Edunvalvonta

Sukututkijoiden edunvalvonnalla on tärkeä asema Suomen Sukututkimusseuran toiminnassa. Se kohdistuu sukututkijoiden tutkimusmahdollisuuksien edistämiseen ja tutkimusta häiritsevien tekijöiden poistamiseen vaikuttamalla viranomaisiin ja poliittisiin päättäjiin. Seuran edunvalvontatoiminta on luonteeltaan paljolti juridista.

Seuran juridinen edunvalvonta on 2000-luvun puolivälistä lähtien tähdännyt pääasiassa yhteisymmärrykseen sukututkijoiden ja henkilötietolainsäädännön noudattamista valvovan viranomaisen, tietosuojavaltuutetun välillä. Yhteisymmärrys saavutettiin vuonna 2008, jolloin käynnistyi sukututkimustoimialan käytännesääntöprosessi. Seura ja tietosuojavaltuutetun toimisto ovat käytännesääntöprosessin myötä päässeet hyvään yhteistyöhön.

Kolmen viime vuoden aikana juridinen edunvalvonta on keskittynyt pääosin kirkollisten väestörekisteriviranomaisten (evankelisluterilaisten kirkkoherranvirastojen ja keskusrekistereiden) sukututkijoille tarjoamaan tietopalveluun. Seuran hallitus antoi 24.5.2014 suosituksen kohtuullisesta tietojenluovutuspyynnön käsittelyajasta väestörekisteriviranomaisissa.

Seuran toiminnanjohtaja edustaa sukututkijoita Arkistolaitoksen neuvottelukunnassa ja oikeusministeriön nimilautakunnassa.

 

 

Tiedekirja mainos 2016 (Tiedekirjan mainos 180px.png)