Genos

Aikakauskirja Genos on Seuran tärkein julkaisusarja. Se ilmestyy neljänä numerona vuodessa ja se postitetaan jäsenille.

Genoksen julkaiseminen aloitettiin vuonna 1930. Se on alusta alkaen ollut suomalaisen sukututkimuksen keskeisin julkaisukanava. Siinä julkaistaan luotettavaa tutkimustietoa, mikä käytännössä tarkoittaa ensisijaisesti laadukkaaseen ja perusteelliseen tutkimustyöhön perustuvia sukututkimusartikkeleita.

Genoksessa julkaistaan suku- ja henkilöhistorian tuloksia ja lähdeartikkeleita sekä sellaista suku- ja henkilöhistoriaa lähellä olevien tieteenalojen artikkeleita, joka käsittelevät mm. esivanhempien elämään vaikuttaneita historiallisia ilmiöitä ja lähdeaineistojen taustoja. Lisäksi Genoksessa julkaistaan arkistojen ja lähdeaineistojen esittelyjä, tutkimuslöytöjä, kirja-arvioita, keskustelupuheenvuoroja ja ajankohtaisia sukututkimusta käsitteleviä artikkeleita.

Genos on tieteellisesti toimitettu aikakauskirja ja sen artikkelit on vertaisarvioitu. Genos on saavuttanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeessa tason 1 (JUFO-luokitus 1).

Vuosikertahakemisto 1930-2005 on vuosikerroittain ja numeroittain järjestetty Genoksen sisällysluettelo.

Genoksen aiheenmukaisessa hakemistossa 1930-2001 artikkelit on järjestetty sisällön mukaan seitsemään luokkaan.

Toimitus

Löydät toimituksen yhteystiedot täältä.


Toimitusneuvosto