SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA

Ansiomitali

Suomalaisen sukututkimuksen ansiomitali on sukututkimuskentän korkein huomionosoitus, jota Suomen Sukututkimusseura on myöntänyt vuodesta 2017 alkaen. Ansiomitali voidaan myöntää henkilölle tunnustuksena sukututkimuksen hyväksi tehdystä ansiokkaasta työstä. Kyse voi olla pitkäaikaisesta ja aktiivisesta toiminnasta sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa esimerkiksi vapaaehtoistoimijana tai luottamustehtävissä.


Myöntäminen

Ansiomitali voidaan myöntää myös suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista ansioista. Tällöin kyseeseen voi tulla esimerkiksi huomattava työ korkeatasoisten sukukirjojen tai sukuartikkeleiden kirjoittamisessa tai muu laajamittainen ja laadukas sukututkimistyö.

Ansiomitali on täyttä hopeaa. Sen etupuolella on Suomen Sukututkimusseuran heraldinen puutunnus ja tapapuolella teksti PRO GENEALOGIA. Mitalin on suunnitellut Petteri Järvi ja tuottanut kultaseppä Tuomas Hyrsky. Ansiomitalin saajalle luovutetaan lisäksi kunniakirja.


Ansiomitalin esittäminen

Ansiomitalin myöntämisestä päättää esityksestä Suomen Sukututkimusseuran hallitus. Esityksen voi tehdä kuka tahansa eikä esittäminen tai saaminen edellytä Suomen Sukututkimusseuran jäsenyyttä. Ansiomitaliesityksiä voi tehdä pitkin vuotta, mutta ne on jätettävä Seuralle vähintään kaksi kuukautta ennen suunniteltua luovutusajankohtaa.

Esitys ansiomitalin myöntämisestä lähetetään sähköpostitse toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluomalle osoitteella pt.kuusiluoma@genealogia.fi. Esityksen tekijä sitoutuu maksamaan myönnetystä ansiomitalista lunastusmaksun 100 €.


Ansiomitaliesityksen sisältö

Seuralle toimitettavaan ansiomitaliesitykseen on sisällytettävä seuraavat tiedot:

 1. Ehdokkaan kaikki ansiot sukututkimuskentällä, ei ainoastaan esityksen tekevän yhteisön toiminnassa. Tällaisia ansioita ovat esimerkiksi toiminta valtakunnallisessa tai paikallisessa sukututkimusyhdistyksessä tai sukuseurassa, sukujulkaisun kirjoittajana tai toimittajana, sukututkimuksen opettajana tai aktiivinen sukututkimustyö.
 2. Ehdokkaan ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen luottamushenkilönä tulee ilmoittaa hallituksen jäsenyyden alkamis- ja päättymisvuosi sekä puheenjohtajan tehtävästä erikseen sen alkamis- ja päättymisvuosi.
 3. Ehdokkaan ansiokkaasta toiminnasta yhdistyksen vapaaehtoistoimijana tulee ilmoittaa, missä eri tehtävissä hän on toiminut sekä aktiivisen toiminnan alkamis- ja päättymisvuosi.
 4. Ehdokkaan ansiokas julkaisutoiminta tulee ilmoittaa mahdollisimman kattavasti ainakin sukukirjat sekä maatila-, kylä-, yhdistys-, yritys- ja paikallishistoriat. Julkaisut tulee jakaa yhtäältä rajoittamattoman yleisön saatavilla oleviin julkaisuihin (vapaakappalekirjastoihin toimitetut printtijulkaisut sekä verkkojulkaisuissa ja avoimessa verkossa luettavissa olevat julkaisut) ja toisaalta muuhun kirjalliseen tuotantoon, joka on rajoitetusti yleisön saatavilla (esimerkiksi vapaakappalekirjastoihin toimittamatta jääneet printtijulkaisut, monisteet, on-demand-julkaisut ja käyttörajoitetuilla verkkosivustoilla luettavissa olevat julkaisut). Jokaisesta julkaisusta ilmoitetaan sen täydellinen ja oikea nimi, julkaisumuoto ja -vuosi sekä henkilön tosiasiallinen rooli sen toteuttamisessa.
 5. Ehdokkaan ansiokas toiminta sukututkimustyössä tulee eritellä ja ajoittaa sekä määritellä sen laajuus ja laadukkuus.
 6. Ehdokkaan aikaisemmin saamat huomionosoitukset sukututkimuskentällä.

Myönnetyt mitalit


Suomalaisen sukututkimuksen kultainen ansiomitali

2024

FM Tytti Voutilainen

 • Tytti Voutilainen oli pitkään Karjala-tietokantasäätiön varapuheenjohtaja ja Karjala-tietokannan tallennustyön kantava voima. Karjala-tietokanta sisältää luovutetun alueen kirkonarkistotietoja 1600-luvulta 1900-luvulle. Vuonna 2019 Karjala-tietokantasäätiö luovutti tietokannan aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti Kansallisarkiston ylläpidettäväksi.

2023

FM Tapio Vähänkangas

 • Tapio Vähäkankaan ensimmäinen artikkeli julkaistiin Aikakauskirja Genoksessa 2/1975. Sen aiheena oli "Piispa Olavi Maununpojan syntyperä ja sukulaissuhteet." Siitä lähtien Vähäkangas on julkaissut Genoksessa säännöllisesti lähdeaineistoon perustuvia selvityksiä ja korjauksia keskiajalla Suomen alueella vaikuttaneista sukuverkostoista. Hänen tekemillään tutkimuksilla on vuosikymmenien kuluessa ollut merkittävä arvo, ei pelkästään sukututkijoille, vaan myös Suomen keskiajan tutkimukselle. Vähäkankaan artikkelit ovat osaltaan lisänneet tietämystä Suomen keskiajasta, josta lähdeaineistoa on säilynyt hyvin vähän. Tapio Vähäkangas on Jully Ramsayn tavoin erinomainen esimerkki siitä, miten sukututkija parhaimmillaan pystyy harrastuspohjalta nousemaan myös akateemisen historiantutkimuksen eturintamaan.

2022

Maria Jarlsdotter Enckell

 • Huomionosoituksen perusteena on Maria Enckellin pitkäaikainen ja syvällinen perehtyminen Suomesta Venäjän Alaskaan suuntautuneeseen siirtolaisuuteen ja henkilöhistoriaan. Enckell on 1990-luvulta lähtien tutkinut Pohjoismaista ja Baltiasta lähtenyttä siirtolaisuutta Venäjän Alaskaan ja tehnyt enemmän kuin kukaan muu tätä ilmiötä tunnetuksi ja tuottanut runsaasti aineistoa mm. sukututkijoiden käyttöön. Enckell on julkaissut useita julkaisuja ja artikkeleita aiheesta sekä yhteistyössä Ålands Emigrantinstitutin kanssa tuottanut aineistoa ainakin kahteen näyttelyyn. Lisäksi Enckellin asiantuntemuksen ja kontaktien ansiosta Suomen Sukututkimusseuran vuonna 2009 järjestämään Finlandssvenska Släktforskarkonferenseniin voitiin rakentaa oli korkeatasoinen ja mielenkiintoinen esitelmäohjelma.

2021

Diplomi-insinööri Jouni Malinen

 • Jouni Malinen on luonut kirkonkirjojen historiakirjojen hakuohjelman HisKi, joka on suomalaisen sukututkimuksen keskeisin ja eniten käytetty verkkopalvelu. Jouni Malinen on koodasi HisKin hakualgoritmin vuonna 1996 sekä rakensi tietokantaohjelmiston ja käyttöliittymän. Hän on toiminut jo 25 vuoden ajan myös tietokannan ylläpitäjänä. 

2020

Päätoimittaja Matti Lehtiö

 • Matti Lehtiö on toiminut Eteläpohjalaiset Juuret ry:n puheenjohtajana sen perustamisesta vuodesta 1999 lähtien sekä Eteläpohjalaiset Juuret -julkaisun päätoimittajana vuodesta 1999 lähtien. Matti Lehtiö tunnetaan eteläpohjalaisen sukututkimuksen eturivin asiantuntijana, joka on kirjoittanut lukuisan joukon julkaistuja sukuartikkeleita.

2019

FT Sirkka Paikkala

 • Huomionosoitus pitkäaikaisesta maamme johtavana suomalaisen sukunimikäytännön asiantuntijana tekemästä tutkimustyöstä ja aktiivisesta tutkimustulosten saattamisesta mm. sukututkijoiden tietoon. 

2018

Professori Veijo Saloheimo

 • Huomionosoitus mittavasta itäistä Suomea koskevasta paikallis- ja asutushistoriallisesta tutkimustyöstä, joka on ollut suureksi hyödyksi sukututkijoille.

2017

Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva

 • Huomionosoitus Kansallisarkiston pääjohtajana tekemästä työstä, joka on merkittävällä tavalla edistänyt suomalaista sukututkimusta, mm. sukututkimuksen keskeisimpien lähteiden laajamittainen digitoiminen, maltillisten tietosuojakäytäntöjen luominen 100 vuotta nuorempien digitoitujen aineistojen tutkimiseen ja yhteistyö Arkistolaitoksen neuvottelukunnassa. 


Suomen Sukututkimusseuran toiminnanjohtaja P. T. Kuusiluoma luovuttaa Suomalaisen sukututkimuksen kultaisen ansiomitalin Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuortevalle Seuran 100-vuotisjuhlaillallisilla Ritarihuoneella vuonna 2017. (Suomen Sukututkimusseura)

Suomalaisen sukututkimuksen (hopeinen) ansiomitali


Suku- ja henkilöhistorian tutkimuksessa osoitetuista ansioista

2024

 • Hillevi Tyni (esittäjänä Härmä-Seura ry)


2022

 • Pirjo Terho (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Heikki A. Turunen (esittäjä Koististen Sukuseura ry)


2021

 • Pekka Pirttikoski (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)

 • Esa Pukkila (esittäjä Pukkilan sukuseura ry)

 • Antti Soini (esittäjä Hoffrénien sukuyhdistys ry)


2020

 • Kalevi Hyytiä (esittäjä Hyytiäisten Sukuseura ry)
 • Matti Hyytiäinen (esittäjä Hyytiäisten Sukuseura ry)
 • Aila Hölttä (esittäjä Hyytiäisten Sukuseura ry)
 • Seppo E. Järvinen (esittäjä Lampimäen suku ry)
 • Markku Kiviniemi (esittäjä Tiilikaisten sukuseura ry)
 • Ari Kolehmainen (esittäjät Kiiskisten sukuseura ry ja Kolehmaisten sukuseura ry)
 • Teuvo Kuparinen (esittäjä Kuparisten sukuseura ry)
 • Lea Malin (esittäjä Ravansaaren Hedlundit ry)
 • Veijo Tiilikainen (esittäjä Tiilikaisten sukuseura ry)
 • Reetta Väänänen (esittäjä Savon Sukututkimusharrastajat ry)


2019

 • Anja Auvinen (esittäjä Randoin-Rantosen sukuseura ry)
 • Seija Haikkala (esittäjä Laamasten-Redsvenien sukuseura ry)
 • Seppo Haukoranta (esittäjä Juho ja Maria Honkajärven sukuseura ry)
 • Pentti Hätinen (esittäjä Hätisten sukuseura ry)
 • Jari Ikävalko (esittäjä Ikävalko-suvun sukuseura ry)
 • Juha Jauhiainen (esittäjä Jauhiaisten sukuseura ry)
 • Mirja Karjalainen (esittäjä Laamasten-Redsvenien sukuseura ry)
 • Raimo Laamanen (esittäjä Laamasten-Redsvenien sukuseura ry)
 • Jorma Lamminmäki (esittäjä Pyylammin sukuseura ry)
 • Pentti Kilpiö (Kilpiön sukuseura ry)
 • Airi Musto (esittäjä Ikävalko-suvun sukuseura ry)
 • Jorma Piirainen (esittäjä Eskil Piira sukuseura ry)
 • Asko Rautioaho (esittäjä Jauhiaisten sukuseura ry)
 • Eila Rautioaho (esittäjä Jauhiaisten sukuseura ry)
 • Juhani Tauriainen (esittäjä Tauriaisten sukuseura ry)
 • Lauri Terho (esittäjä Ryhdän sukuseura ry)


2018

 • Jouni Kakkonen (esittäjä Kakkosten sukuyhdistys ry)
 • Eino Niskanen (esittäjä Niskasten Sukuseura ry)
 • Aimo Patrikainen (esittäjä Patrikaisten sukuseura ry)
 • Raimo Vasara (esittäjä Tampereen seudun sukututkimusseura ry)
 • Kyösti Väänänen (esittäjä Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry)
 • Ilkka Väätti (esittäjä Peräpohjolan sukututkijat ry)


2017

 • Maria Enckell (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Mauri Lehikoinen (esittäjä Raassinan Sukuseura ry)
 • Tapio Leinonen (esittäjä Leinosen sukuseura ry)
 • Tatu Leinonen (esittäjä Leinosen sukuseura ry)
 • Margit Lumia (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Matti Nieminen (esittäjä Erkkilän sukuseura ry)
 • Veli Pekka Toropainen (esittäjä Turun Seudun Sukututkijat ry)
 • Heikki Vuorimies (esittäjä Keski-Suomen Sukututkijat ry)
 • Tapio Vähäkangas (esittäjä Keski-Suomen Sukututkijat ry)


Sukututkimuksen hyväksi tehty erityisen ansiokas työ

2024

 • Raija Tuominen (esittäjä Loimijokilaakson sukututkijat ry)


2023

 • Jouni Kaleva (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Christer Kuvaja (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Kari Salo (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Juha Vuorela (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)


2022

 • Reijo Haakana (esittäjä Sukuseura Haakana ry)
 • Esko Koistinen (esittäjä Koististen Sukuseura ry)
 • Kari Kujansuu (esittäjät Hämeenlinnan sukututkimusseura ry, Keravan Seudun Sukututkijat ry, Keski-Suomen Sukututkijat ry, Kymenlaakson sukututkimusseura ry, Lahden seudun sukututkijat ry, Loimijokilaakson Sukututkijat ry, Meri-Lapin Sukututkijat ry, Pohjois-Karjalan Sukututkijain Seura ry, Pohjois-Kymen sukututkijat ry, Salon Seudun Sukututkijat ry, Savon Sukututkimusharrastajat ry, Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry, Satakunnan Sukututkimusseura ry, Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry, Tampereen seudun sukututkimusseura ry, Turun Seudun Sukututkijat ry, Vammalan Seudun Sukututkijat ry, Vantaan Seudun Sukututkijat ry, Varkauden seudun sukututkijat ry ja Vesilahden seudun sukututkimusseura ry)
 • Tomas Nils Nordenswan (esittäjä Släktförening Nordenswan Sukuyhdistys ry)
 • Ritva-Liisa Pennanen (esittäjä Sukuseuran Pihlajamäen Rädyt ry)
 • Tarja Piitulainen (esittäjä Lahden seudun sukututkijat ry)
 • Liisa Raatikainen (esittäjä Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry)
 • Esko Tokola (esittäjä Savon Sukututkimusharrastajat ry)
 • Anita Valtonen (esittäjä Raseborgs släkt- och bygdeforskare rf)

2021

 • Eero Annanpalo (esittäjä Mursun sukuseura ry)
 • Timo Erikäinen (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Matti Jaakkola (esittäjä Lahden seudun sukututkijat ry)
 • Marja Koukku (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)
 • Esa Lappalainen (esittäjä Sukuseura Suomen Lappalaiset ry)
 • Tiina Miettinen (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Raimo Ojala (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)
 • Tapio Paavonen (esittäjä Vammalan Seudun Sukututkijat ry)
 • Anja Seppä (esittäjä Kilpiön sukuseura ry)
 • Erkki Tahvanainen (esittäjä Tahvana-Sukuseura ry)
 • Sakari Vänttinen (esittäjä Vänttisten sukuseura ry)


2020

 • Jouni Kainulainen (esittäjä Savon Sukututkimusharrastajat ry)
 • Marja-Liisa Siikonen (esittäjä Sukuseura Ullan Kilta ry)
 • Sulo Tiilikainen (esittäjä Tiilikaisten sukuseura ry)


2019

 • Erkki Kiuru (esittäjä Lahden seudun sukututkijat ry)
 • Marjatta Rintala (esittäjä Tampereen seudun sukututkimusseura ry)


2018

 • Kaarina Haakana (esittäjä Sukuseura Haakana ry)
 • Pentti Heikkinen (esittäjä Heikkilä-Heikkinen suku ry)
 • Eeva Häkkinen (esittäjä Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry)
 • Leena Immonen (esittäjä Patrikaisten sukuseura ry)
 • Anneli Koskela (esittäjä Peräpohjolan sukututkijat ry)
 • Timo Koskinen (esittäjä Peräpohjolan sukututkijat ry)
 • Anneli Kotisaari (esittäjä Calamnius Sukuseura ry)
 • Harri Laine (esittäjä Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura ry)
 • Mervi Lampi (esittäjä Hämeenlinnan sukututkimusseura ry)
 • Aimo Laukkanen(esittäjä Laukkasten sukuseura ry)
 • Tytti Mäkipää (esittäjä Setlementti Kyröskela och Kyröskosken kansalaisopisto)
 • Alli Rahko (esittäjä Antti Suutaran Sukuseura ry)
 • Markku Ruuskanen (esittäjä Sihvosten sukuseura ry)
 • Vappu Sipilä (esittäjä Kuhmoisten Tervalan sukuseura ry)
 • Martti Skyttä (esittäjä Sukuseura Skytät ry)
 • Ilkka Teerijoki (esittäjä Hämeenlinnan sukututkimusseura ry)
 • Elina Ylä-Närvä (esittäjä Kuhmoisten Tervalan sukuseura ry)


2017

 • Sirkka Haara (esittäjä Lahden Seudun Sukututkijat ry)
 • Eeva Hasunen (esittäjä Vantaan Seudun Sukututkijat ry)
 • Kaija Heiskanen (esittäjä Savon Sukututkimusharrastajat ry)
 • Teuvo Ikonen (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Kari Iso-Järvenpää (esittäjä Salon Seudun Sukututkijat ry)
 • Peter Henrik von Knorring (esittäjä Släktföreningen von Knorring rf)
 • Johanna Kurela (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Reijo Luostarinen (esittäjä Varkauden seudun sukututkijat ry)
 • Karin Nissinen (esittäjä Keravan Seudun Sukututkijat ry)
 • Maija-Liisa Pukinkorva (esittäjä Oulun sukututkimusseura ry)
 • Sirkka Liisa Rautavirta (esittäjä Irja Pulkkinen)
 • Lempi Kuisma (esittäjä Moisanderin sukuseura ry)
 • Rainer Toiviainen (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)
 • Kristian Stockmann (esittäjä Suomen Sukututkimusseura)