KOULUTUSPALVELUT

Teemalauantai

Suomen Sukututkimusseura on järjestänyt vuodesta 2012 alkaen Teemalauantai-nimisen seminaarin kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskaudella. Jokaisella Teemalauantailla on nimensä mukaisesti oma teema ja ohjelma koostuu sitä käsittelevistä asiantuntijaluennoista. Osallistuminen Teemalauantaihin on kaikille avointa ja maksutonta. Suomen Kulttuurirahasto tukee Teemalauantain järjestämistä.


Teemalauantai kevätkaudella 2023

SEMINAARI: Lapsuus ja köyhyys 1800-luvun Suomessa

Kevään Teemalauantai järjestetään lauantaina 22.4.2023 kello 10.00-13.00 ja kaikki esitelmän striimataan suorana Seuran YouTube-kanavalle. Osallistuminen on kaikille maksuton, eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista.

Teemalauantain ohjelma koostuu seminaarin avaussanoista ja kolmesta esitelmästä, joista kukin kestää noin 45 minuuttia. Esitelmien jälkeen on varattu aikaa kysymyksiin ja keskusteluun enintään 15 minuuttia. Lisää tietoa tapahtumasta seura@genealogia.fi.

Lataa Teemalauantain mainos tästä


Teemalauantain ohjelma

10.00 

FT, tutkija Ella Viitaniemi (Tampereen yliopisto): Kirkko ja köyhäinhoidon pitkä historia

Kirkollisen köyhäinhoidon historia Suomessa ulottuu keskiajalta 1860-luvulle saakka. Esitelmässä tarkastellaan kirkon merkitystä ja toimia köyhäinhoidon järjestäjänä sekä pitäjäläisten vastuita hoivan tarjoajina yhteisön vähäosaisille esiteollisena aikana. Miten köyhäinhoito järjestettiin ja ketkä sen piiriin kuuluivat.

11.00 

FM, väitöskirjatutkija Maria Syväniemi (Turun yliopisto): Turun Luostarinmäen lapsiperheet 1800-luvun alkupuolella

Turun palon 1827 jälkeen Luostarinmäki oli vähävaraisten kaupunkilaisten asuinaluetta. Esitelmässä käydään läpi, millaisia lapsiperheitä Luostarinmäellä asui ja miten köyhyys näkyi perheiden elämässä. Esitelmässä käsitellään myös, millaisia lähteitä heistä on säilynyt ja miten perheitä voidaan tutkia prosopografian ja elämänkulkututkimuksen avulla.

12.00 

Akatemiatutkija, dosentti Johanna Annola (Tampereen yliopisto): 1800-luvun lapsuus ja köyhyyden varjot

1800-luvun Suomessa yhteiskunnan turvaverkko oli harva. Köyhyys uhkasi niin maaseudun tilattomia kuin kaupunkien virkamiesperheitäkin, jos elättäjä kuoli, sairaus vei voimat tai omat valinnat osoittautuivat huonoiksi. Esitelmässä tarkastellaan, millaisia näkökulmia kahteen perheeseen keskittyvä mikrohistoriallinen tutkimus voi avata lapsuuteen köyhyyden varjossa.


Teemalauantain osallistujia kuuntelemassa 1600-luvun lähteistä ja niiden käytöstä sukututkimuksessa kertovaa luentoa Tieteiden talolla syksyllä 2014.


Teemalauantain mainokset

Jokaisesta Teemalauantaista ja sen ohjelmasta julkaistaan mainos. Kaikki mainokset ovat ladattavissa tällä sivulla PDF-muodossa. Tulevien Teemalauantaiden mainoksia saa vapaasti jakaa verkossa tai esimerkiksi kirjastojen ilmoitustauluilla.