...edistää suomalaista sukututkimusta...

Suomen Sukututkimusseura on sukututkimuksen piirissä toimivien henkilöiden ja yhteisöjen kaksikielinen valtakunnallinen järjestö, jonka tehtävänä on edistää, ohjata ja kehittää suomalaista suku- ja henkilöhistoriallista tutkimusta tukemalla jäsentensä harrastusta ja toimimalla alan tieteellisenä seurana.

Seuran tehtävänä on vaalia suku- ja henkilöhistorian alalla kansallisen kulttuuriperinnön säilymistä ja tehdä sitä tunnetuksi paitsi kotimaassa myös ulkomailla. Seura on lisäksi sukututkimuskentän valtakunnallinen edunvalvoja, yhteistyöelin ja lausunnonantaja.