VERKKOPALVELUT

Tietoja Suomen seurakunnista

Tietoja Suomen seurakunnista on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä tietokanta, joka sisältää tietoja Suomen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien historiasta, papistosta ja arkistoista. Näiden lisäksi tietokannassa on mukana Suomen rajaseurakuntia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta sekä Inkerin luterilaiset seurakunnat. Uusi tietokanta tulee korvaamaan HisKi-tietokannan yhteydessä olevan vanhan tietokannan.

Siirry tietokantaan


Tietokanta

Seurakunta-tietokannassa esitetyt seurakuntien historiatiedot ja luettelot papistosta perustuvat pääasiassa piispa Otto Collianderin toimittamaan kaksiosaiseen Suomen kirkon paimenmuistoon (1910 & 1918), Adolf Neoviuksen Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeliin (1898) ja sen lisävihkoon (1908) sekä Ludvig Wennerströmin Porvoon piispa Anders Hornborgin vuonna 1873 kirjoittaman matrikkelin mukaan toimittamaan teokseen Tilastollinen ja biografinen Suomen evankelis-lutherilaisen seurakuntain ja papiston matrikkeli (1885). Mainittujen teosten tietoja on täydennetty ja täydennetään esimerkiksi seurakuntien historioiden, pitäjänhistorioiden ja kirkonarkistojen asiakirja-aineistojen sisältämillä tiedoilla sekä tiedonannoilla.


Uuden seurakuntatietokannan etusivu


Täydentäminen

Tietokanta on täydennysvaiheessa ja uusia tietoja julkaistaan viikoittain. Valmiissa tietokannassa tulee olemaan haettavana noin 600 seurakunnan tiedot. Täydennyksen etenemistä voi seurata esimerkiksi tietokannan etusivulla olevan selausnäkymän ilmoittaman seurakuntien lukumäärän perusteella. 


Hakuohjeet

Tietokannassa voidaan tehdä hakuja esimerkiksi seurakuntien ja paikkakuntien nimillä. Haut onnistuvat myös kylien ja pappien nimillä. Lisäksi tunnisteiden avulla tietokantaa ja sen sisältöä voi selata ja rajata esimerkiksi kirkollisen hierarkian mukaan seurakunnista hiippakuntiin sekä seurakuntien maantieteellisen sijainnin mukaan maakunnittain. Tietokannassa esitetty kirkollinen hierarkia vastaa 1900-luvun alkupuolen tilannetta. Tunnisteista voi valita selattavaksi myös esimerkiksi kaikki luterilaiset tai ortodoksiset seurakunnat. 


Ylläpito ja palaute

Seurakunta-tietokannan ylläpidosta ja täydentämisestä vastaa Seuran verkkopalveluasiantuntija. Tietokannan yhtyedessä olevalla palautelomakkeella voi lähettää ylläpitäjälle viestejä ja kehitysideoita tietokantaan liittyen. Lomakkeella voi antaa myös tiedonantoina korjauksia ja lisäyksiä tietokannan tietoihin. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Opastusvideo: Tietoja Suomen seurakunnista