SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA

Julkaisut

Suomen Sukututkimusseura on harjoittanut julkaisutoimintaa perustamisvuodestaan 1917 lähtien. Vuosikirjassa ja vuodesta 1930 lähtien myös Aikakauskirja Genoksessa on julkaistu merkittävä osa suomalaisen sukututkimuksen tuloksista. Näin on tänäkin päivänä. Seura perusti vuonna 1922 monografiasarjan Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja, jossa on julkaistu 60 nimekettä. Uudempia julkaisusarjoja ovat vuonna 2011 perustettu Suomen Sukututkimusseuran oppaita ja vuonna 2017 perustettu Suomen Sukututkimusseuran sukutarinoita.


Genos

Aikakauskirja Genos on Seuran tärkein julkaisusarja, joka ilmestyy neljänä numerona vuodessa. Genoksen julkaiseminen aloitettiin vuonna 1930 ja se on alusta alkaen ollut suomalaisen sukututkimuksen keskeisin julkaisukanava. Aikakauskirjassa julkaistaan luotettavaa tutkimustietoa, mikä käytännössä tarkoittaa ensisijaisesti laadukkaaseen ja perusteelliseen tutkimustyöhön perustuvia sukututkimusartikkeleita.

Genoksessa julkaistaan suku- ja henkilöhistorian tuloksia ja lähdeartikkeleita sekä sellaista suku- ja henkilöhistoriaa lähellä olevien tieteenalojen artikkeleita, joka käsittelevät esimerkiksi esivanhempien elämään vaikuttaneita historiallisia ilmiöitä ja lähdeaineistojen taustoja. Lisäksi Genoksessa julkaistaan arkistojen ja lähdeaineistojen esittelyjä, tutkimuslöytöjä, kirja-arvioita, keskustelupuheenvuoroja ja ajankohtaisia sukututkimusta käsitteleviä artikkeleita.

Lue lisää Genoksesta

 

Vuosikirja

Suomen Sukututkimusseuran Vuosikirja on Genoksen ohella toinen suomalaisen sukututkimuksen tärkeimmistä julkaisusarjoista. Vuosikirjalla on JUFO 1 -luokitus. Vuosikirjan julkaiseminen aloitettiin Seuran perustamisvuonna 1917 ja vuodesta 2015 alkaen se vuosikirjaa on julkaistu open access -verkkojulkaisuna.

Vuosikirjassa julkaistaan Genoksen tavoin luotettavaa tutkimustietoa ja sen artikkelit on vertaisarvioitu. Vuosikirjassa julkaistaan lähinnä laajoja suku- ja lähdeartikkeleita sekä muita muita, pituutensa vuoksi Genokseen sopimattomia artikkeleita. Vuosikirjan toimittamisesta vastaa Genoksen toimitus.

Lue lisää vuosikirjasta


Oppaat

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarjassa julkaistaan käsikirjatyyppisiä oppaita sukututkimuksen lähdeaineistojen käyttämisestä tai tiiviitä esityksiä esivanhempien elämään liittyvistä ilmiöistä. Ensimmäinen opas julkaistiin vuonna 2011. 

Sarjassa on julkaistu seuraavat oppaat, joista osa on saatavilla Tiedekirjasta:

  1. Heikki Vuorimies, Ruotusotilaiden tutkiminen (2011)
  2. Taina Ukkonen, Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille (2015)
  3. Jens Nilsson, Digitaalisen sukututkimuksen opas (2016)
  4. P. T. Kuusiluoma (toim.), Johdatus geneettiseen sukututkimukseen (2017)
  5. Jens Nilsson & Mikko Kuitula, Digitaalisen sukututkimuksen opas (2022) (verkkojulkaisu)


Sukutarinat

Suomen Sukututkimusseuran sukutarinoita -sarjassa julkaistaan antologiana vuosittain järjestettävään sukutarinakilpailuun osallistuneita tarinoita. Sukutarinakilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran Seuran 100-vuotisjuhlavuonna 2017.

Sarjassa on julkaistu seuraavat antologiat, jotka ovat saatavilla Tiedekirjasta tai Sukututkijan verkkokaupasta:

  1. Sukutarinat 2017 (2018)
  2. Sukutarinat 2018 (2019)
  3. Sukutarinat 2019 (2020)
  4. Sukutarinat 2020 (2021)
  5. Sukutarinat 2021 (2022)


Julkaisuja-sarja

Suomen Sukututkimusseuran Julkaisuja (SSJ) -sarjassa on vuodesta 1922 lähtien julkaistu mittava määrä suomalaisen sukututkimuksen perusteoksiksi muodostuneita matrikkeleita, sukukirjoja ja lähdejulkaisuja. Sarjaan käsikirjoituksesta pyydetään vähintään kaksi asiantuntijalausuntoa, joiden perusteella päätös kustannussopimuksesta tehdään. Seuran hallitus nimittää jokaiselle sarjassa julkaistavalle teokselle oman toimituskuntansa.

Katso sarjassa julkaistut teokset


Sukutieto

Sukutieto oli Sukutietotekniikka ry:n vuonna 1989 perustama ja vuodesta 1999 lähtien Suomen Sukututkimusseuran jäsenlehtenä julkaistu lehti, jossa julkaistiin tietoa sukututkimuskentän ajankohtaisista asioista ja artikkeleita sukututkimukseen liittyen. Sukutiedon julkaiseminen lopetettiin vuonna 2012.