VERKKOPALVELUT

Vapaaehtoistoiminta

Suomen Sukututkimusseuralla on pitkä historia joukkoistetuista tallennustoiminnasta ja vapaaehtoisten aktivoinnista. Esimerkiksi Seuran tunnetuin verkkopalvelu HisKi pohjautuu 1920-luvulla aloitetulle seurakuntien historiakirjojen kopiointityölle, jonka seurauksena syntyivät niin kutsutut mustat kirjat. HisKi-tallennuksen lisäksi Seurassa on käynnissä muitakin jatkuvia tallennushankkeita ja määräaikaisia tallennusprojekteja.


HisKi-tallennus

HisKin täydentäminen perustu vapaaehtoiseen tallennukseen ja kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua siihen. Tallennus tapahtuu omatoimisesti verkossa toimivan tallennusalustan kautta. Tallennukseen liittyen on erityisen tärkeää, että kaikki noudattavat tarkasti tallennusohjeita ja sovittuja periaatteita. Omalla panoksella tallennukseen voi vaikuttaa suoraan siihen, mitä tietoja HisKissä on sukututkijoiden käytettävissä.

Kaikkien tallentajien on suositeltavaa liittyä Facebookissa HisKi-tallentajien omaan keskusteluryhmään, jossa jaetaan neuvoja ja vastataan tallennuksessa mahdollisesti eteen tuleviin ongelmatilanteisiin.


Henkikirjojen indeksointi

Seura etsii vapaaehtoisia indeksoimaan Haapaveden, Lumijoen, Savitaipaleen ja Viipurin kaupungin henkikirjoja vuosilta 1880–1920 sekä kaikkien Suomen paikkakuntien vuoden 1915 henkikirjoja. Indeksoinnissa henkikirjoista kirjataan ennalta määritellyt tiedot Kansallisarkiston digitoimista henkikirjoista valmiiseen taulukkopohjaan. Aineistot julkaistaan myöhemmin Seuran uudessa Henkikirjahaku-verkkopalvelussa.


Hautakivitietokannan täydentäminen

Seura jatkaa suomalaisten hautamuistomerkkien tallennusta ja ottaa vastaan uusia aineistoja lisättäväksi SukuHaun Hautakivitietokantaan. Uusien hautausmaiden kuvaamista suositellaan toteutettavan hautausmaittain, mutta myös yksittäisiä kuvia voidaan lisätä tietokantaa esimerkiksi silloin, kun ne täydentävät sitä. 


SukuTopoteekki

SukuTopoteekki on Seuran ylläpitämä topoteekki eli verkkoarkisto, johon tallennetaan suku- ja henkilöhistoriallisia valokuvia. Sisällön kartuttamiseen voi osallistua kuka tahansa. SukuTopoteekki keskittyy säilyttämään ja esittämään ennen vuotta 1950 otettuja yksityisiä valokuvia. Kuvien luovuttajina voivat olla esimerkiksi yksityishenkilöt ja yhteisöt, kuten sukututkijat ja sukuseurat.


Vapaaehtoistoiminna infotilaisuudet

Seura järjestää infotilaisuuksia sekä Seuran vapaaehtoistoiminnasta yleisesti että yksittäisten verkkopalvelujen tallentamiseen tai tallennusprojekteihin osallistumisesta. Voit tarkistaa tulevat infotilaisuudet niiden omalta sivulta.


Tallennusprojektit

Seurassa käynnistetään aika ajoin määräaikaisia tallennusprojekteja, joissa esimerkiksi indeksoidaan arkistoaineistoja tai painettua kirjallisuutta. Projekteissa luodaan sukututkimusta helpottavia ja aineistojen käytettävyyttä parantavia hakemistoja, jotka julkaistaan SukuHaussa. 

Vastaavia projekteja on toteutettu aiemminkin. Esimerkiksi toukokuussa 2022 päättyneessä tallennusprojektissa useat vapaaehtoiset indeksoivat Seuran digitoimien Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluettelot, ja nyt SukuHaussa pystyy tekemään luetteloihin hakuja sukunimillä sekä etu- ja sukunimien yhdistelmillä. Haettavissa olevia Indeksoituja nimiä on yhteensä yli 300 000. Matkustajaluetteloiden tietoja voidaan käyttää esimerkiksi suomalaisten siirtolaisten tutkimuksessa.


Projekti: Muurmannin legioonan luettelot

Muurmannin legioona muodostui joukosta Neuvosto-Venäjälle paenneita punakaartilaisia, jotka pestautuivat brittiarmeijan palvelukseen kesällä 1918. Nyt indeksoitava aineisto koostuu Muurmannin legioonalaisista tehdyistä luetteloista. Aineisto on kooste eri lähteistä peräisin olevista luetteloista; suomalaisten luettelo Muurmannin legioonan muistomitalin tilanneista, englantilaisten laatima luettelo osallistujista sekä suomalaisten laatimat legioonalaisten luettelot. Luetteloiden sisältö on pääpiirteissään hyvin samankaltainen. Muurmannin legioonalaisista on pääsääntöisesti listattu etunimi, sukunimi sekä paikkakunta. Lisäksi aineistossa on paikoitellen tietoja legioonalaisten sotilasarvoista, perheistä sekä kuolintietoja legioonan toiminnan ajalta. Luetteloiden tietoja voidaan käyttää esimerkiksi henkilöhistorialliseen tutkimukseen sekä apuna punakaartilaisten historian tutkimuksessa. Indeksoinnin pohjalta syntyvä hakemisto julkaistaan SukuHaku-palvelussa.

Mikäli olet kiinnostunut ryhtymään Muurmannin legioonan luetteloiden vapaaehtoiseksi indeksoijaksi, ilmoittaudu mukaan ja jätä vapaamuotoinen viesti Seuran asiakasneuvojalle Susanna Lahtiselle (etunimi.sukunimi@genealogia.fi). Indeksoitava aineisto toimitetaan vapaaehtoisille sähköpostitse ja heidät perehdytetään tehtävään. Erityistä osaamista ei vaadita, mutta Excelin aiemmasta käytöstä on hyötyä indeksoinnissa. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.