SUOMEN SUKUTUTKIMUSSEURA

Suomen Sukututkimusseura

Suomen Sukututkimusseura on kaikille avoin kansalaisjärjestö, jonka toiminnan tavoitteena on jo vuodesta 1917 lähtien ollut laadukkaan sukututkimuksen edistäminen. Seura pyrkii koulutus- ja muistiorganisaationa yhdistämään sukututkijoita, turvaamaan sukututkimuksen toimintaedellytykset Suomessa ja kehittämään sukututkijoiden tietotaitoa.


Toiminta

Suomen Sukututkimusseura on tieteellinen seura ja sukututkimuksen valtakunnallinen asiantuntija- ja yhteistyöjärjestö. Seuran tarkoituksena on edistää suomalaista suku- ja henkilöhistorian tutkimusta ja jakaa sen tuntemusta ja tuloksia. Seuran jäseniksi voivat liittyä kaikki sukututkimuksen harrastajat ja sukututkimuksesta kiinnostuneet. Seuran jäsenmäärä on noin 8 500 henkilöä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Seura järjestää koulutustilaisuuksia, harjoittaa julkaisutoimintaa, tuottaa tietokantapalveluja, ylläpitää käsikirjastoa sekä tekee yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. 


Jäsenyys

Seuran on Suomen ainoa sukututkimusalan tieteellinen seura. Sen toiminta on suunnattu kaikille sukututkijoille vasta-alkajista jo pitemmälle ehtineille. Toiminnan ensisijainen tarkoitus on tarjota sukututkijoille erilaisia välineitä oman harrastuksen kehittämiseen. Tässä keskeisimpänä ovat koulutus- ja neuvontapalvelut sekä Seuran toteuttamat verkkopalvelut. Seuralla on sekä jäsenetupalveluita että kaikille vapaasti käytettävissä olevia palveluita. Seuran julkaisuista ja koulutustilaisuuksista jäsenet saavat 30 % alennuksen. 

Lue lisää jäsenyydestä


Sukututkijan rintamerkki

Sukututkijan rintamerkki on hopeaa ja sen aiheena on Seuran vaakunassa ja logossa esiintyvä sukupuu. Sukupuun ja sen pohjalta tuotetun vaakunan ja logon suunnitteli vuonna 2012 filosofian maisteri Petteri Järvi ja toteutti heraldikko Harri Rantanen. Rintamerkin on valmistanut kultaseppä Tuomas Hyrsky. 

Sukututkijan rintamerkin voi hankkia jokainen sukuharrastuksensa merkiksi ja sen on tilattavissa Sukututkijan verkkokaupasta. Rintamerkin hinta on 22,5 € (sis. postituksen). 


Verkkopalvelut

Seura tarjoaa erilaisia verkkopalveluita, joita sukututkijat voivat hyödyntää tehdessään omaa tutkimustaan. Palveluista tunnetuin on HisKi eli seurakuntien historiakirjojen hakutietokanta. Lisäksi Seuran palveluihin kuuluu muun muassa jäsenpalveluna SukuHaku, joka sisältää hakemistoja ja digitoitujen aineistoja, sekä kaikille käyttäjille avoin Omat Juuret tutkimukseen ja tulosten esittämiseen.

Lue lisää verkkopalveluista

  

Koulutuspalvelut

Seura järjestää sukututkijoille korkeatasoisia tutkimustyötä edistäviä koulutustilaisuuksia. Niiden aihepiirit koskevat lähdeaineistojen käyttöä, sukututkimuksen digitaalisia palveluita, kirjoittajakoulusta, genomitiedon käyttöä sukututkimuksessa ja esivanhempien elämään liittyviä historiallisia ilmiöitä ja tapahtumia. Seuran koulutuspalvelut koostuvat iltaluennoista, seminaareista ja koulutuspäivistä. 

Lue lisää koulutuspalveluista


Neuvontapalvelut

tarjoaa sukututkijoille koulutusten lisäksi myös neuvontaa, jota on jatkuvasti saatavilla verkossa. Sukututkimukseen liittyvää keskustelua voi käydä Seuran keskusteluryhmässä ja Suku Forumilla. Yleistä neuvontaa sukututkimukseen ja Seuran palveluihin annetaan sähköpostitse, puhelimitse, tapahtumissa ja Seuran toimitilassa.

Lue lisää neuvontapalveluista

  

Säännöt

Seuran voimassaolevat säännöt ovat vuodelta 2014. Niissä määritellään Seuran tarkoitus ja toimintamuodot, eri jäsenryhmät ja toimielimet. Viimeksi mainittuja ovat yhdistyksen kokous, eli kevät- ja syyskokous, ja hallitus. Säännöissä määrätään, mitä asioita kevät- ja syyskokouksessa tulee käsitellä sekä mitkä ovat hallituksen tehtävät. Seuran hallituksen laatimassa johtosäännössä määritellään tarkemmin, kuinka Seurassa tehdään päätöksiä hallituksen vastuulla olevissa asioissa.

Lue Seuran säännöt


Vaakuna ja logo

Seuran graafisena tunnuksena on ollut sukupuu vuodesta 1928 alkaen. Vanhan sinettileimaisimen tunnus modernisoitiin logoksi vuonna 2016 ja logon pohjalta Seuralle on suunniteltu myös vaakuna. Vaakuna toistuu myös Seuran järjestölipussa, joka teetettiin Seuran 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Seuran vaakuna on rekisteröity Suomen Heraldisen Seuran ylläpitämään vaakunarekisteriin.

Lue lisää vaakunasta ja logosta


Kunnia-, tutkija- ja kirjeenvaihtajajäsenet

Seuran sääntöjen mukaan kevät- ja syyskokous voivat kutsua Seuraan kunnia-, tutkija- ja kirjeenvaihtajajäseniä. Seuran jäsenet voivat tehdä hallitukselle esityksiä mainituiksi uusiksi jäseniksi. Esitykset perusteluineen lähetetään Seuran toiminnanjohtajalle. 

Lue lisää jäsenistä