Julkaisut

 

Genos

Aikakauskirja Genos on Seuran tärkein julkaisusarja. Se ilmestyy neljänä numerona vuodessa ja se postitetaan jäsenille. Genoksen julkaiseminen aloitettiin vuonna 1930. Se on alusta alkaen ollut suomalaisen sukututkimuksen keskeisin julkaisukanavia. Siinä julkaistaan luotettavaa tutkimustietoa, mikä käytännössä tarkoittaa ensisijaisesti laadukkaaseen ja perusteelliseen tutkimustyöhön perustuvia sukututkimusartikkeleita.

Genoksessa julkaistaan suku- ja henkilöhistorian tuloksia ja lähdeartikkeleita sekä sellaista suku- ja henkilöhistoriaa lähellä olevien tieteenalojen artikkeleita, joka käsittelevät mm. esivanhempien elämään vaikuttaneita historiallisia ilmiöitä ja lähdeaineistojen taustoja. Lisäksi Genoksessa julkaistaan arkistojen ja lähdeaineistojen esittelyjä, tutkimuslöytöjä, kirja-arvioita, keskustelupuheenvuoroja ja ajankohtaisia sukututkimusta käsitteleviä artikkeleita.


Vuosikirja

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja on Aikakauskirja Genoksen ohella toinen suomalaisen sukututkimuksen tärkeimmistä julkaisusarjoista. Vuosikirjan julkaiseminen aloitettiin Seuran perustamisvuonna 1917. Vuodesta 2015 lähtien Vuosikirja on open access -verkkojulkaisu.

Vuosikirjassa julkaistaa Genoksen tavoin luotettavaa tutkimustietoa ja sen artikkelit on vertaisarvioitu. Myös Vuosikirja on saavuttanut Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi-hankkeessa tason 1 (JUFO-luokitus 1). Vuosikirjassa julkaistaa lähinnä laajoja suku- ja lähdeartikkeleita sekä muita muita, pituutensa vuoksi Genokseen sopimattomia artikkeleita. Vuosikirjan toimittamisesta vastaa Genoksen toimitus.

 

Suomen Sukututkimusseuran oppaita

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarjassa julkaistaan käsikirjatyyppisiä oppaita lähdeaineistojen käyttämisestä tai tiiviitä esityksiä esivanhempien elämään liittyvistä ilmiöistä.

Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat oppaat:

  1. Heikki Vuorimies, Ruotusotilaiden tutkiminen. 2011.
  2. Taina Ukkonen, Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille. 2015.
  3. Jens Nilsson, Digitaalisen sukututkimuksen opas. 2016.

 

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja -sarjassa on vuodesta 1922 lähtien julkaistu mittava määrä suomalaisen sukututkimuksen perusteoksiksi muodostuneita matrikkeleita, sukukirjoja ja lähdejulkaisuja.

SSJ-sarjaan tarjotusta käsikirjoituksesta pyydetään vähintään kaksi asiantuntijalausuntoa, joiden perusteella päätös kustannussopimuksesta tehdään. Seuran hallitus nimittää jokaiselle SSJ-sarjassa julkaistavalle teokselle oman toimituskuntansa.

Sarjassa ovat ilmestyneet seuraavat teokset:

 

Sukutieto

Sukutieto oli Sukutietotekniikka ry:n ja vuodesta 1999 lähtien Suomen Sukututkimusseuran jäsenlehti, jonka julkaiseminen lopetettiin vuonna 2012.

 

Sukutietotekniikan julkaisut

Sukutietotekniikka ry perustettiin vuonna 1984 ja liitettiin 1998 Suomen Sukututkimusseuraan. Sukutietotekniikka ry julkaisi seuraavat julkaisut:

Myynti

Seuran kustantamia julkaisuja myydään toimistossa aukioloaikoina sekä Tiedekirjassa. Toimistosta voi ostaa tai postitse tilata myös Seuran rintamerkkiä. Seura myy mainostilaa Aikakauskirja Genokseen ja verkkosivustolle.

Myynnissä olevat julkaisut

Seuran kustantamia julkaisuja myydään Tiedekirjassa sekä käteisellä Seuran toimistossa sen aukioloaikoina. Seuran jäsenet saavat julkaisuista 30 % jäsenalennuksen.  Jäsenalen saa, kun lähettää tilauksen suoraan Tiedekirjaan sähköpostitse tai tilaa puhelimitse, ei valitettavasti Tiedekirjan verkkokaupasta.

Myynnissä ovat seuraavat julkaisut:

Aikakauskirja Genos 

Suomen Sukututkimusseuran ohjeita ja suosituksia -sarja

Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja -sarja

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarja

 

Sukututkijan rintamerkki

Seuran rintamerkki (halkaisija 1,5 cm) on hopeaa ja sen aiheena on sama sukupuu, joka on Seuran vaakunassa ja logossa. Sukupuun ja sen pohjalta tuotetun vaakunan ja logon suunnitteli vuonna 2012 fil. maist. Petteri Järvi ja toteutti heraldikko Harri Rantanen. Rintamerkin on tehnyt kultaseppä Tuomas Hyrsky Hopea merkki (IMG_7304.JPG)

Rintamerkin hinta on 20 € (+ postikulut kotimaassa 2,50). Tilaukset Seuran toimistoon.

 

Mainosmyynti

Seura myy mainoksia Aikakauskirja Genokseen sekä Seuran kotisivuille. Mainosmyynnistä vastaa Seuran tiedottaja: laura.aho(a)genealogia.fi.

 

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)