SUKUTUTKIMUS

Oppaat

Suomen Sukututkimusseuran oppaita -sarjassa julkaistaan suppeita käytännön oppaita sukututkimuksen tekemiseen. Osa oppaista on ostettavissa paperijulkaisuina Tiedekirjasta tai digitaalisina Sukututkijan verkkokaupasta ja osa on Seuran jäsenten luettavissa SukuHaussa.


Digitaalisen sukututkimuksen opas

Digitalisaatio mullisti sukututkimuksen. Alkuperäisten lähdemateriaalien digitoiminen vapaasti internetissä käytettäväksi viimeistään vapautti sukututkimuksen koko kansan harrastukseksi. Teos esittelee sukututkijan työn kannalta hyödyllisimmät internetsivustot sekä muut sähköisen sukututkimuksen apukeinot. Opas sanan mukaisesti tuo sukututkimuksen arkistoholveista kotisohville.

Lue opas verkossa

  

Johdatus geneettiseen sukututkimukseen

Geneettinen sukututkimus on voimakkaasti kasvava harrastus. Laadukkaan geneettisen sukututkimuksen koulutuksen oheen on kuitenkin kaivattu suomenkielistä opasta, joka voisi johdattaa geneettisen sukututkimuksen aloittamiseen, mutta joka myös tukisi harrastajia koulutuspäivän jälkeen.

Oppaassa kerrotaan, mitä geneettisellä sukututkimuksella tarkoitetaan ja mitä harrastuksen parissa toimivat tekevät. Lisäksi esitellään DNA-kuluttajatestejä tarjoavan Family Tree DNA:n testivalikoimaa, ts. mitä testejä on tarjolla ja millaista tietoa niillä voidaan saada. Oppaassa selostetaan myös kuinka voi rakentaa omaa sukulinjaansa haplopuussa.

Osta opas Sukututkijan verkkokaupasta tai tilaa Tiedekirjasta

 

Ruotusotilaiden tutkiminen

1600-luvun lopulla Ruotsin valtakunnassa järjestetty sotamiehenpito toi myös Suomeen niin sanotun ruotuarmeijan. Järjestelmä tuotti suuren joukon asiakirja-aineistoa: luetteloita joukko-osastojen päällystöstä ja sotilaista, päällystön palkkaluetteloita ja ansioluetteloita, sotamieshuoneen eläkkeen maksatukseen liittyvää asiakirja-aineistoa sekä virkatalojen ja sotilastorppien katselmuspöytäkirjoja. 

Opas auttaa tutkijaa hyödyntämään syntynyttä asiakirja-aineistoa omissa tutkimuksissaan. Se esittelee tärkeimmät asiakirjat ja niiden syntyyn vaikuttaneita asetuksia ja määräyksiä ja opastaa tutkijaa löytämään oikeat rullat.

Osta opas Sukututkijan verkkokaupasta tai tilaa Tiedekirjasta


Muistitiedon keruuopas

Opas kertoo sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille muistitietoaineiston tallentamisen perusasiat keruuhankkeen suunnittelusta aineiston käyttöön ja arkistointiin. Oppaassa käsitellään erityisesti haastattelutyötä: erilaisia haastattelutapoja, kysymysten tehtäviä, haastattelutilanteen sujumista sekä tallennetun aineiston käsittelyä julkaisuja ja arkistointia varten. Lisäksi esitellään muistitietoaineiston ominaispiirteitä ja sitä, millä tavoin muistot ja tarinat kertovat menneisyydestä.

Osta opas Sukututkijan verkkokaupasta tai lue SukuHaussa (vaatii kirjautumisen)