NEUVONTAPALVELUT

Julkaisujen mentorointipalvelu

Suomen Sukututkimusseura tarjoaa sukukirjojen sekä talo- ja kylähistorioiden kirjoittajille sekä muille historian harrastajille maksullista julkaisujen mentorointipalvelua. Mentoroinnissa kokenut asiantuntija neuvoo ja tukee kahdenkeskisessä yhteistyössä kirjoittajaa julkaisun eri vaiheissa. Mentori on opettaja, valmentaja ja kannustaja, jonka tehtävänä on auttaa kirjoittajaa saavuttamaan päämääränsä.


Mentoroinnin aloittaminen

Valitse alla luetelluista asiantuntijoista yksi mentoriehdokas ja lähetä hänelle sähköposti, jossa kerrot lyhyesti julkaisuhankkeestasi ja yhteistyötoiveistasi. Voit myös lähettää mentorille kyseisä julkaisuhanketta koskevan suunnitelmasi tai jo kirjoittamaasi tekstiä.

Mentori vastaa sinulle sähköpostitse ja kertoo esittämiesi toiveiden ja lähettämäsi tekstin perusteella ehdotuksensa yhteistyöstä. Samalla hän esittää arvionsa siitä, paljonko aikaa käsikirjoituksesi käsittelyyn saattaa kulua. Mikäli hyväksyt mentorin ehdotuksen, ilmoita siitä hänelle sähköpostitse. Tämän jälkeen voitte tarkemmin sopia yhteistyön käynnistämisestä.


Palvelun hinnasto


  • Tekstin lukeminen: 0,55 €/sivu (2 000 merkkiä välilyönteineen)

  • Mentorointi: 45 €/tunti, veloitus jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta


Mentoroinnin eteneminen

Julkaisuhankkeen mentoroinnissa edetään aina kirjoittajan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Mentori sopeuttaa antamansa ohjauksen niihin. Yhteistyö voi kirjoittajan tarpeiden mukaan olla joko kertaluonteista tai se voi koostua useista eri mentorointi-istunnoista.

Sukukirja on pitkäkestoinen hanke ja sen mentorointi saattaa viedä runsaastikin aikaa. Siksi yhteistyö on usein hyödyllistä jakaa useisiin yhden tai kahden tunnin mentorointi-istuntoihin, joiden välillä kirjoittaja mentorilta saamansa palautteen pohjalta työstää käsikirjoitustaan. Yhteistyö etenee kirjoittajan haluamaan tahtiin ja joka tapauksessa voit aina itse tarkkaan määritellä ajan, jonka haluat mentorointiin käyttää.


Mentorit


Tommy Koukka, Kerava

HTM Tommy Koukka työskentelee arkistoalalla ja sivutoimisesti ammattisukututkijana. Hän on kirjoittanut useita sukukirjoja sekä laatinut talojen isäntäluetteloita ja talohistoriikkejä.

Sähköposti: tommy.koukka@gmail.com


Margit Lumia, Vantaa

DI, KTM Margit Lumia on sukututkimuksen harrastaja, joka on kirjoittanut 18 omakustanteista sukukirjaa sekä toimittanut lähes 600-sivuisen kyläkirjan. Hän voi tukea mm. kirjaprojektin kokonaisuuden hallinnassa sekä julkaisun rakenteen suunnittelussa ja sujuvassa ilmaisussa.

Sähköposti: margit.lumia@genealogia.fi


Tiina Miettinen, Tampere

FT Tiina Miettinen on historiantutkija, joka on opettanut vuodesta 2006 sukututkimusta Tampereen Ahjolan Kansalaisopistossa. Hän on julkaissut maakuntahistorioita, tietokirjoja sekä useita henkilö- ja sukuhistoriaan keskittyneitä artikkeleita.

Sähköposti: tiinamarjut@kolumbus.fi


Jukka Partanen, Joensuu

FT Jukka Partanen on historiantutkija, joka on toiminut opettajana mm. yliopistossa ja kansalaisopistoissa. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita paikallishistoriallisia tutkimuksia.

Sähköposti: jukka.partanen@genealogia.fi


Veli Pekka Toropainen, Turku

FT Veli Pekka Toropainen on perehtynyt erityisesti 1500-1700-lukujen lähteisiin ja niiden käyttöön suku-, talo- ja kylähistorioiden kirjoittamisessa. Hän tuntee mm. vanhemmat verotuslähteet, oikeuspöytäkirjat, perukirjat ja kaupunkeja koskevat lähteet omien tutkimustensa kautta. Hän on toiminut myös aiemmin mentorina eriasteisten historioiden kirjoittajille.

Sähköposti: toropekka@gmail.com