KOULUTUSPALVELUT

Teemalauantai

Suomen Sukututkimusseura on järjestänyt vuodesta 2012 alkaen Teemalauantai-nimisen seminaarin kaksi kertaa vuodessa, kevät- ja syyskaudella. Jokaisella Teemalauantailla on nimensä mukaisesti oma teema ja ohjelma koostuu sitä käsittelevistä asiantuntijaluennoista. Osallistuminen Teemalauantaihin on kaikille avointa ja maksutonta.


Teemalauantai syyskaudella 2022

Katso Teemalauantain esitelmät Seuran Videokirjastossa (vaatii kirjautumisen SukuHakuun).

SEMINAARI: Henkilöhistoriat menneisyyden kuvaajina

Henkilötarinat inhimillistävät ja tuovat menneisyyden lähelle. Suomessa on kirjoitettu ja julkaistu elämänkertoja aina 1700-luvulta lähtien. Myös sukututkimus on henkilöhistoriallista tutkimusta, jossa tallennetaan esivanhempien elämäntarinoita. Teemalauantain esitelmissä tarkastellaan, mitä yksittäiset henkilöhistoriat voivat kertoa menneen ajan yhteiskunnasta.

Syksyn teemalauantai järjestetään lauantaina 29.10.2022 kello 10.00-13.10 ja kaikki esitelmän striimataan suorana Seuran YouTube-kanavalle. Osallistuminen on kaikille maksuton, eikä se vaadi ennakkoilmoittautumista.

Teemalauantain ohjelma koostuu seminaarin avaussanosita ja kolmesta esitelmästä, joista kukin kestää noin 45 minuuttia. Esitelmien jälkeen on varattu aikaa kysymyksiin ja keskusteluun enintään 15 minuuttia. Lisää tietoa tapahtumasta seura@genealogia.fi.

Lataa Teemalauantain mainos tästä


Teemalauantain ohjelma

10.00 

Professori Raisa Toivo (Tampereen yliopisto):  Seminaarin avaussanat

10.10 

FT Tiina Miettinen (Tampereen yliopisto):  Elämäntarinoita ja perhekronikoita 1700- ja 1800-luvuilta. Löytöretkellä E. R. Alceniuksen arkistossa

Omien esivanhempien ja suvun tunteminen koettiin säätyläispiireissä tärkeäksi 1700- ja 1800-luvuilla. Esitelmässä syvennytään siihen, miten ihmiset tekivät sukututkimusta ja miten he tallensivat sukutietoja. Mitä omien jälkeläisten haluttiin tietävän esivanhemmistaan ja mistä asioista vaiettiin?

11.10 

FT Mari Välimäki (Turun yliopisto): Kolme polvea Petraeuksia. Akateemisen perheen historiasta 1600-luvulla

Turun piispojen ja kuninkaallisen akatemian professorien elämästä on kirjoitettu pääasiassa oppihistoriallisia tutkimuksia. Piispojen ja professorien vaimot ovat näissä tutkimuksissa jääneet pieneen sivuosaan. Esitelmässä piispa Eskil Petraeuksen ja hänen poikansa teologian professori Anders Petraeuksen perheitä tarkastellaan perhehistorian keinoin. Mitä uutta Petraeuksen akateemisesta suvusta voidaan kertoa, kun perheen historiaa tarkastellaan äitien ja tyttärien näkökulmasta?

12.10 

FT Jenni Lares (Tampereen yliopisto):  Viinanmyyjiä ja -juojia 1600-luvun Satakunnassa: henkilöhistoriallinen näkökulma tuomiokirjoihin

Tuomiokirjojen pohjalta voidaan muodostaa kuva ainakin joistakin tutkittavan henkilön vaiheista sekä sosiaalisista verkostoista. Tässä esitelmässä kerrotaan, mitä alkoholiin liittyvät tuomiokirjatapaukset voivat kertoa yksittäisen henkilön taloudenhoidosta ja seuranpidosta.


Teemalauantain osallistujia kuuntelemassa 1600-luvun lähteistä ja niiden käytöstä sukututkimuksessa kertovaa luentoa Tieteiden talolla syksyllä 2014.


Teemalauantain mainokset

Jokaisesta Teemalauantaista ja sen ohjelmasta julkaistaan mainos. Kaikki mainokset ovat ladattavissa tällä sivulla PDF-muodossa. Tulevien Teemalauantaiden mainoksia saa vapaasti jakaa verkossa tai esimerkiksi kirjastojen ilmoitustauluilla.