SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA

Neuvontapalvelut

Suomen Sukututkimusseura tarjoaa sukututkijoille koulutusten lisäksi myös neuvontaa, jota on jatkuvasti saatavilla verkossa. Sukututkimukseen liittyvää keskustelua voi käydä Seuran keskusteluryhmässä ja Suku Forumilla. Yleistä neuvontaa sukututkimukseen ja Seuran palveluihin annetaan sähköpostitse, puhelimitse, tapahtumissa ja Seuran toimitilassa.


Sukututkimusneuvonta

Neuvontaa ja vertaistukea sukututkimukseen on tarjolla jatkuvasti Seuran keskusteluryhmässä Facebookissa ja keskustelupalsta Suku Forumilla. Kysymyksiä sukututkimukseen liittyen voin lähettää myös Seuran sähköpostiosoitteeseen seura@genealogia.fi, josta ne ohjautuvat suku- ja historiantutkimuksen asiantuntijoista koostuvan vastaajaringin jäsenten vastattaviksi. 

Seura tarjoaa sukututkimuksen yleisneuvontaa ja Seuran palveluihin liittyvää opastusta puhelimitse toimitilan aukioloaikoina numerossa 050 373 3715 sekä sähköpostitse osoitteessa seura@genealogia.fi.

Seuran yhteystiedot ja keskustelupalstat:

 

Seuran toimijat antamassa sukututkimukseen liittyvää teemaneuvontaa Valtakunnallisilla sukututkimuspäivillä Espoon Otaniemessä vuonna 2017.


Tietosuojaneuvonta

Tietosuojan huomioiminen laadukkaan sukututkimustyön ja toisten sukututkijoiden oikeuksien kunnioittamisen ohessa on osa vastuullista sukututkimusta, ja tietosuojan huomioiminen kuuluu kaikille sukututkijoille. Seuran puheenjohtaja, herastuomari Jouni Elomaa antaa Seuran jäsenille tietosuojaa koskevaa neuvontaa puhelimitse. Neuvonta-aika tilataan ennakkoon sähköpostitse osoitteella jouni.elomaa@genealogia.fi.

Lue lisää tietosuojasta

 

Julkaisujen mentorointi

Seura tarjoaa sukukirjojen sekä talo- ja kylähistorioiden kirjoittajille julkaisujen maksullista mentorointipalvelua. Mentoroinnissa kokenut asiantuntija neuvoo ja tukee kahdenkeskisessä yhteistyössä kirjoittajaa julkaisun eri vaiheissa. Mentori on opettaja, valmentaja ja kannustaja, jonka tehtävänä on auttaa kirjoittajaa saavuttamaan päämääränsä.

Lue lisää mentorointipalvelusta

Kuukausikahvit

Kuukausikahvit on verkossa järjestettävä Seuran jäsenille tarkoittettu maksuton tilaisuus, jossa keskustellaan sukututkimukseen liittyvistä aiheista. Jokaisella tapaamiskerralla on uusi vierailija ja teema. Kahveilla on tarkoituksena saada aikaan keskustelua ja ajatustenvaihtoa osallistujien kesken.