Julkaisut

 

Genos

Aikakauskirja Genos on Seuran tärkein julkaisusarja. Se ilmestyy neljänä numerona vuodessa ja se postitetaan jäsenille. Genoksen julkaiseminen aloitettiin vuonna 1930. Se on alusta alkaen ollut suomalaisen sukututkimuksen keskeisin julkaisukanavia. Siinä julkaistaan luotettavaa tutkimustietoa, mikä käytännössä tarkoittaa ensisijaisesti laadukkaaseen ja perusteelliseen tutkimustyöhön perustuvia sukututkimusartikkeleita.

Genoksessa julkaistaan suku- ja henkilöhistorian tuloksia ja lähdeartikkeleita sekä sellaista suku- ja henkilöhistoriaa lähellä olevien tieteenalojen artikkeleita, joka käsittelevät mm. esivanhempien elämään vaikuttaneita historiallisia ilmiöitä ja lähdeaineistojen taustoja. Lisäksi Genoksessa julkaistaan arkistojen ja lähdeaineistojen esittelyjä, tutkimuslöytöjä, kirja-arvioita, keskustelupuheenvuoroja ja ajankohtaisia sukututkimusta käsitteleviä artikkeleita. Lue lisää Genoksesta ja sen tilaamisesta.


Vuosikirja

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja on Aikakauskirja Genoksen ohella toinen suomalaisen sukututkimuksen tärkeimmistä julkaisusarjoista. Vuosikirjan julkaiseminen aloitettiin Seuran perustamisvuonna 1917. Vuodesta 2015 lähtien Vuosikirja on open access -verkkojulkaisu.

Vuosikirjassa julkaistaa Genoksen tavoin luotettavaa tutkimustietoa ja sen artikkelit on vertaisarvioitu. Myös Vuosikirja on saavuttanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeessa tason 1 (JUFO-luokitus 1). Vuosikirjassa julkaistaa lähinnä laajoja suku- ja lähdeartikkeleita sekä muita muita, pituutensa vuoksi Genokseen sopimattomia artikkeleita. Vuosikirjan toimittamisesta vastaa Genoksen toimitus.

 

Suomen Sukututkimusseuran oppaita

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarjassa julkaistaan käsikirjatyyppisiä oppaita lähdeaineistojen käyttämisestä tai tiiviitä esityksiä esivanhempien elämään liittyvistä ilmiöistä.

Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat oppaat:

  1. Heikki Vuorimies, Ruotusotilaiden tutkiminen. 2011.
  2. Taina Ukkonen, Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille. 2015.
  3. Jens Nilsson, Digitaalisen sukututkimuksen opas. 2016.
  4. PT Kuusiluoma (toim), Johdatus geneettiseen sukututkimukseen. 2017.

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarjan seuraavia osia voi ostaa Seuran toimistosta käteisellä sen aukioloaikoina sekä Tiedekirjasta. Oppaita voi myös ostaa digitaalisessa muodossa Sukututkijan VerkkokaupastaSeuran jäsenet saavat julkaisuista 30 % jäsenalennuksen.

Ohjeita ja suosituksia

Suomen Sukututkimusseuran hallitus antaa ohjeita ja suosituksia sukututkimuksen tekemiseen. Ne julkaistaan Suomen Sukututkimusseuran ohjeita ja suosituksia -sarjassa vuodesta 2014 lähtien. Sarjassa on ilmestynyt seuraava vihkonen:

  1. Hyvä henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa. 2014.

Suomen Sukututkimusseuran ohjeita ja suosituksia -sarjan seuraavia osia voi ostaa Seuran toimistosta käteisellä sen aukioloaikoina sekä TiedekirjastaSen voi myös ostaa digitaalisessa muodossa Sukututkijan VerkkokaupastaSeuran jäsenet saavat julkaisusta 30 % jäsenalennuksen.

 

Suomen Sukututkimusseuran sukutarinoita

Suomen Sukututkimusseura on järjestänyt vuosittain vuodesta 2017 lähtien Sukutarinakilpailun. Kilpailuun osallistuneet tarinat julkaistaan antologiana seuraavan vuoden valtakunnallisessa Suku-tapahtumassa. Sukutarinoita toimittavat Maria Vasenkari ja PT Kuusiluoma.

  1. Sukutarinat 2017. 2018.
  2. Sukutarinat 2018. 2019
  3. Sukutarinat 2019. 2020.

Suomen Sukututkimusseuran sukutarinoita -sarjan seuraavia osia voi ostaa Seuran toimistosta käteisellä sen aukioloaikoina sekä TiedekirjastaSen voi myös ostaa digitaalisessa muodossa Sukututkijan VerkkokaupastaSeuran jäsenet saavat julkaisusta 30 % jäsenalennuksen.

 

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja -sarjassa on vuodesta 1922 lähtien julkaistu mittava määrä suomalaisen sukututkimuksen perusteoksiksi muodostuneita matrikkeleita, sukukirjoja ja lähdejulkaisuja.

SSJ-sarjaan tarjotusta käsikirjoituksesta pyydetään vähintään kaksi asiantuntijalausuntoa, joiden perusteella päätös kustannussopimuksesta tehdään. Seuran hallitus nimittää jokaiselle SSJ-sarjassa julkaistavalle teokselle oman toimituskuntansa.

Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat teokset:

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja -sarjan seuraavia osia voi ostaa Seuran toimistosta käteisellä sen aukioloaikoina sekä Tiedekirjasta. Julkasuja voi myös ostaa digitaalisessa muodossa Sukututkijan VerkkokaupastaSeuran jäsenet saavat julkaisuista 30 % jäsenalennuksen.

 

Sukutieto

Sukutieto oli Sukutietotekniikka ry:n ja vuodesta 1999 lähtien Suomen Sukututkimusseuran jäsenlehti, jonka julkaiseminen lopetettiin vuonna 2012.

 

Sukutietotekniikan julkaisut

Sukutietotekniikka ry perustettiin vuonna 1984 ja liitettiin 1998 Suomen Sukututkimusseuraan. Sukutietotekniikka ry julkaisi seuraavat julkaisut:

 

Sukututkijan rintamerkki

Seuran rintamerkki (halkaisija 1,5 cm) on hopeaa ja sen aiheena on sama sukupuu, joka on Seuran vaakunassa ja logossa. Sukupuun ja sen pohjalta tuotetun vaakunan ja logon suunnitteli vuonna 2012 fil. maist. Petteri Järvi ja toteutti heraldikko Harri Rantanen. Rintamerkin on tehnyt kultaseppä Tuomas Hyrsky Hopea merkki (IMG_7304.JPG)

Rintamerkin hinta on 20 € (+ postikulut kotimaassa 2,50). Tilaukset Seuran toimistoon.

 

 

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)