KOULUTUSPALVELUT

Teemalauantai

Suomen Sukututkimusseura on järjestänyt vuodesta 2012 alkaen Teemalauantai-nimisen seminaarin kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskaudella. Jokaisella Teemalauantailla on nimensä mukaisesti oma teema ja ohjelma koostuu sitä käsittelevistä asiantuntijaluennoista. Osallistuminen Teemalauantaihin on kaikille avointa ja maksutonta.


Sukututkija ja vanhat kartat verkossa

Kevään Teemalauantaina vietetään 27.4.2024 klo 10.00–13.00 ja sen teemana on "Sukututkija ja vanhat kartat verkossa". Teemalauantai striimataan suorana Seuran YouTube-kanavalle.

Ohjelma

10.00 Yli-insinööri Antti Jakobsson (Maanmittauslaitos): Vanhat kartat netissä - karttaluettelon avulla löytää perille

  • Esitelmässä kerrotaan, miten Maanmittauslaitoksen karttaluetteloita voi käyttää hyväkseen. Luetteloissa Suomen vanhat kartat on jaettu yleiskarttoihin, topografisiin ja katasterikarttoihin, kaupunkikarttoihin, meri- ja vesistökarttoihin ja kartastoihin. Kuhunkin karttaan on liitetty linkki digitaaliseen karttaan, jos se on olemassa. Lisäksi luetteloissa on käytetty Maanmittauslaitoksen arkiston ja Kansallisarkiston karttaluetteloita.

11.00 Johtava asiantuntija Jukka Rahkonen (Maanmittauslaitos): Maanmittauslaitoksen arkiston karttasarjat saatavilla uudesta katselu- ja latauspalvelusta

  • Esitelmässä tutustutaan Maanmittauslaitoksen keväällä julkaistavaan, uuteen verkkokarttapalvelu.

12.00 Maanmittausneuvos Erkki-Sakari Harju: Suomen yleiskartta 1863–1963 ja Suomen rekognosointikartasto 1775–1805 sukututkimuksen apuna

  • Esitelmässä tarkastellaan Suomen yleiskarttaa, joka kuvasi maamme samassa mittakaavassa ja lehtijaossa autonomian ajalta alkaen ja päättäen sen sotien jälkeiseen jälleenrakentamiseen. Etelä- ja Keski-Suomessa suoritettua sotilaskartoitusta, Suomen rekognosointikartastoa, valmistettiin viidessä eri mittakaavassa Ruotsin sotavoimien käyttöön. Kartoitustyöhön liittyi myös laaja kirjallinen tiedusteluaineisto.

Kukin esitelmä kestää noin 45 minuuttia, jonka jälkeen kysymyksiin ja keskustelulle varataan enintään 15 minuuttia. Tilaisuus on maksuton ja siihen voi ilman ilmoittautumista osallistua Suomen Sukututkimusseuran YouTube-kanavalla. Lisätietoja: seura@genealogia.fi.


Teemalauantain osallistujia kuuntelemassa 1600-luvun lähteistä ja niiden käytöstä sukututkimuksessa kertovaa luentoa Tieteiden talolla syksyllä 2014.


Teemalauantain mainokset

Jokaisesta Teemalauantaista ja sen ohjelmasta julkaistaan mainos. Kaikki mainokset ovat ladattavissa tällä sivulla PDF-muodossa. Tulevien Teemalauantaiden mainoksia saa vapaasti jakaa verkossa tai esimerkiksi kirjastojen ilmoitustauluilla.