AJANKOHTAISTA

Seuran uutisia ja tapahtumia

Suomen Sukututkimusseuran ja sukututkimuskentän uutisia julkaistaan Seuran kotisivujen Ajankohtaista-osiossa. Tapahtumakalenterista löytyvät kaikki Seuran tapahtumat, koulutukset ja neuvonnat sekä muut tilaisuudet, joissa Seura on mukana. Paikalliset sukututkimusyhditykset voivat myös ilmoittaa tapahtumakalenterissa omista tapahtumistaan ja tilaisuuksistaan.


Ajankohtaista


Seuran on julkaissut päivitetyn ja täydennetyn Digitaalisen sukututkimuksen oppaan verkkoversiona. Opas esittelee sukututkimuksen kannalta keskeisimmät verkkopalvelut ja -sivustot sekä muut digitaalisen sukututkimuksen apukeinot. Oppaan painetun version käsikirjoituksen laati elokuussa 2015 Seuran järjestöpäällikkö Jens Nilsson, joka kuoli...

Samfundets nya svenskspråkiga webbplats på adressen genealogia.fi/sv har lanserats. Det blev nödvändigt att förnya Samfundets webbplats, då tjänsteleverantören upphörde med utvecklingen av den tidigare plattformen. Den tidigare plattformen hade många begränsningar och en del av dess egenskaper var föråldrade. I menyn på den nya webbplatsen har...

Tässä numerossa: DNA-testit osaksi paikallista sukututkimusta, Suku 2023 -tapahtuma pidetään Oulussa, Hautakivitietokannan täydentäminen, Hyvän Seuran kuukausikahvit elokuussa, Papistonsa pilkkaajat, Välkommen till Samfundets svenskspråkiga webbplats, Laivanrakennusmestari Hans Henrik Kjäldström ja Satakunnan Sukututkimusseura ry.

Valtioneuvosto on nimittänyt Kansallisarkiston pääjohtajaksi filosofian tohtori Päivi Happosen. Pääjohtajan viisivuotinen virkakausi alkaa 15. syyskuuta 2022. Happonen on toiminut pitkään erilaisissa tehtävissä Kansallisarkistossa. Hän on hoitanut Kansallisarkiston pääjohtajan tehtäviä lokakuusta 2021 lukien. Happonen on toiminut...

Seura sosiaalisessa mediassa

Seura on mukana Facebookissa, Instagramissa ja Twitterissä, joissa kaikissa viestitään ja jaetaan tietoa Seuran toiminnasta ja tapahtumista. Seuraamalla näitä sosiaalisen median tilejä pysyt helposti kartalle Seuran ja koko sukututkimuskentän uutisista ja kuulumisista.