Edunvalvonta

Suomen Sukututkimusseuran edunvalvonta kohdistuu sukututkijoiden tutkimusmahdollisuuksien edistämiseen ja tutkimusta ehkäisevien tekijöiden poistamiseen vaikuttamalla viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin. Seuran juridisen edunvalvonnan tärkeimpänä tehtävänä on luoda lainmukaisia tulkintoja siitä, kuinka tiesuojalainsäädäntöä sovelletaan erilaisiin sukututkimustarkoituksiin sekä niistä tiedottaminen sukututkijoille ja sukuseuroille.

 

Tietosuoja-ohjeistus

Sukututkimusseuralla on käynnissä tietosuojaohjeistus-hanke, jossa kevään 2021 aikana luodaan mahdollisimman kattavasti ohjeita siitä, miten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan erilaisissa sukututkimukseen liittyvissä tilanteissa.

Hankkeen pohjana ovat Sukututkimusseuran hallituksen keväällä 2018 hyväksymät viisi alustavaa linjausta:

 

Sukututkijoiden edunvalvonta

Sukututkijoiden juridinen edunvalvonta kohdistuu myös sukututkijoiden kohtaamiin ongelmiin kirkollisten väestörekisteriviranomaisten (erityisesti evankelisluterilaisten kirkkoherranvirastoissa ja keskusrekistereissä) tietopalvelussa. Sukututkimusseura hallitus antoi 24.5.2014 (päivitetty 8.6.2021) suosituksen kohtuullisesta tietojenluovutuspyynnön (esimerkiksi sukuselvitystilausten) käsittelyajasta väestörekisteriviranomaisissa. Sukututkimusseura antaa neuvoja toimenpiteistä, joihin sukututkija voi ryhtyä, kun tietojenluovutuspyyntöön vastaaminen ylittää lakisääteisen ajan.

Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja edustaa sukututkijoita Kansallisarkiston neuvottelukunnassa ja oikeusministeriön nimilautakunnassa sekä Aikakauskirja Genoksen päätoimittaja yksityisarkistojen neuvottelukunnassa.

 

Juridinen toimikunta

Edunvalvonnan suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa toiminnanjohtaja. Lainsäädäntöhankkeita koskevat lausunnot antaa Sukututkimusseuran hallitus. Asiantuntijaelimenä toimii juridinen toimikunta, jonka puheenjohtaja on FK Kari Salo sekä muut jäsenet toimittaja Arto Astikainen, herastuomari Jouni Elomaa, Soile Holappa ja varatuomari Johan Ståhl.

 

Tietosuojaneuvonta

Toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma antaa Suomen Sukututkimusseuran jäsenille tietosuojaa koskevaa neuvontaa puhelimitse. Neuvonta-aika tilataan sähköpostitse osoitteella pt.kuusiluoma@genealogia.fi.

  

Kerro edunvalvonnasta kaverille!

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)