VERKKOPALVELUT

Isotammi

Isotammi on vapaaehtoisvoimin toteutettu Suomen Sukututkimusseuran verkkopalvelu, joka huomio suomalaisen sukututkimuksen erityispiirteet. Palvelukokonaisuuteen kuuluu käyttäjien kokoamia lähteistettyjä sukupuita, HisKi-aineistosta jalostettuja niin sanottuja Hiskipuita sekä rippikirjojen tietojen pohjalta koottuja Paikannimikantoja. Lisäksi käyttäjille tarjotaan laatuohjeita, suosituksia ja työkaluja.

Siirry Isotammeen


Palvelu ja sen tavoitteet

Isotammea kehitetään kotimaisin voimin, missä se eroaa kaupallisista palveluista. Se nojaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin ja omaan ohjelmointiin. Palvelu on täysin epäkaupallinen ja palvelun kaikki julkiset tiedot ovat Seuran omistuksessa ja hallinnassa. Kotimaisuus ja Seuran rooli tarkoittaa myös sitä, että palvelu tukee suomalaisen sukututkimuksen erityispiirteitä ja erilaisia kokeiluja.

Käyttäjä voi myös tallentaa aineistojaan Isotammeen ja selata siihen ladattuja aineistoja verkossa ja mobiililaitteella. Käyttäjän luvalla jokin aineisto on myös julkinen kaikille käyttäjille. Isotammen käyttö edellyttää rekisteröitymistä.

Isotammen päämäärä on tukea hyvän tutkimuskäytännön periaatteita ja nostaa tutkijoiden sukututkimusaineistojen laatua. Sukupuiden tiedot tulisi perustella alkuperäislähteillä. Viittaukset niihin kohdistetaan niin rajattuun tietoon kuin mahdollista. Henkilöiden nimien muutokset hallitaan vaihtoehtoisilla nimillä. Tapahtumien paikat täsmennetään liittämällä niihin hierarkia eli tieto mihin isompaan kokonaisuuteen paikka kuuluu, esimerkiksi torppa–talo–kylä–paikkakunta. Isotammen kymmenet Paikannimikannat auttavat hierarkioissa.


Isotammen etusivu


Erityisaineistot

Isotammessa julkaistaan myös sukupuutyyppisiä erityisaineistoja tutkijoiden selattavaksi. Kokonaisuuksien keräily HisKistä vaatii tunnetusti paljon kyselyjä ja jälkitöitä. Hiskipuut on seurakunnittainen kokeilu, jossa lähinnä koneälyllä on koottu perhekokonaisuudet ja henkilöihin on liitetty kaikki tapahtumat, joissa hän on HisKin-tietojen mukaan osallisena. Näin henkilön elinkaareen pääsee käsiksi nopeasti. Hiskipuita hyödynnetään akateemisen historiantutkimuksen aineistopohjana.

Työn alla on myös kokeilu, jossa Isotammeen muodostetaan Pietarin Volkovon luterilaisen hautausmaan haudattujen laajoista hakemistoista kanta, johon voi tehdä kyselyitä myös kansalaisuuden ja perhesuhteiden perusteella. Tutkijan on näin helpompi löytää aineistosta sukulaisiaan. Toinen esimerkki kokeiluista on 1700-luvun tuomiokirjoista Savitaipaleesta kerätyt sukulaisuusmaininnat, joista on muodostettu Isotammeen "sukupuita" lähdeviittauksineen. Tutkijoiden omat erillisaineistot ovat tervetulleita tarjottavaksi Isotammeen.


Ylläpito ja palaute

Isotammen ylläpidosta vastaa Isotammen kehitystyöryhmä, jolle osoitetaan havainnot, kommentit ja palaute Istotammeen liittyen. Isotammen käyttäjillä on oma Facebook-ryhmä. Isotammen käytössä ja mahdollisissa ongelmatilanteissa neuvoo työryhmän vetäjä Pekka Valta. Seuran kaikkien toimijoiden yhteystiedot löydät täältä

Opastusvideo: Isotammi

Alla olevalla videolla Isotammen kehitystyöryhmän vetäjä Pekka Valta kertoo Isotammesta verkkopalveluna ja sen ominaisuuksista. Lisää sukututkimuksen liittyviä opastusvideoita löydät Seuran YouTube-kanavalta.