VERKKOPALVELUT

Vapaaehtoistoiminta

Suomen Sukututkimusseuralla on pitkä historia joukkoistetuista tallennustoiminnasta ja vapaaehtoisten aktivoinnista. Esimerkiksi Seuran tunnetuin verkkopalvelu HisKi pohjautuu 1920-luvulla aloitetulle seurakuntien historiakirjojen kopiointityölle, jonka seurauksena syntyivät niin kutsutut mustat kirjat. HisKi-tallennuksen lisäksi Seurassa on käynnissä muitakin jatkuvia tallennushankkeita ja määräaikaisia tallennusprojekteja.


Vapaaehtoistoiminna infotilaisuudet

Seura järjestää syyskaudella infotilaisuudet Seuran vapaaehtoistoiminnasta. Seuraava tilaisuus järjestetään 22.11.2023 kello 16–17. Tilaisuudessa kerrotaan esimerkiksi HisKi-tallennuksesta, SukuTopoteekin täydentämisestä sekä käynnissä olevista tallennusprojekteista, joista on kerrottu alempana tarkemmin.

Infotilaisuus on kaikille avoin eikä siihen tarvitse ilmoittautua. Osallistumuslinkki tilaisuuteen julkaistaan myöhemmin tällä sivulla, Seuran toimintakalenterissa ja Facebook-tapahtumassa.


HisKi-tallennus

HisKin täydentäminen perustu vapaaehtoiseen tallennukseen ja kenellä tahansa on mahdollisuus osallistua siihen. Tallennus tapahtuu omatoimisesti verkossa toimivan tallennusalustan kautta. Tallennukseen liittyen on erityisen tärkeää, että kaikki noudattavat tarkasti tallennusohjeita ja sovittuja periaatteita. Omalla panoksella tallennukseen voi vaikuttaa siihen, mitä tietoja HisKissä on sukututkijoiden käytettävissä.

Kaikkien tallentajien on suositeltavaa liittyä Facebookissa HisKi-tallentajien omaan keskusteluryhmään, jossa jaetaan neuvoja ja vastataan tallennuksessa mahdollisesti eteen tuleviin ongelmatilanteisiin. Vapaaehtoista HisKi-tallennusta koordinoi Kati Ahopelto, joka vasta kaikkiin HisKi-tallennukseen liittyviin kysymyksiin ja ongelmatilanteisiin. Kaikkien Seuran toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.


Henkikirjojen indeksointi

Seura etsii vapaaehtoisia indeksoimaan Haapaveden, Lumijoen, Savitaipaleen ja Viipurin kaupungin henkikirjoja vuosilta 1880–1920 sekä kaikkien Suomen paikkakuntien vuoden 1915 henkikirjoja. Indeksoinnissa henkikirjoista kirjataan ennalta määritellyt tiedot Kansallisarkiston digitoimista henkikirjoista valmiiseen taulukkopohjaan. Aineistot julkaistaan myöhemmin Seuran uudessa Henkikirjahaku-verkkopalvelussa.

Henkikirjojen indeksoinnista järjestetään seuraava infotilaisuus keskiviikkona 27.9.2023 kello 1516. Tilaisuus on tarkoitettu uusille vapaaehtoisille. Tilaisuudessa perehdytetään uudet vapaaehtoiset indeksointiin, käydään läpi ohjeet sekä annetaan käytännön esimerkkejä ja vinkkejä. Lisää tietoja Henkikirjahausta ja infotilaisuudesta löydät täältä.


Tallennusprojektit

Seurassa käynnistetään aika ajoin määräaikaisia tallennusprojekteja, joissa esimerkiksi indeksoidaan arkistoaineistoja tai painettua kirjallisuutta. Projekteissa luodaan sukututkimusta helpottavia ja aineistojen käytettävyyttä parantavia hakemistoja, jotka julkaistaan SukuHaussa. Tällä hetkellä käynnissä on painettujen upseeriluetteloiden indeksointi, josta on kerrottu tarkemmin alempana. 

Vastaavia projekteja on toteutettu aiemminkin. Esimerkiksi toukokuussa 2022 päättyneessä tallennusprojektissa useat vapaaehtoiset indeksoivat Seuran digitoimien Suomen Höyrylaiva Osakeyhtiön matkustajaluettelot, ja nyt SukuHaussa pystyy tekemään luetteloihin hakuja sukunimillä sekä etu- ja sukunimien yhdistelmillä. Haettavissa olevia Indeksoituja nimiä on yhteensä yli 300 000. Matkustajaluetteloiden tietoja voidaan käyttää esimerkiksi suomalaisten siirtolaisten tutkimuksessa.


Projekti: Muurmannin legioonan luettelot

Muurmannin legioona muodostui joukosta Neuvosto-Venäjälle paenneita punakaartilaisia, jotka pestautuivat brittiarmeijan palvelukseen kesällä 1918. Nyt indeksoitava aineisto koostuu Muurmannin legioonalaisista tehdyistä luetteloista. Aineisto on kooste eri lähteistä peräisin olevista luetteloista; suomalaisten luettelo Muurmannin legioonan muistomitalin tilanneista, englantilaisten laatima luettelo osallistujista sekä suomalaisten laatimat legioonalaisten luettelot. Luetteloiden sisältö on pääpiirteissään hyvin samankaltainen. Muurmannin legioonalaisista on pääsääntöisesti listattu etunimi, sukunimi sekä paikkakunta. Lisäksi aineistossa on paikoitellen tietoja legioonalaisten sotilasarvoista, perheistä sekä kuolintietoja legioonan toiminnan ajalta. Luetteloiden tietoja voidaan käyttää esimerkiksi henkilöhistorialliseen tutkimukseen sekä apuna punakaartilaisten historian tutkimuksessa. Indeksoinnin pohjalta syntyvä hakemisto julkaistaan SukuHaku-palvelussa.

Mikäli olet kiinnostunut ryhtymään Muurmannin legioonan luetteloiden vapaaehtoiseksi indeksoijaksi, ilmoittaudu mukaan ja jätä vapaamuotoinen viesti Seuran asiakasneuvojalle Susanna Lahtiselle (etunimi.sukunimi@genealogia.fi). Indeksoitava aineisto toimitetaan vapaaehtoisille sähköpostitse ja heidät perehdytetään tehtävään. Erityistä osaamista ei vaadita, mutta Excelin aiemmasta käytöstä on hyötyä indeksoinnissa. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.


Projekti: Upseeriluettelot

Upseeriluetteloissa julkaistiin Suomen puolustusvoimien vakinaisen väen upseerit palvelusvuosijärjestyksessä vuosina 1927–1991. Projektissa suomenkielisistä luetteloista indeksoidaan eli poimitaan taulukkotiedostoon niissä esiintyvien henkilöiden etu- ja sukunimet, sotilasarvot, nimitys- ja ylennyspäiväykset sekä palveluspaikat eli joukko-osastot. Upseeriluetteloiden tietoja voidaan käyttää esimerkiksi henkilöhistorialliseen tutkimukseen sekä apuna itsenäisyydenajan sotilaslähteiden tutkimisessa. Indeksoinnin pohjalta SukuHaussa julkaistava hakemisto tulee sisältämään tietoja vain yli 100 vuotta sitten syntyneistä upseereista.

Mikäli olet kiinnostunut upseeriluetteloiden vapaaehtoiseksi indeksoijaksi, ilmoittaudu mukaan ja jätä vapaamuotoinen viesti Seuran verkkopalveluasiantuntija Mikko Kuitulalle, joka vastaa Seuran tallennusprojekteista. Vapaaehtoisille indeksoitava aineisto toimitetaan sähköpostitse ja heidät perehdytetään tehtävään. Erityistä osaamista ei vaadita, mutta Excelin aiemmasta käytöstä on hyötyä indeksoinnissa. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.