä—Heikkinen suku ry)

Eeva Häkkinen (esittäjä Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry)

Leena Immonen (esittäjä Patrikaisten sukuseura ry)

Anneli Koskela (esittäjä Peräpohjolan sukututkijat ry)

Timo Koskinen (esittäjä Peräpohjolan sukututkijat ry)

Anneli Kotisaari (esittäjä Calamnius Sukuseura ry)

Harri Laine (esittäjä Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura ry)

Mervi Lampi (esittäjä Hämeenlinnan sukututkimusseura ry)

Aimo Laukkanen (esittäjä Laukkasten sukuseura ry)

Tytti Mäkipää (esittäjä Setlementti Kyröskela och Kyröskosken kansalaisopisto)

Alli Rahko (esittäjä Antti Suutaran Sukuseura ry)

Markku Ruuskanen (esittäjä Sihvosten sukuseura ry)

Vappu Sipilä (esittäjä Kuhmoisten Tervalan sukuseura ry)

Martti Skyttä (esittäjä Sukuseura Skytät ry)

Ilkka Teerijoki (esittäjä Hämeenlinnan sukututkimusseura ry)

Elina Ylä-Närvä (esittäjä Kuhmoisten Tervalan sukuseura ry)

 

2017

Sirkka Haara (esittäjä Lahden Seudun Sukututkijat ry)

Eeva Hasunen (esittäjä Vantaan Seudun Sukututkijat ry)

Kaija Heiskanen (esittäjä Savon Sukututkimusharrastajat ry)

Teuvo Ikonen (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)

Kari Iso-Järvenpää (esittäjä Salon Seudun Sukututkijat ry)

Peter Henrik von Knorring (esittäjä Släktföreningen von Knorring rf)

Johanna Kurela (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)

Reijo Luostarinen (esittäjä Varkauden seudun sukututkijat ry)

Karin Nissinen (esittäjä Keravan Seudun Sukututkijat ry)

Maija-Liisa Pukinkorva (esittäjä Oulun sukututkimusseura ry)

Sirkka Liisa Rautavirta (esittäjä Irja Pulkkinen)

Lempi Kuisma (esittäjä Moisanderin sukuseura ry) 

Rainer Toiviainen (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)

Kristian Stockmann (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)