Julkaisut

Suomen Sukututkimusseura on pienkustantaja, joka julkaisee säännöllisesti neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Aikakauskirja Genosta sekä eräitä muita julkaisusarjoja.

Genos

Aikakauskirja Genos on Seuran tärkein julkaisusarja. Se ilmestyy neljänä numerona vuodessa ja se postitetaan jäsenille. Lue lisää Genoksesta


Vuosikirja

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja on Aikakauskirja Genoksen ohella toinen suomalaisen sukututkimuksen tärkeimmistä julkaisusarjoista. Vuosikirjan julkaiseminen aloitettiin Seuran perustamisvuonna 1917. Vuodesta 2015 lähtien Vuosikirja on open access -verkkojulkaisu.

Vuosikirjassa julkaistaan Genoksen tavoin luotettavaa tutkimustietoa ja sen artikkelit on vertaisarvioitu. Myös Vuosikirja on saavuttanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeessa tason 1 (JUFO-luokitus 1). Vuosikirjassa julkaistaan lähinnä laajoja suku- ja lähdeartikkeleita sekä muita muita, pituutensa vuoksi Genokseen sopimattomia artikkeleita. Vuosikirjan toimittamisesta vastaa Genoksentoimitus.

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirjan 48. vuosikerta julkistettiin Seuran syyskokouksessa lauantaina 21.11.2015. Se on open access -verkkojulkaisu, joka on vapaasti luettavissa. Vuosikirjassa on 327 sivua.

 

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarja

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarjassa julkaistaan käsikirjatyyppisiä oppaita lähdeaineistojen käyttämisestä tai tiiviitä esityksiä esivanhempien elämään liittyvistä ilmiöistä.

Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat oppaat:

  1. Heikki Vuorimies, Ruotusotilaiden tutkiminen. 2011.
  2. Taina Ukkonen, Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille. 2015.
  3. Jens Nilsson, Digitaalisen sukututkimuksen opas. 2016.

 

Ohjeita ja suosituksia

Suomen Sukututkimusseuran hallitus antaa sukututkimuksen tekemiseen liittyviä ohjeita ja suosituksia. Ne julkaistaan vuonna 2014 perustetussa Suomen Sukututkimusseuran ohjeita ja suosituksia -sarjassa. Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat vihkoset:

  1. Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa. 2014.
  2. Tiedonhankinta väestörekisterilähteistä. (Tulossa keväällä 2017)

 

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja -sarjassa on vuodesta 1922 lähtien julkaistu mittava määrä suomalaisen sukututkimuksen perusteoksiksi muodostuneita matrikkeleita, sukukirjoja ja lähdejulkaisuja.

SSJ-sarjaan tarjotusta käsikirjoituksesta pyydetään vähintään kaksi asiantuntijalausuntoa, joiden perusteella päätös kustannussopimuksesta tehdään. Seuran hallitus nimittää jokaiselle SSJ-sarjassa julkaistavalle teokselle oman toimituskuntansa.

Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat teokset:

 

Sukutieto

Sukutieto oli Sukutietotekniikka ry:n ja vuodesta 1999 lähtien Suomen Sukututkimusseuran jäsenlehti, jonka julkaiseminen lopetettiin vuonna 2012.

 

Sukutietotekniikan julkaisut

Sukutietotekniikka ry perustettiin vuonna 1984 ja liitettiin vuonna 1998 Suomen Sukututkimusseuraan. Sukutietotekniikka ry julkaisi seuraavat julkaisut:

 

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)