Välkommen till Samfundets svenskspråkiga webbplats

19.09.2022

Samfundets nya svenskspråkiga webbplats på adressen genealogia.fi/sv har lanserats. Det blev nödvändigt att förnya Samfundets webbplats, då tjänsteleverantören upphörde med utvecklingen av den tidigare plattformen. Den tidigare plattformen hade många begränsningar och en del av dess egenskaper var föråldrade. I menyn på den nya webbplatsen har huvudsidorna och deras undersidor ordnats i olika helheter. Alla sidor finns också på den separata webbplatskartan, där de har organiserats tematiskt. I motsats till den tidigare webbplatsen finns URL-adresserna nu på svenska, så man behöver inte längre gå till de svenska sidorna via de finska, utan sidorna är självständiga.

Den nya webbplatsen är helt responsiv, det vill säga den anpassar sig enligt användarnas webbläsare och inställningar. Exempelvis textstorleken kan ändras direkt med tangentkombinationen Ctrl och + på pc eller ⇧ + ⌘ och plustecken (+) i Safari på Mac. I och med den nya webbplatsen införs också en mobilversion, som kan användas på mobiltelefoner. Mobilversionen innehåller samma information som datorversionen.

Åsikter och kommentarer om Samfundets nya webbplats kan skickas till exempel via det allmänna feedbackformuläret längst ner på sidan Kontaktinformation. Via formuläret kan man i fortsättningen till exempel skicka respons och ställa frågor om Samfundets verksamhet, tjänster och utbildningar.