VERKKOPALVELUT

Tietoja Suomen seurakunnista

Tietoja Suomen seurakunnista on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoja Suomen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien historiasta, papistosta ja arkistoista. Näiden lisäksi tietokannassa on mukana Suomen rajaseurakuntia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta sekä Inkerin luterilaiset seurakunnat. Uusi tietokanta korvaa HisKi-tietokannan yhteydessä olleen vanhan samannimisen tietokannan.

Siirry tietokantaan


Tietokanta

Seurakuntatietokannassa on haettavana yhteensä yli 700 seurakunnan, rovastikunnan, hiippakunnan ja sotilasseurakunnan tiedot, pääasiassa vuotta 1950 edeltävältä ajalta. Tietokannassa esitetty kirkollinen hierarkia vastaa 1900-luvun alkupuolen tilannetta.

Tietokannassa esitetyt seurakuntien historiatiedot ja luettelot papistosta perustuvat pääasiassa piispa Otto Collianderin toimittamaan kaksiosaiseen Suomen kirkon paimenmuistoon (1910 & 1918), Adolf Neoviuksen Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeliin (1898) ja sen lisävihkoon (1908) sekä Ludvig Wennerströmin Porvoon piispa Anders Hornborgin vuonna 1873 kirjoittaman matrikkelin mukaan toimittamaan teokseen Tilastollinen ja biografinen Suomen evankelis-lutherilaisen seurakuntain ja papiston matrikkeli (1885). 

Edellä mainittujen teosten tietoja on täydennetty ja täydennetään esimerkiksi seurakuntien historioiden, pitäjänhistorioiden ja kirkonarkistojen asiakirja-aineistojen sisältämillä tiedoilla sekä tiedonannoilla.


Uuden seurakuntatietokannan etusivu


Hakuohjeet

Tietokannassa voidaan tehdä hakuja esimerkiksi seurakuntien ja paikkakuntien nimillä. Haut onnistuvat myös kylien ja pappien nimillä. Lisäksi tunnisteiden avulla tietokantaa ja sen sisältöä voi selata ja rajata esimerkiksi kirkollisen hierarkian mukaan seurakunnista hiippakuntiin sekä seurakuntien maantieteellisen sijainnin mukaan maakunnittain. Tunnisteista voi valita selattavaksi myös esimerkiksi kaikki luterilaiset tai ortodoksiset seurakunnat. Kaikki tietokannassa käytössä olevat tunnisteet on on esitetty omalla sivullaa.


Ylläpito ja palaute

Tietokannan yhtyedessä olevalla palautelomakkeella voi lähettää ylläpitäjälle viestejä ja kehitysideoita tietokantaan liittyen. Lomakkeella voi antaa myös tiedonantoina korjauksia ja lisäyksiä tietokannan tietoihin. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.


Sivu päivitetty:
31.5.2024 

Opastusvideo: Tietoja Suomen seurakunnista