Lyhenteet

 

Tälle sivulle on koottu luettelo eri sukututkimuksen lähteissä esiintyvistä yleisimmistä suomalaisista, ruotsalaisista ja latinalaisista lyhenteistä. Luettelossa lyhenteet on järjestetty aakkosittain. Luettelon ovat koonneet Leif Mether ja Assi Valve. Luettelo ei ole täydellinen, vaan sen tiedot on poimittu luettelon jälkeen esitetyistä kirjallisuudesta.

 

Luettelo

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V/W X Y Z Ä

 

Lyhenne

Sana(t)

Suomeksi

Ruotsiksi

841

anno 1841

vuonna 1841

år 1841

a

anno

vuonna

år

a.a.

ad acta

liitetään asiakirjoihin, arkistoon

lagt till handlingarna

a.a.

ana partes

yhtä paljon

lika mycket

Ab

Aboensis

turkulainen

åbobo

ab

abiit

muutti pois (seurakunnasta)

avgick, utflyttade, flyttat (ur församlingen)

ab

absenterad

poisjätetty

lämnat bort

abr

abortivus

keskonen

för tidigt född, ofullgånget foster

abs

absens

poissaoleva

frånvarande

abs

absolution

synninpäästö

syndernas förlåtelse

abs

absolverad

saanut synninpäästön

fått syndaförlåtelse

a.c.

anno currenti

tänä vuonna

under innevarande år

acc

accessit

tuli, muutti sisään (seurakuntaan)

kom, inflyttade (till församlingen)

acces

accessit

tuli, muutti sisään (seurakuntaan)

kom, inflyttade (till församlingen)

A.D.

Anno Domini

Herran vuonna

i Herrens år

A.D.

ascensio Domini

Kristuksen taivaaseen astuminen

Kristi himmelsfärd

a. diac.

archidiaconus

arkkidiakoni

ärkedjäkne

adj.

adjunctus

apulaispappi

pastorsadjunkt

adj.a.praep.

adjunctus archipraepositi

tuomiorovastin apulainen

domprostsadjunkt

adj.archipr.

adjunctus archipraepositi

tuomiorovastin apulainen

domprostsadjunkt

adj.archipraep.

adjunctus archipraepositi

tuomiorovastin apulainen

domprostsadjunkt

adj.archipraepos.

adjunctus archipraepositi

tuomiorovastin apulainen

domprostsadjunkt

adj.m.

adjunctus ministerii

apulaispappi

pastorsadjunkt

adj.min.

adjunctus ministerii

apulaispappi

pastorsadjunkt

adj.minist.

adjunctus ministerii

apulaispappi

pastorsadjunkt

adj.p.

adjunctus pastoris

kirkkoherranapulainen

kyrkoherdeadjunkt

adj.past.

adjunctus pastoris

kirkkoherranapulainen

kyrkoherdeadjunkt

adj.pr.

adjunctus praepositi

rovastinapulainen

prostadjunkt

adj.praep.

adjunctus praepositi

rovastinapulainen

prostadjunkt

adj.praepos.

adjunctus praepositi

rovastinapulainen

prostadjunkt

adjunct.

adjunctus

apulaispappi

pastoradjunkt

adjut

adjutant

adjutantti

adjutant

adm

adminus

vähintään, ainakin

minst, åtminstone

adm

admittera, admitterad

päästä ripille, päästetty ripille

konfirmerad

adm

admonitum

nuhde, varoitus

förebråelse, varning

affl

afflytta

muuttaa pois

avflytta

afg

afgången

eronnut, muuttanut surakunnasta

avgången, avflyttad från församlingen

afg

av förra giftet

edellisestä aviosta

av förra giftet

afh

afhysa

häätää, autioittaa

avhysa

afl

avfälling

luopio

avfälling

afl

afliden, avliden

vainaja, kuollut

avliden, död

afsk

afskedad

eläkkeellä, eronnut

avskedad

afsk S

afskedad soldat

palveluksesta eronnut sotamies

avskedad soldat

afsk.sold.

afskedad soldat

palveluksesta eronnut sotamies

avskedad soldat

a.h.

ante hac

tätä ennen

före detta

a.i.

ad interim

toistaiseksi

tills vidare

al

aliqvid

jossain määrin

i någon mån

al

alumnus

koululainen, kasvatuslapsi, suojatti, caswatti

skolelev, fosterbarn, skyddsling

a.m.

ante meridiem

ennen puoltapäivää

före middagen

an

anno

vuonna

år

a.n.

ante nuptias, antenuptialis

ennen vihkimistä syntynyt

född före äktenskapet

ang

angiven

aviottoman lapsen isäksi ilmoitettu

meddelade som oä barnets far

anl

anlända

saapua

anlända

anm

anmärkningar

huomautuksia

anmärkningar

ann

anno

vuonna

år

ann

annoterad

merkitty muistiin

annoterad

a-o

anno

vuonna

år

a:o

anno

vuonna

år

A.PM.

ad perpetuam

ainaiselle muistolle

till ständig åminnelse

apol

apologist

laskennon opettaja

räknelärare i apologistskola

appell

appellation

vetoomus, valitus

vädjan, klagomål

apr

april, aprilus

huhtikuu

april

a.praep.

archipraepositus

tuomiorovasti

domprost

archidiac.

archidiaconus

arkkidiakoni

ärkedjäkne

archipr.

archipraepositus

tuomiorovasti

domprost

archipraep.

archipraepositus

tuomiorovasti

domprost

archipraepos.

archipraepositus

tuomiorovasti

domprost

archipr.adj.

adjunctus archipraepositi

tuomiorovastin apulainen

domprostsadjunkt

archipr.adjunct.

adjunctus archipraepositi

tuomiorovastin apulainen

domprostsadjunkt

archipraepos.adj.

adjunctus archipraepositi

tuomiorovastin apulainen

domprostsadjunkt

arr

arrendator

(säätyläinen) talonvuokraaja

arrendator

A. Symb.

athanasianum symbolicum

Athanasiuksen uskontunnustus

athanasianska trosbekännelsen

At

athanasianum symbolicum

Athanasiuksen uskontunnustus

athanasianska trosbekännelsen

Ath. Symb.

athanasianum symbolicum

Athanasiuksen uskontunnustus

athanasianska trosbekännelsen

att

attest

todistus

skriftlig intyg, betyg

aug

august, augustus

elokuu

augusti

a.u.s.

anno ut supra

edellä mainittuna vuonna

i det år som anges ovan

A.X

anno Christi

Kristuksen vuonna

under Kristi år

b

barn

lapsi

barn

b

beatus

autuas, vainaja

salig, avliden

b

bene

hyvin

väl

b

bergsman

vuorimies

bergsman

b

betyg

todistus

betyg

b

bonde

talollinen, isäntä, talonpoica

bonde

b

borta

poissa(oleva)

borta

b

bror, broder

veli

bror, broder

b

brukare

maan vuokraaja

brukare

b

båge

jousi

båge

backst

backstugosittare

mäkitupalainen

backstugusittare

barnsj

barnsjukdom

lastentauti

barnsjukdom

bapt

baptismus

kaste

dop

bats

beatus

autuas, vainaja

salig, avliden

BB, Bb, bb

barnboken

lastenkirja

barnboken

bb

brottmålsboken

rikoskirja

brottmålsboken

B.Br., B.br.

bondens broder

talollisen veli

bondens broder

BD

brevdiarium

kirjediaari

brevdiarium

bd

bonde

talollinen, isäntä, talonpoica

bonde

b.d.

bådas dotter

molempien tytär

bådas dotter

bde.enk.

bonde enka

talollisen leski

bondänka

bd. måg

bondes måg

talollisen vävy

bondmåg

befr

befriad

vapautettu verosta

befriad från skatt

beg. på fyll.

begiven på fylleri

taipuvainen juopotteluun

begiven på fylleri

begr

begraven

haudattu

begraven

bek på

bekänt på

tunnustanut isyyden

bekänt på

bemte

bemälte

edellä mainittu

förut omtalade, ovannämnda

bet

betjänt

palvelija

betjänt

bet.

betyg

todistus

betyg

be:te

bemälte

edellä mainittu

förut omtalade, ovannämnda

bett

bettlare

kerjäläinen

tiggare

bf

barnfaddar

lapsen kummit

barnfadder

b.f.b.

befriad för barn

verovapautettu lasten perusteella

befriad (från skatt) för barn

bft

bötfälld

sakotettu

bötfälld

b. kl. p.

bårkläderpenning

käärinliinamaksu

bårklädespenning

bl

blind

sokea

blind

blm

bolagsman

yhtiömies

bolagsman

bokh

bokhållare

kirjanpitäjä

bokhållare

Bondes

bondenson

talollisen poika

bondeson

both

bothniensis

pohjanmaalainen

österbottning

bouppt

bouppteckning

perukirjoitus

bouppteckning

bq

bondekvinna

talollinen nainen

bondekvinna

Br

bror, broder

veli

bror, broder

br

brott

rikos

brott

Br

brottmålsboken

rikoskirja

brottmålsboken

br

bruka

viljellä, käyttää

bruka, odla

br

bräcklig

sairaalloinen, raihnas

bräcklig

br

böner

rukoukset

böner

brb

brottmålsboken

rikoskirja

brottmålsboken

brkl

bräcklig

sairaalloinen, raihnas

bräcklig

br.m.

brevimanu

lyhyesti

i korthet

brandv

brandvakt

palovartija

brandvakt

brd

brorsdotter

veljentytär

brorsdotter

Brof

brofogde

siltavouti

brofogde

brs

brorson

veljenpoika

brorson

bräkl

bräcklig

sairaalloinen, raihnas

bräcklig

bröstv

bröstvärk

rinnanpakotus

bröstvärk

bs

beatus

autuas, vainaja

salig, avliden

b.s.

bådas son

molempien poika

bådas son

Bs.Br.

bondens broder

talollisen veli

bondes broder

B.Sr.

bondens syster

talollisen sisar

bondes syster

b.sj.

barnsjukdom

lastentauti

barnsjukdon

b.m.

beatae memoriae

vainajan muistolle

i salig åminnelse

bm

båtsman

merisotilas, laivamies

båtsman

bt

beatus

autuas, vainaja

salig, avliden

bt

båtsmanstorp

merisotilaan, laivamiehen torppa

båtsmanstorp

b.v.

bene vixit

hän eli hyvin

han/hon levde väl

bön.F.v.

bönen Fader vår

Isä meidän rukous

bönen Fader vår

C

centum

sata

hundra

ca.m.

causa mortis

kuolinsyy

dödsorsak

Cap.

capitaine

kapteeni

kapten

Capit

capitaine

kapteeni

kapten

Capell.

Capellanus

kappalainen

komminister, kaplan

c.b.

communion bok

rippikirja

kommunionbok

cf

confer

vertaa

jämför

cfr

confer

vertaa

jämför

c.g.

curam gerens

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja)

tjänstförrättande, (nådårspredikant)

c.ger.

curam gerens

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja)

tjänstförrättande, (nådårspredikant)

c.ger.p.

curam gerens pastoris

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

c.ger.past.

curam gerens pastoris

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

c.g.past.

curam gerens pastoris

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

c.ger.pr.

curam gerens praepositi

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)

tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)

c.ger.praep.

curam gerens praepositi

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)

tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)

c.l.

citato loco

mainitussa paikassa, kohdassa

på anfört ställe

claris.ds.

clarissimus dominus

erittäin mainio herra

utmärkt herre

cod.

codex

lakikirja, vanha sidottu käsikirjoitus

lagbok, gammal handskriven bok

comminist

comminister

komministeri (kappalainen)

komminister (kaplan)

communic

communicantes

kinkeri vieraat

nattvardsgäster

Comp

compani

komppania

kompani

comstr

comminister

komministeri (kappalainen)

komminister (kaplan)

conf

confirmation

ripillepääsy, hätäkasteen vahvistus

konfirmation, konfirmering av nöddop

conf. 1

confessio 1

 

syndabekännelsen; Jag fattig syndig människa

conf. 2

confessio 2

 

syndabekännelsen; Barmhärtige Gud

conf. 3

confessio 3

 

syndabekännelsen; O Du allra mildaste korsfäste Herre Jesu Kristi

conj

conjugati

kuulutetut, vihityt

förelysta, vigda

consang

consanguineus

verenheimolainen, veli, sisar, sukulainen

av samma blod, bror, släkting, syster

cons.notars.

consistorii notarius

konsistorin notaari (tuomiokapitulin notaari)

sekreterare i konsistoriet (notarie i domkapitlet)

consist.notars.

consistorii notarius

konsistorin notaari (tuomiokapitulin notaari)

sekreterare i konsistoriet (notarie i domkapitlet)

cons.praes.

consistorii praeses

konsistorin esimies

förman i konsistoriet

consist.praes.

consistorii praeses

konsistorin esimies

förman i konsistoriet

contr.p.

contractus praepositus

lääninrovasti

länsprost

contr.praep.

contractus praepositus

lääninrovasti

länsprost

cop

copulatus, copulati

vihitty, vihityt

vigd, vigda

cop.vid.

copia vidimata

todistettu jäljennös

bevittnad avskrift

corp

corporal

korpraali

korpral

c.p.ger.

curam pastoris gerens

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

c.past.g.

curam pastoris gerens

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

c.past.ger.

curam pastoris gerens

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

c.pr.

contracts prost

sopimus rovasti

kontraktsprost

c.pr.ger

curam praepositi gerens

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)

tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)

c.praep.ger

curam praepositi gerens

rovastin viran hoitaja (kirkkoherranvirka, jonka vakinainen haltija on saanut rovastin arvon)

tjänstförrättande prost (kyrkoherde som blivit utnämnd till prost)

cr.

currentis

kuluva, kuluvana

innevarande

cr.h.

cronohemman

kruununtila

kronohemman

cr.hem.

cronohemman

kruununtila

kronohemman

c.t.

cum testimonio

todistuksen kera, todistuksen perusteella

med betyg

cur.g.

curam gerens

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja)

nådårspredikant

cur.ger.

curam gerens

viranhoitaja (armovuoden saarnaaja)

nådårspredikant

cur.ger.p.

curam gerens pastoris

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

cur.g.past.

curam gerens pastoris

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

cur.ger.past.

curam gerens pastoris

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

cur.p.ger.

curam pastor gerens

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

cur.past.g.

curam pastor gerens

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

cur.past.ger.

curam pastor gerens

kirkkoherran viranhoitaja

tjänstförrättande kyrkoherde

 

D

500

500

500

d

dag

päivä

dag

d

daler

taaleri

daler

d

datum

päiväys

datum

d

dies

päivä

dag

D

doctor

tohtori

doktor

d

dotter

tytär

dotter

d

dräng

renki, drengi

dräng

d

död

kuollut

död

Dav. Ps

Davids psalmer

Daavidin psalmit

Davids psalmer

d.b

denna bok

tämä kirja

denna bok

d.b

deras barn

heidän lapsensa

deras barn

db

dombok

tuomiokirja

dombok

db

dödbok

kuolleittenkirja

dödbok

dca

dominica

sunnuntai

söndag

dcb

decembris

joulukuu

december

decalog

decalogus

kymmenen käskyä

tio Guds bud

dec

decembris, december

joulukuu

december

del

deleatur

jätettäköön pois

lämnas bort

Demois

Mademoiselle

neiti

fröken

dej

dejectus

erotettu, suljettu pois srk:n toiminnasta

avsatt, avstängd från församlingens verksamhet

descr

descriptum

jäljennös

kopian, avskriften

df

defuncti

kuolleet

döda

df

defunctus

kuollut

död

dg

dräng

renki, drengi

dräng

d.h

dennes hustru

tämän vaimo

dennes hustru

diac.

diaconus

diakoni

diakon

dicta s.s

dicta scripurae sacrae

pyhät kirjoitukset

de heliga skrifterna

div.v.minist.

divini verbi minister

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

div.verb.minist.

divini verbi minister

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

dj

deija

jalkavaimo, taloudenhoitaja

hushållerska

dj

deija

karjakko, imettäjä

deja, amma

djp

dejpiga

navetta piika

ladugårdspiga

d.k

daler kopparmynt

kuparitaaleri

daler kopparmynt

d.km

daler kopparmynt

kuparitaaleri

daler kopparmynt

d.kmt

daler kopparmynt

kuparitaaleri

daler kopparmynt

d.l

datus locus

annettu paikka

given plats

d.l.m

datus locus monumentis

muistomerkin annettu paikka

minnesvårdens givna plats

dm

dominium

omistusoikeus

äganderätt

dm

dominus

herra, isäntä, Jumala

herre, husbonde, Gud

dn

dominica

sunnuntai

söndag

dn

dominium

omistusoikeus

äganderätt

dn

dominus

herra, isäntä, Jumala

herre, husbonde, Gud

dnca

dominica

sunnuntai

söndag

dni

dominica

sunnuntai

söndag

dnica

dominica

sunnuntai

söndag

dnis

dominus

herra, isäntä, Jumala

herre, husbonde, Gud

dni.v.minist.

divini verbi minister

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

dnm

dominium

omistusoikeus

äganderätt

dnm

dominus

herra, isäntä, Jumala

herre, husbonde, Gud

dnus

dominus

herra, isäntä, Jumala

herre, husbonde, Gud

d:o

dito

sama kuin edellä, samoin

dito

do

dito

sama kuin edellä, samoin

dito

doca

dominica

sunnuntai

söndag

doct

doctor

tohtori

doktor

doct.S.S.Th.

doctor sacrosanctae theologiae

pyhän teologian tohtori

helig teologie doktor

doct.S.S.Theol.

doctor sacrosanctae theologiae

pyhän teologian tohtori

helig teologi doktor

dom

dominica

sunnuntai

söndag

dom

dominium

omistusoikeus

äganderätt

dom

dominus

herra, isäntä, Jumala

herre, husbonde, Gud

dom

domus

tila, koti

gård, hem

don

doning

kapineet, kangas

doning

dot

dotter

tytär

dotter

dotr

dotter

tytär

dotter

dr

dräng

renki, drengi

dräng

dr

doctor

tohtori

doktor

dr

dotter

tytär

dotter

drag

dragon

rakuuna, draguna

dragon

drg

dragon

rakuuna, draguna

dragon

drg

dräng

renki, drengi

dräng

drgf

drängfogde

isäntärenki

drängfogde

drgp

drängpojke

renkipoika

drängpojke

drunkn

drunkning

hukkunut

drunkning, drunknat

d.s

daler silvermynt

hopeataaleri

daler silvermynt

d.s

denna sida

tämä sivu

denna sida

ds

dominus

herra, isäntä, Jumala

herre, husbonde, Gud

d.sm

daler silvermynt

hopeataaleri

daler silvermynt

d.smt, d:smt

daler silvermynt

hopeataaleri

daler silvermynt

dv

dagsverke

taksvärkki

dagsverke

d.y

den yngre

nuorempi

den yngre

d.ä

den äldre

vanhempi

den äldre

dödf.

död född

kuolleena syntynyt

dödfödd

D.V.M.

divini verbi minister

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

d.v.Minist.

divini verbi minister

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

e

enka

leskivaimo

änka

e

enkling

leskimies

änkling

ea

enka

leskivaimo

änka

e.a.

ejusdem anni

samana vuonna

samma år

e.a.

ex actis

asiakirjojen mukaan

enligt dokument

e.att.

enligt attest

todistuksen mukaan

enligt attest

e.c.

exempli causa

esimerkiksi

till exempel

ecca

ecclesia

kirkko

kyrka

eccl

ecclesia

kirkko

kyrka

ed.

editit

on julkaissut

har gett ut

e.d.

ejusdem dei

samana päivänä

samma dag

ed

med ed

valalla

med ed

e.e.u

enligt egen uppgift

oman tiedon mukaan

enligt egen uppgift

e.g.

exempli gratia

esimerkiksi

till exempel 

eg

egare

omistaja

ägare

ejusd

ejusdem

sama, samana

samma

e.l.

ejus logo

hänen tilallaan

i hans ställe

em

enkeman

leskimies

änkeman

E.N.

Eder Nåde

teidän armonne

ers nåde

en

enka

leskivaimo

änka

enck

encka

leskivaimo

änka

ench

encha

leskivaimo

änka

enchl

enkling

leskimies

änkling

enck

enckeman

leskimies

änkeman

enk

enkling

leskimies

änkling

enkl

enkling

leskimies

änkling

enk. m.

enkeman

leskimies

änkeman

e.o.

ex officio

viran puolesta

extraordinarie

e.p.

ex protocollo

protokollan mukaan

enligt protokollet

EPS

episcopus

piispa

biskop

Es

Eders

teidän

er

e.t.

ex testamente

testamentin mukaan

enligt testamentet

etc

et cetera

ja niin edelleen

och så vidare

e.u

egen uppgift

oma tieto

egen uppgift

e.u.straff

efter undgått straff

kärsityn rangaistuksen jälkeen

efter undgått straff

ex

examinerad

kuulusteltu

förhörd

ex.et.adm.

examinerad och admitterad

kuulusteltu ja saanut luvan osallistua kinkereille

förhörd och fått tillåtelse att delta i nattvarden

exhib

exhiberad

näytetty, osoitettu

uppvisat, företedd

exp.

expedierat

lähetetty

expedierat

explic

explicato

selitys (osaa Lutherin selitykset)

redigt (kan Luthers förklaring)

f

fadder

kastetodistaja, kummi

dopvittne, gudfar, gudmor

f

far

isä

far

f

fenno

suomenkielinen

finskspråkig

f

filia

tytär

dotter

f

filius

poika

son

f

finne

suomalainen

finsk

f

finsktalande

suomea puhuva

finsktalande

f

folio

kirjan lehti

blad

f

född

syntynyt

född

f

följande

seuraava

följande

f.

förelyst

kuulutettu

förelyst

f.

förlovad

kihlattu

förlovad

f

församling

seurakunta

församling

fa

fabriks arbetare

tehdastyöläinen

fabriksarbetare

fabr. arb.

fabriks arbetare

tehdastyöläinen

fabriksarbetare

fanj

fanjunkare

lippujunkkari

fanjunkare

fb

farbror

setä

farbror 

fbr

farbror

setä

farbror 

fd

före detta

entinen

före detta

fe

fenno

suomenkielinen

finsktalande

f.et.f

filii et filiae

pojat ja tyttäret

söner och döttrar

f.e.h

filius et heres

poika ja perillinen

son och ättling

f.et.h

filius et heres

poika ja perillinen

son och ättling

febr

februari

helmikuu

februari

fg

första gång

ensi kerran (ehtoollisella)

första gången

fisk

fiskare

kalastaja

fiskare

fj.l.

fjällapp

tunturilappalainen

fjällapp

fjäll l.

fjällapp

tunturilappalainen

fjällapp 

f.l.

fecit locum

teki tilaa

gjorde plats

f.l.

fiskarelapp

kalastajalappalainen

fiskarelapp

fl

flicka

tyttö

flicka

fl

flyttad

muuttanut

flyttad

fl. b.

flyttning betyg

muuttokirja

flyttningsbetyg

flbet.

flyttning betyg

muuttokirja

flyttningsbetyg

fl. bet.

flyttning betyg

muuttokirja

flyttningsbetyg

fn

fodernöd

rehupula

fodernöd

FN

Furstliga Nåde

ruhtinaallinen armo

furstliga nåde

fo

födelseort

syntymäpaikka

födelseort

fol

folium, folia

aukeama, lehti, lehdet

blad, sida, sidor

four

fourier

majoitusmestari

furir

fr

far

isä

far

fr

framliden

mennyt, vainaja

framliden

fr

framte

tuoda esiin, näyttää, osoittaa

framvisa

fr

frater

veli

bror

fr

från

-sta

från

fr

frånvarande

poissaoleva

frånvarande

fr

frälse

verovapaus, rälssi

frälse

fra

frater

veli, veljen tai siskon poika, miespuolinen serkku

broder, bror eller systerson, manlig kusin

fr.a.

frater ave

ollos tervehditty veli

var hälsad broder

frd

fjärding

neljännes

fjärding

frdsl

fredsslutet

rauhansopimus

fredsslutet

frsk

frånskild

eronnut

frånskild

frsl

församling

seurakunta

församling

frv

frånvarande

poissaoleva

frånvarande

fsv

försvarlig (kunskap)

välttävät tiedot

försvarlig kunskap

fsvarl

försvarlig (kunskap)

välttävät tiedot

försvarlig kunskap

ftt

flyttad

muuttanut

flyttat

fullm

fullmakt, fullmäktig

valtakirja, valtuutettu

fullmakt, fullmäktig

förg. enka

föregångsenka

leski, joka vastaa puhemiestä (avioliittoasioissa), leski, joka kulki morsiamen edellä häissä tai lasta kantavan edellä kastetilaisuudessa

änka, som svarar mot talesman (vid äktenskap), änka, som vandrar före bruden vid vigsel eller före den som bär barnet vid dop

förnedr q.p.

förnedrad kvinno person

häväisty nainen

förnedrad kvinnsperson

förp. eg

förpantnings egare

pantin omistaja

pantägare

förv.

förvaras

siirretty yleiseen aktisarjaan, säilytetään

förvaras

förvs.

förvaras

siirretty yleiseen aktisarjaan, säilytetään

förvaras

g

gammal

vanha

gammal

g

gemene

sotilas, rivimies

soldat, gemene man

g

gesäll

kisälli

gesäll

g

gift

nainut, naimisissa oleva

gift

g

given

laadittu, annettu

given

g

gårdsegare

tilanomistaja

gårdsägare

G.B.

gamla bonde

vanha isäntä

gamla bonden

G.B., G.b.

gamla (kommunion) boken

vanha (rippi)kirja

gamla (kommunion)boken

g.b.

gosse barn

poikalapsi

gossebarn

G.Bde.Enk.

gamla bonde enkan

entisen talollisen leski

gamla bondeänkan

G.Be.Enk.

gamla bonde enkan

entisen talollisen leski

gamla bondeänkan

g.b.f.

gamla bokens folio

edellisen (vanhan) rippikirjan sivu

gamla (kommunion)bokens sida

g.b.pag.

gamla bokens sida

edellisen (vanhan) rippikirjan sivu

gamla (kommunion)bokens sida

g.b.upp.

gamla bokens uppslag

edellisen (vanhan) rippikirjan aukeama

gamla (kommunion)bokens uppslag

gd

gårdsdotter

talontytär

gårdsdotter

gem

gemini, gemellus

kaksonen, kaksoset, caxoinen

tvilling, tvillingar

ges

gesäll

kisälli

gesäll

gl

gammal

vanha

gammal

gl piga

gammal piga

vanhapiika

gammal piga 

gl värdh

gammal värdh

vanha isäntä

gammal bonde

g:ne

gemene man

rahvas, rivimies

gemene man

G O B

giftas och barnaboken

vihittyjen ja kastettujen kirja

längden över vigda och döpta

gr

gravid, grosses

raskaana oleva

gravid 

gr

går

käy (ehtoollisella)

går (i nattvard)

gr.r.

gränsridare

rajavartija (vartioi rajaa hevosella ratsastaen), tullaaja

gränsridare (vid tullen), patrullerar landets gränser till häst

grd

gård

talo

gård

gs

gesäll

kisälli

gesäll

g. st.

gamla stilen

vanha luku, juliaaninen kalenteri

benämning på datum i julianska kalendern

guhlsj

guhlsjukdom

keltatauti

gulsot

 

 

 

 

h

heliga

pyhä

heliga

h

heres, heredes

perillinen, perilliset

arvinge, arvingar, arvtagare

h

herr

herra

herr

h

hoc

tänne, tälle seudulle

hit, dit, till denna ort

h

hora

huora

hora

h

hora

tunti, hetki

timme, stund

h

husbonde

talonisäntä, talollinen, isäntä

husbonde

h

hustavlan

huoneentaulu

hustavlan

H, h.

hustru

vaimo

hustru

h

hyresgäst

vuokralainen

hyresgäst

h.a.

hoc anno

tänä vuonna

under detta år

hadtr

hemmadotter

kotona asuva tytär

hemmadotter

h.a.n.

hora ante meridiem

ennen puolta päivää

före middagen

handl

handlande

kauppias

handlande

hant

hantlangare

apumies, kätyri

hantlangare

h.b.

historiebok

historiakirja

historiebok

hb, h.b.

husbonde

talonisäntä, talollinen, isäntä

husbonde

hbd

husbonde

talonisäntä, talollinen, isäntä

husbonde

hbg

härbergerad

majoitettu

härbärgerad

h.c.

hele cathekesen

koko katekismus

hela katekesen

hc

hic

täällä, tällä paikalla

här, här på denna plats

hc

hinc

täältä, tältä seudulta

härifrån, från denna ort

hc

hoc

tänne, tälle seudulle

hit, dit, till denna ort

h.c.

honoris causa

kunnian takia

för hederns skull

hd

hemmadotter

kotona asuva tytär

hemmadotter

h:d, hd

härad

kihlakunta

härad

hdottr

hemmadotter

kotona asuva tytär

hemmadotter

h.d.u.ä

hennes dotter utom äktensap

hänen avioliiton ulkopuolinen tyttärensä

hennes dotter utom äktenskapet

h.e.

hoc est

se on, toisin sanoen

det är, det vill säga

hfst

hufvudstycke

katekismuksen pääkappaleet

huvudstyckena i katekesen

heg

hemmansegare

talon-, tilanomistaja

hemmansägare

hem

hemman

talo, tila

hemman

hemdr

hemmadotter

kotona asuva tytär

hemmadotter

hemmas

hemmason

kotona asuva poika

hemmason

hemseg

hemmansegare

talon-, tilanomistaja

hemmansägare

hemson

hemmason

kotona asuva poika

hemmason

her

heres, heredes

perillinen, perilliset

arvinge, arvingar, arvtagare

hets feb

hetsig feber

kova kuume

hetsig feber

hg

hemmansegare

talon-, tilanomistaja

hemmansägare

hg

hyresgäst

vuokralainen

hyresgäst

H.H.

Hans Helighet

Hänen pyhyytensä (paavi)

Hans Helighet (påven)

H.H.

Hans/Hennes höghet

Hänen korkeutensa

Hans/Hennes höghet

H.H.

Hans högvärdighet

Hänen korkeaarvoisuutensa (piispa)

Hans högvärdighet (biskop)

H.H.

Högädle herre

jalosukuinen herra

högädle herre

H.H.N

Herrens heliga nattvard

Herran pyhä ehtoollinen

Herrens heliga nattvard

H.J.

hic jacet

tässä lepää

här vilar

H.K.M.

Hans Kongliga Majestät

Hänen Kuninkaallinen Majesteettinsa

Hans Kungliga Majestät

h.l.

hoc loco

tässä (paikassa)

på denna plats

h.l.

hic locus

paikka missä olen/olemme

ställe där jag/vi är

hhu

hans hustru

hänen vaimonsa

hans hustru

hm

husman

loinen

husman

hms

hemma med skrud

(vihitty) kotona juhla-asussa

vigd hemma med skrud

hmäg

hemmansägare

talon-, tilanomistaja

hemmansägare

hn, h:n

hemman

talo, tila

hemman

honor.past.

honorarius pastor

nimipastori (varapastorin arvonimen saanut)

vice pastor

honor.praep.

honorarius praepositus

nimirovasti (rovastin arvonimen saanut)

prost (fått prosttitel)

hovsl

hovslagare

kengittäjä

hovslagare

hpm

hora post meridiem

jälkeen puolen päivän

efter middagen

hr

heres, heredes

perillinen, perilliset

arvinge, arvingar, arvtagare

hr, h:r

herr

herra

herr

hr

hustru

vaimo

hustru

hr

hora

huora

hora

hrd

heres, heredes

perillinen, perilliset

arvinge, arvingar, arvtagare

hru

hustru

vaimo

hustru

hrts

häradsrätts

kihlakunnanoikeuden

häradsrätts

hs

hemmason

kotona asuva poika

hemmason

hs

heres, heredes

perillinen, perilliset

arvinge, arvingar, arvtagare

hson

hemmason

kotona asuva poika

hemmason

h.sp.

hic sepultus

täällä haudattu

här begravd

hst

hustru

vaimo

hustru

hu

hustru

vaimo

hustru

hufwst

hufwudstycke

katekismuksen pääkappaleet

huvudstyckena i katekesen

hufvudst

hufvudstycke

katekismuksen pääkappaleet

huvudstyckena i katekesen

hus

hemma utan skrud

(vihitty) kotona ilman juhla-asua

vigd hemma utan skrud

hust

hustavlan

huoneen taulu

tolv korta tillägg till Luthers katekes

hustaf

hustavlan

huoneen taulu

tolv korta tillägg till Luthers katekes

hustafl

hustavlan

huoneen taulu

tolv korta tillägg till Luthers katekes

hust

hustru

vaimo

hustru

hva?

vilken, vilket, vilka

mikä, kumpi

vilken, vilket, vilka

hwars?

vems

kenen

vems

hvi?

vad, varför

mikä, miksi

vad, varför

h.x

hora timma

kymmenes tunti

tionde timman

häg

hemmansägare

talon-, tilanomistaja

hemmansägare

härst

härstädes

täällä

härstädes 

I

 

yksi

ett

I

 

(pronomini) Te

(pronominet) Ni

i

inhysing

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen

inhysing

ib

ibidem

samassa paikassa, sama henkilö

på samma ställe, samma person

ibid

ibidem

samassa paikassa, sama henkilö

på samma ställe, samma person

ibm

ibidem

samassa paikassa, sama henkilö

på samma ställe, samma person

id.

idem

sama

den/det samma

id.e.

id est

se on

det är, det vill säga

I.D.N.

In Dei Nomine

Jumalan, Herran nimessä

I Guds namn

i.e.

id est

se on

det är, det vill säga

i.f.

in fronte

etusivulla

på första sidan

i.f.g.

i förra giftet

edellisessä avioliitossa

i förra giftet

i.fr.

in fronte

etusivulla

på första sidan

ifr

ifrån

-sta

från, ifrån

if skr

iförd brudskrud

vihitty morsiuspuvussa

iförd i brudskrud

I.N.

in nomine

jonkin nimeen

i (någons) namn

in

inhysing

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen

inhysing

in.f.

in fronte

etusivulla

på första sidan

inh

inhysing

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen

inhysing

inhys

inhysing

loinen, itsellinen, koturi, huonecunnainen

inhysing

ill

illegitima, -mus

laiton, avioton lapsi, äpärä

olaglig, utomäktenskapligt barn

illeg

illegitima, -mus

laiton, avioton lapsi, äpärä

olaglig, utomäktenskapligt barn

incl

inclusive

mukaan lukien

inklusive

indid

indidem

samasta paikasta

från samma ställe

I.N.D.

In Nomine Dei

Jumalan, Herran nimessä

I Guds namn

infl

inflytta

muuttaa seurakuntaan

flytta till församlingen

I.N.I.

In Nomine Jesu

Jeesuksen nimeen

I Kristi namn

ink. n:o 10

 

saapumisnumero 10

anlänt som nr 10

inths.

 

yhtiömies

bolagsman

intr.

interimistisk

väliaikainen

tillfällig

I.p.C

In pace Christi

Jeesuksen rauhaa

I Kristi frid

I.p.D

In pace Domini

Herran rauhaa

I Herrens frid

i.q.

idem quod

sama kuin

det samma som

i:r

junior

nuorempi

junior, den yngre

i.s.g

i senare giftet

myöhemmässä avioliitossa

i senare giftet

it.

item

samoin

också, likaså

J

 

(pronomini) Te

(pronominet) Ni

j

jungfru

neito, neitsyt

ogift (yngre) kvinna, jungfru

ja

jordbruksarbetare

maatyöläinen

jordbruksarbetare

jgfru

jungfru

neito, neitsyt

ogift (yngre) kvinna, jungfru

jun.

junior

nuorempi

junior, den yngre

k

konfirmerad

päästetty ripille

konfirmerad

k

krok

koukku

krok

k

kyrklig vigsel

kirkollinen vihkiminen

kyrklig vigsel

k

kyrkotagen

kirkotettu

kyrktagen

kb

kyrkobok

kirkonkirja

kyrkbok

kb

kyrkoby

kirkonkylä

kyrkby

K. Br.

Kejserlig brev

keisarin kirje

kejserligt brev

K. Cirk.

Kejserligt cirkulär

keisarin kiertokirje

kejserligt cirkulär

KD

kirjediaari

kirjediaari

brevdiarium

KF

Kejserlig förordning

keisarillinen asetus

kejserlig förordning

KF

kyrko fattig

kirkonvaivainen

kyrkfattig

kf

kyrko fattig

kirkonvaivainen

kyrkfattig

kfatt

kyrko fattig

kirkonvaivainen

kyrkfattig

kgg

kyrkotagen

kirkotettu

kyrktagen

Kgl

Kunglig

kuninkaallinen

kunglig

Kgl. M:t

Kunglig Majestät

kuninkaallinen majesteetti

Kunglig Majestät

kh

kyrkoherde

kirkkoherra

kyrkoherde

kikh

kikhosta

hinkuyskä

kikhosta

kis

kista

pitäjän vankitupa, häkki, vankila

socken häkte, fängelse

KK

Kejserlig kungörelse

keisarin kuulutus

kejserlig kungörelse

kkg

kyrkotagen

kirkotettu

kyrktagen

kl

klockor, klockringning

kirkonkellot, kellojensoitto

klockor, klockringning

klr

klockare

lukkari

klockare

klr

klockor, klockringning

kirkonkellot, kellojensoitto

klockor, klockringning 

km

kopparmynt

kupariraha

kopparmynt

K. Maj:t

Kunglig Majestät

kuninkaallinen majesteetti

Kunglig Majestät

kmt

kopparmynt

kupariraha

kopparmynt

K. M:t

Kunglig Majestät

kuninkaallinen majesteetti

Kunglig Majestät

Kongl. Maj:t

Konglig Majestät

kuninkaallinen majesteetti

Kunglig Majestät

Kongl. Maj:ts

Konglig Majestäts

kuninkaallisen majesteetin

Kunglig Majestäts

kopp

koppor

rokko (isorokko)

koppor

korp

korporal

korpraali

korpral

kr

koppor

rokko (isorokko)

koppor

kr

krono-

kruunun

krono-

kr

krona, kronor

kruunu, kruunua

krona, kronor

kr

kronohemman

kruununtila

kronohemman

K Regl.

Kejserligt reglemente

keisarillinen ohjesääntö, johtosääntö

kejserligt reglemente

krf

kronofjärdingsman

kruunun poliisimies (nimismiehen apulainen)

kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare)

krfi

kronofiärdingsman

kruunun poliisimies (nimismiehen apulainen)

kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare)

krfierd

kronofiärdingsman

kruunun poliisimies (nimismiehen apulainen)

kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare)

krfj

kronofjärdingsman

kruunun poliisimies (nimismiehen apulainen)

kronofjärdingsman (länsmans medhjälpare)

krlmn

kronolänsman

kruunun nimismies

kronolänsman

Krog

krogare

kapakoitsija

krögare

krono 10de

kronotionde (skatte)

kruunun kymmenykset (vero)

kronotionde (skatte)

krsk

kronoskatte

kruununvero

kronskatte

kr.skatte

kronoskatte

kruununvero

kronskatte

ks

kronoskatte

kruununvero

kronskatte

kt

knekttorp

nihdin torppa

knekttorp

kt

kronotorp

kruununtorppa

kronotorp

kt

kyrkotagen

kirkotettu

kyrktagen

ktg

kyrkotagen

kirkotettu

kyrktagen

kung.

kungörelse

kuulutus

kungörelse

Kyrck

kyrckoherde

kirkkoherra

kyrkoherde 

kär.

käraste

vaimo, puoliso

käraste

l

lejd, legd

turvalupa

lejd

l

liter

litra

liter

L, l

lägrad

maattu

lägrad

landth

landthandlare

maakauppias

landthandlare

lb

landbonde

lampuoti, tilan vuokraaja

landbonde

lb

libra

leiviskä

vikt skålpund

L. B

kommunionboken för landsförsamlingen

maaseurakunnan rippikirja

kommunionbok för landsförsamlingen

l.c., l:c

loco citato

mainitussa paikassa

på anfört ställe

L.C

Luthers cateches

Lutherin katekismus

Luthers katekes

ld

lysningsdag

kuulutuspäivä

lysningsdag

l. drg.

lappdräng

lappalaisrenki

lappdräng 

lect. nov.

lectionem novit

sisäluku

innanläsning

lg

lärling, lärgosse

oppilas, oppipoika

lärling

LL

lönskaläge

salavuoteus

lönskaläge

1 r LL

1 resans lönskaläge

ensikertainen salavuoteus

första gången lönskaläge

llg

lärling, lärgosse

oppilas, oppipoika

lärling

lr

lärling, lärgosse

oppilas, oppipoika

lärling

lieut

lieutenant

luutnantti

löjtnant

lieuten

lieutenant

luutnantti

löjtnant

Lijnw

lijnwäfvare

pellavankutoja, kankuri

linvävare

litt.

litteratus

luku- ja kirjoitustaitoinen

läs- och skrivkunnig

lmbost

länsmansboställe

nimismiehenpuustelli

länsmansboställe

loc.cit.

loco citato

mainitussa paikassa

på anfört ställe

lra

libra

leiviskä

vikt skålpund

l.s.

locus sigilli

sinetin paikka

plats för sigillet

l.s.

loco sigilli

sinetin sijasta

på platsen för sigillet

lsg

lysning

kuulutus

lysning

l.sep.

locus sepulcri

hautapaikka

gravplats

Luth. Cat.

Luthers Cathekismus

Lutherin katekismus

Luthers katekes

lysb

lysnings bevis

kuulutustodistus

lysningsbevis

lysn.b.

lysnings- och vigselbok

kuulutus- ja vihittyjen kirja

lysnings- och vigselbok

lysn.t.äkt.

lysning till äktenskap

avioliittoon kuulutus

lysning till äktenskap

länsm

länsman

nimismies

länsman

m

magister

maisteri, mestari, opettaja

magister, mästare, lärare

m

man

aviomies

äkta make

m

mantal

manttaali

mantal

m

mater

äiti, muori

Moder, mor

m

matmoder

emäntä

värdinna

m

med

kanssa

med

M

Monsieur

herra

herre

m

mor, moder

äiti, muori

Moder, mor

m

måg

vävy

svärson

m

månad

kuukausi

månad

m

mästare

mestari

mästare

m.a.

med attest

todistuksella

med betyg

m.adj.

ministerii adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

m.adjunct.

ministerii adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

ma. et pa.

mater et pater

äiti ja isä

mor och far

Mag.

magister

maisteri, opettaja

magister, lärare

magr

magister

maisteri, opettaja

magister, lärare

Majt

Majestät

majesteetti

majestät

mat

mater

äiti, muori

moder, mor

matl

matlag

ruokakunta

matlag

m.b.

med betyg

todistuksen kera

med betyg

mb

morbror

eno

morbror

mbr

morbror

eno

morbror

md

minderåring

alaikäinen

minderårig

mf

manfaddrar

miespuoliset kummit

manliga faddrar

mf

morfar

äidin isä

morfar

mg

morgongåva

huomenlahja

morgongåva

m.h.

mortis hora

kuolinhetki

dödstimme

minist.adj.

ministerii adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

minist.adjunct.

ministerii adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

minist.v.d.

minister verbi divini

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

minist.verb.div.

minister verbi divini

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

mk

mark

markka

mark

M:K

moder kyrka

emäkirkko

moderkyrka

ml

mantal

manttaali

mantal

Mlle

mademoiselle

Säätyläisneiti, neiti

fröken av högre stånd, fröken

Mme

madame

Säätyläisrouva, rouva

gift kvinna av högre stånd, fru

Monssr

Monsieur

herra

herre

Mort.

mortuus

kuollut

död

m.p.

manu propria

(allekirjoitettu) omakätisesti

(underskriven) med egen hand

mp

med pigan

naimattoman tytön kanssa

med ogift flicka

mpria

manu propria

(allekirjoitettu) omakätisesti

(underskriven) med egen hand

mr

mater

äiti, muori

moder

mria

manu propria

(allekirjoitettu) omakätisesti

(underskriven) med egen hand

ms

manuscriptum

käsikirjoitus

manuskript

M:t

Majestät

majesteetti

majestät

mt

mater

äiti

moder, mor

mtl

mantal

manttaali

mantal

mtr

mater

äiti, muori

moder, mor

Munsterskrifv

munsterskrifvare

katselmuskirjuri

mönsterskrivare

M.V.D.

minister verbi divini

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

månak

månakarl

kuukausipalkkainen

med månadslön

Möll

möllare

mylläri

mjölnare

n

nattvardsgäst

ehtoollisvieras

nattvardsgäst

n

natus

syntynyt

född

n

nomen

nimi

namn

nb

nota bene

huomaa

observera

NB tai Nb

nya (kommunion) boken

uusi (rippi)kirja

nya (kommunion)boken

nbl

nobilis

aatelinen, aatelista sukua oleva

adlig, av adlig stånd

n.b. pag.

nya (kommunion) bokens pagina

uusi (rippi)kirjan sivu

nya (kommunion)bokens sida

nd

nöddöpt

hätäkastettu

nöddöpt

nep

nepos

pojanpoika, tyttärenpoika, lapsenlapsi

sonson, dotterson, barnbarn

nep

neptis

pojantytär, tyttärentytär

sondotter, dotterdotter

n.e.p.

natus est puer

lapsen ikä

barnets ålder är

nervfeb

nervfeber

lavantauti

tyfus

nervsj

nervsjukdom

hermotauti

nervsjukdom

nf

nervfeber

lavantauti

tyfus

ng

nattvardsgång

ehtoollisellakäynti

nattvardsgång

n.l.n.

nobili loco natus

ikivanhasta (aatelis)suvusta

av urgammal (adlig)ätt

N.N.

nomen nescio

nimi tuntematon

namnet obekant

NoB tai Nob

nya (kommunion-) barnboken

uusi (rippi-) ja lastenkirja

nya (kommunion-) barnboken

nob

nobilis

aatelinen, aatelista sukua oleva

adlig, av adligt stånd

not

notha, nothi, nothus

avioton lapsi, äpärä

oäkta barn, utomäktenskaplig

n.pr.

nomen proprium

omanimi

egennamn

n.st.

nya stilen

uusi luku

nya stilen (benämning på datum i gregorianska kalendern)

ntvd

nattvards

ehtoollinen

nattvard

nv, nw

närvarande

läsnäoleva

närvarande

nyb

nybyggare

uudisasukas

nybyggare

nyb

nybygge

uudistila

nybygge

nödd

nöddöpt

hätäkastettu

nöddöpt

o

ogift

naimaton

ogift

oa.

oangifven

ei mainittu

oangiven

oang.

oangifven

ei mainittu

oangiven

ob

obiit

kuollut

död

obest.

obesutten

tilaton

obesutten

O.Doica

oratio Dominica

Herran rukous

Herrens bön

O.D.

oratio Dominica

Herran rukous

Herrens bön

of

oförmögen att betala skatt

kykenemätön maksamaan veroja

oförmögen att betala skatt

ofr.

ofrälse

aateliton

ofrälse

og

ogild, ogill

mitätön

obetydlig

og

ogift

naimaton

ogift

ok

okänd

tuntematon

okänd

okl

oklanderlig

nuhteeton

oklanderlig

o.k.s.

okänd sjukdom

tuntematon sairaus

okänd sjukdom

ok bsj

okänd barnsjukdom

tuntematon lastentauti

okänd barnsjukdom

ok sj

okänd sjukdom

tuntematon sairaus

okänd sjukdom

op.cit.

opero citato

mainittu teos, kirja

ovan nämnda bok

Orat.Dom.

oratio Dominica

Herran rukous

Herrens bön

o.v.

optimus vir

mainio mies

en förträfflig man

o.ä.

oäkta barn

avioton lapsi, äpärä

utomäktenskapligt barn

p

pagina

kirjan sivu

bokens sida

p

piga

piika, nuori naimaton tyttö

piga, ung ogift flicka

p

parentes

vanhemmat, esivanhemmat

föräldrar, förfader

p

pastor

pastori, kirkkoherra

pastor, kyrkoherde

p

pater

isä

fader, far

p

pojke

poika

pojke

p

post

jälkeen

efter

pa

piga

piika, nuori naimaton tyttö

piga, ung ogift flicka

p.a.

per annum, pro anno

vuosittain

årligen

pa

personakt

henkilöasiakirja

personakt

pa

prima

ensiluokkainen

förstklassig

p.adj.

pastor adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

p.adjunct.

pastor adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

pa. et ma.

pater et mater

isä ja äiti

far och mor

pag

pagina

kirjan sivu

bokens sida

pakt

personakt

henkilöasiakirja

personakt

par

parentes

vanhemmat, esivanhemmat

föräldrar, förfäder

past

pastor

pastori, kirkkoherra

pastor, kyrkoherde

past.adj.

pastor adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

past.adjunct.

pastor adjunctus

papistonapulainen

pastorsadjunkt

past.prim.

pastor primarus

ensimmäinen pastori (arvonimi, joskus myös kirkkoherran virkanimenä käytetty)

första pastor (titel, ibland använt som kyrkoherdens titel)

pat

pater

isä

fader, far

pat

patres, patrini

kummit, kastetodistajat

fadder, faddrar, dopvittne

Pat.Nost.

Pater Noster

Isä meidän

Fader vår

patri

patres, patrini

kummit, kastetodistajat

fadder, dopvittne

p.c.

pro copia

kopioitavaksi

för avskrift

p.Chr.n.

post Christum natus

Kristuksen syntymän jälkeen

efter Kristi födelse

p.contr.

praepositus contractus

lääninrovasti

länsprost

pd

pridie

edellinen päivä

föregående dag

p. et p.

pastor et prepositus

kirkkoherra ja rovasti

kyrkoherde och prost

p. et p. contr

pastor et praepositus contractus

kirkkoherra ja lääninrovasti

kyrkoherde och länsprost

P. et P.P.

praepositus et pastor primarus

rovasti ja ensimmäinen pastori (=kirkkoherra, viimeinen P voi olla myös paikkakunnan nimi)

prost och första pastor (=kyrkoherde, det sista P:et kan också vara ortnamn

p. et past.

praepositus et pastor

rovasti ja kirkkoherra

prost och kyrkoherde

pict.

pictu

maalattu, piirretty

målad, ritad

pijgeb

pijgebarn

tyttölapsi

flicka

pilteb

piltebarn

poikalapsi

pojke

pl

pliktat

sakotettu

pliktad

pl

plikt

sakko

böter

p.l.

pastor loci

paikkakunnan kirkkoherra

ortens kyrkoherde

p.m.

pii manibus

hurskain käsin

med fromma händer

p.m.

poste meridiem

puolenpäivän jälkeen

eftermiddag

p.m.

post mortem

kuoleman jälkeen

efter döden

PM

promemoria

muistio

promemoria

p.n.

pro notitia

tiedoksi

till underrättelse

p.n.b

på nådigaste befallning

armollisella käskyllä

på nådigaste befallning

p. occ.

par occasion

tilapäisesti

tillfälligtvis

posth.

posthumus

isän kuoleman jälkeen syntynyt, kuoleman jälkeen, calmacohtu

född efter faderns död, efter döden

p.p.

pii parentes

hurskaat vanhemmat

fromma föräldrar

p.pr.

pro primo

ensimmäiseksi

för det första

pr

pater

isä

fader, far

pr

praepositus

tuomiorovasti, rovasti

domprost, prost

pr.adj.

praepositi adjunctus

rovastin apulainen

prostadjunkt

pr.adjunct.

praepositi adjunctus

rovastin apulainen

prostadjunkt

praep

praepositus

tuomiorovasti, rovasti

domprost, prost

praep.adj.

praepositi adjunctus

rovastin apulainen

prostadjunkt

praep.adjunct.

praepositi adjunctus

rovastin apulainen

prostadjunkt

praep.contr.

praepositi contractus

lääninrovasti

länsprost

praep.honor.

praepositi honarius

nimirovasti (rovastin arvonimen saanut)

namnprost (fått prosttitel)

praepos.adj.

praepositi adjunctus

rovastin apulainen

prostadjunkt

praepos.adjunct.

praepositi adjunctus

rovastin apulainen

prostadjunkt

praes.cons.

praesens consistorii

konsistorin esimies

förman i konsistoriet

prd

pridie

edellinen päivä

föregående dag

pr. et p.

praepositus et pastor

rovasti ja kirkkoherra

prost och kyrkoherde

prid

pridie

edellinen päivä

föregående dag

pro conj.

pro conjugio

kuulutus avioliittoa varten

förelysning för giftermål

pr.v.

primo vere

ensimmäinen kerta

första gången

P.S.

post scriptum

jälkikirjoitus

efterskrift

p.s.

pro secundo

toiseksi

för det andra

pt

pater

isä

fader, far

P.T.

peno titulo

täysin arvonimin

med titlar

p.t.

pro tempore

nykyään

vid denna tid

p.t.

pro tertio

kolmanneksi

för det tredje

p.u.

pii usus

hurskaat

fromma

pr.v.

primo vere

ensimmäinen kerta

första gången

q

kvinna

nainen

 kvinna

qf

kvinnfolk

nainen, naiset

kvinnfolk, kvinna

qf

kvinnofadder

naispuolinen kummi

kvinnofadder

qp

kvinnsperson

salavuoteudesta rangaistu nainen

kvinna dömd för lönskaläge

qv

kvinna

nainen

kvinna

qvp

kvinnsperson

salavuoteudesta rangaistu nainen

kvinna dömd för lönskaläge

r

recto

kirjassa oikeanpuoleinen sivu

höger sida i boken

r

resa

matka

resa

r

ryttare

ratsumies

ryttare

r

ränta

vero, maavero

ränta, skatt

R.D.

revendum dominus

kunnianarvoisa

(väl)ärevördige herre, vörnadsvärde

rdr

riksdaler

riikintaaleri

riksdaler

RDVS.PR.

Revendus Pater

kunnianarvoisa isä

vörnadsvärde fader

reg

regemente

rykmentti

regemente

remitt

remitterad

palautettu

remitterad

res

reservkarl

varamies

reservkarl

res

reservist

reserviläinen

reservist

res

resolutio

vastaus, päätös

svar, beslut

res. fin.

resolverat finaliter

asia loppuunkäsitelty

ärendet färdigbehandlat

res. inter.

 

välipäätös

uppskorsbeslut

resol

resolutio

vastaus, päätös

svar, beslut

resp.

respective

asianomainen, vastaavasti

vederbörande, motsvarande

rev

reversal

kuitti, luovutusluettelo, tulotosite

kvitto

rev.

revision

tilintarkastus, tuomion nosto

revision

rev. dn.

revendum dominus

kunnianarvoisa

(väl)ärevördige herre, vörnadsvärde

rf

rotfattig

ruotuvaivainen

rotfattig

rh

rusthåll

ratsutila, rustholli

rusthåll

R:hu tai rhu

ryttarhustru

ratsumiehenvaimo

ryttarhustru

R.I.

Rex Imperator

kuningas, keisari

konung, kejsare

Ridd

riddare

ritari

riddare

Rgd tai rgd

riksgäld

valtionvelka

riksgäld

ringn peng

ringnings pengar

kuolinkellojen soittoraha

avgift för rigning vid dödsfall

r.i.p.

requiscat in pace

lepää rauhassa

vila i fred

rmt

riksmynt

valtakunnanraha

riksmynt

rs

riksdaler

riikintaaleri

riksdaler

rsd

riksdaler

riikintaaleri

riksdaler

rsdr

riksdaler

riikintaaleri

riksdaler

rusth

rusthåll

ratsutila, rustholli

rusthåll

rusth

rusthållare

ratsutilallinen, rusthollari

rusthållare

s

sacer

pyhä

helig

s

salig

autuas, vainaja

salig, den döde

s

samma

sama

samma

s

sanctus

pyhä

helig 

s

script

kirjoitettu

har skrivit 

s

secretarius

kirjuri

bokhållare

s

sepultus

haudattu

begraven

s

sida

sivu

sida 

s

socken

pitäjä

socken

S, s

son

poika

son

s

soror

sisar

syster

s

summa

summa

summa

s

svensk

ruotsalainen

svensk 

S

svecus

ruotsinkielinen

svenskspråkig

s

syster

sisar

syster

s.a.

sine anno

ilman vuosilukua

utan årtal

sac

sacellan

kappalainen

kaplan

sacel

sacellan

kappalainen

kaplan

sacell

sacellan

kappalainen

kaplan

sahl.

sahlig

autuas, vainaja

salig, den döde

sal.

salig

autuas, vainaja

salig, den döde

Sb

svartboken

rikoskirja

brottmålsbok

s.c.

sacra communio

pyhä ehtoollinen

heliga nattvard

sc

scilicet

nimittäin

nämligen

s.cena D.

sacra cena Domini

Herran pyhä ehtoollinen

Herrens heliga nattvard

schol

scholaris

koululainen

lärjunge, student

scil

scilicet

nimittäin

nämligen

scs

sanctus

pyhä

helig 

S.D

salutem digit

terveyttä ja hyvinvointia (fraasi kirjeen alussa)

hälsa och välgång (inlednings fras i brev)

s.d.

samma dag

samana päivänä

samma dag

s.d.

samma datum

sama päiväys

samma datum

s.d.

sine dato

ilman päiväystä

utan datum

SD

supplikdiarium

anomusdiaari

supplikdiarium

S.D.G.

Soli Deo Gloria

Jumala yksin olkoon kunnioitettu

Gud allena var ärad

s.d.o.

se detta ord

katso tätä sanaa

se detta ord

seq

sequens

seuraava

den/det följande

Serg

sergeant

kersantti

sergeant

sger tai s:ger

svägerska

käly

svägerska

sger tai s:ger

svåger

lanko

svåger 

sh

sonhustru

pojanvaimo, miniä

svärdotter

S.H.T

salvo honoris titulo

arvonimeä mainitsematta

med utelämnade av titeln 

S:hu

soldathustru

sotilaanvaimo

soldathustru

s:hu

sonhustru

pojanvaimo, miniä

svärdotter

Simpl

simplex

osaa vähäkatekismuksen tekstiosan

kan lilla katekesens text

sk

skilling

killinki (raha)

skilling (mynt)

skarpsk

skarpskytt

tarkka-ampuja

skarpskytt

sk. h.

skattehemman

perintötalo, verotalo

skattehemman

sk. hem

skattehemman

perintötalo, verotalo

skattehemman

skom

skomakare

suutari

skomakare

skr

skräddare

räätäli

skräddare

skrädd

skräddare

räätäli

skräddare

s.l.e.a

sine loco et anno

ilman paikkakunnannimeä ja vuosilukua

utan ortnamn och årtal

SM

silvermynt

hopearaha

silvermynt

sm

swärmoder

anoppi

svärmor

S.M. adj.

Sacrii Ministerii adjunctus

pastorin apulainen

pastorsadjunkt

S.M. cand.

Sacrii Ministerii candidatus

pappisoppilas

prästkandidat

smod

swärmoder

anoppi

svärmor

Smor

swärmoder

anoppi

svärmor

smt, sm:t

silvermynt

hopearaha

silvermynt

sn, s:n

sochn, socken

pitäjä

socken

sn, s:n

son

poika

son

sne skrivare

sockenskrivare

pitäjänkirjuri

sockenskrivare

Snick

snickare

puuseppä

snickare

Sold

soldat

sotilas

soldat

spt

spannmålstorpare

muonatorppari

spannmålstorpare

sq

sequens

seuraava

följande

Sr, S:r

Sieur

herra

herre

sr, s:r

soror

sisar

syster

sr

syster

sisar

syster

sr, s:r

svåger

lanko

svåger 

sska , s:ska

svägerska

käly

svägerska

S.T.

sine titulo, salvo titulo

titteleittä

utan titel, uteslutande av titeln

s.t.

soldat torp

sotilaan torppa

soldattorp

St. B

kommunionbok för stadsförsamlingen

kaupunkiseurakunnan rippikirja

kommunionbok för stadsförsamlingen

Std, st:d

styvsdotter

tytärpuoli

styvdotter

stdr

styvsdotter

tytärpuoli

styvdotter

s:tien

sventjänare

asepalvelija

vapensven

St. kat.

stora katekesen

Isokatekismus

stora katekesen

st:n

stycken

kappaleita

stycken

St. s. , st:s

styvson

poikapuoli

styvson

Stp.

spannmålstorpare

muonatorppari

spannmålstorpare

Stp. B

kommunionbok för ståndspersoner

säätyläistön rippikirja

kommunionbok för ståndspersoner

subst

substitutus

sijainen

vikarie

susc

susceptor, susceptus

kummi(mies)

gudfader

susc.

susceptrix

(syli)kummi

fadder

Sv.b.

svartboken

rikoskirja

brottmålsbok

sv

svecus

ruotsinkielinen

svenskspråkig

svarfv

svarfvare

sorvari

svarvare 

svf tai sv:f

svärfar

appi

svärfar

svfad

svärfader

appi

svärfar

svfr

svärfar

appi

svärfar

svm tai sv:m

svärmor

anoppi

svärmor

svmor

svärmor

anoppi

svärmor

svmr

svärmor

anoppi

svärmor

svuln

svulnad

paise, ajos

böld

svärm

svärmor

anoppi

svärmor

svärm enk.

svärmor enka

leski anoppi

svärmorsänka

Sweb.förk.

Swebilius förklaring

Swebiliuksen Lutherin Vähäkatekismuksen selitykset

Swebilius förklaringar över Luthers lilla katekes

swfd

swärfader

appi

svärfar

Symb

Symbolum

uskontunnustus

trosbekännelse

Symb. Ap.

Symbolum Apostolicum

apostolinen uskontunnustus

den apostoliska trosbekännelse

Symb. Ath.

Symbolum Athanasium

Athanasiuksen uskontunnustus

Athanasianska trosbekännelsen

Symbol

Symbolum

uskontunnustus

trosbekännelse

syst

syster

sisko

syster

sytn

sytning

syytinki

sytning

t

testes

kastetodistajat, kummit

fadder, dopvittne

t

torpare

torppari

torpare

t

tunna

tynnyri (tilavuusmitta)

tunna (rymdmått)

tab

tabell

taulukko

tabell

tab. oec.

tabula oeconomica

huoneentaulu

hustavlan

tab. oecon.

tabula oeconomica

huoneentaulu

hustavlan

tesm

testamentum

testamentti

testamente

Test

testes

kastetodistajat, kummit

fadder, dopvittne

test

testimonium

todistus, todiste

vittnesbörd, bevis

T.F.

testamentum fecit

teki testamentin

gjorde testamente

t.f.

tjänstförrättande

virkaatekevä

tjänstförrättande

T.D.

titulo donationis

lahjoituksen perusteella

på grund av donation

Th.doct.

theologiae doctor

teologian tohtori

teologie doktor

Theol.doct.

theologiae doctor

teologian tohtori

teologie doktor

tillf

tillfälligt

tilapäisesti

tillfälligt

tillfl

tillflyttning

muutto taloon tai seurakuntaan

flytta till gården eller församlingen

tna

tunna

tynnyri (tilavuusmitta)

tunna (rymdmått)

tj

tjänare

palvelija

tjänare

tp

till pagina

sivulle

till sida

tp

torpare

torppari

torpare

tp

torp

torppa

torp

tr, t:r

tunnor

tynnyriä (tilavuusmitta)

tunnor (rymdmått)

tr. br.

trolovad brud

kihlattu morsian

trolovad brud

tr. d.

trettondag

loppiainen

trettondag

Trumbsl

trumbslagare

rummunlyöjä, rumpali

trumslagare

TT

testamentum

testamentti

testamente

tt

testes

todistajat

fadder, faddrar

tv.

tvillingar

kaksoset

tvilling

tvill.

tvillingar

kaksoset

tvilling

t.ä.m.

till äktenskap med

avioliittoon jonkun kanssa

till äktenskap med

u

ultimo

lopussa

i slutet, till sist

UB

unga bonden

nuori isäntä

unga bonden

u.b.

utan betyg

ilman todistusta

utan betyg

u. bd.

unga bonden

nuori isäntä

unga bonden

u.com.

ultimus communio

viimeinen ehtoollinen

sista nattvarden

ud

utan dop

ilman kastetta

utan dop

uf

utfattig

rutiköyhä

utfattig

u.i.

ut infra

kuten alla

som nedan

und

undantags

syytinkiläinen

sytningsman, -kvinna

undtg

undantags

syytinkiläinen

sytningsman, -kvinna

ung

ungmö

neito

ungmö

ungk

ungkarl

poikamies

ungkarl

uqv

undantagsqvinna

syytinkiläisnainen

sytningskvinna

u.s.

ut supra

kuten yllä

som ovan

uttag.seg.bet.

utagit segel betyg

ottanut purjehdustodistuksen

uttagit seglationsbetyg

ut.b.

utan betyg

ilman todistusta

utan betyg

utfl

utflyttad

muuttanut pois

utflyttad

utgl

utgammal

ikivanha

urgammal

ut s.

ut supra

kuten yllä

som ovan

uts

utsäde

kylvö

utsäde

U.V.

uti voverand

heidän juhlallisen lupauksen mukaan

enligt deras högtidliga löfte

u.ä.

utomäktenskapligt barn

avioton lapsi, äpärä

utomäktenskapligt barn

v4

-

osaa jopa neljännen pääkappaleen hyvin

kan t.o.m. fjärde huvudstycket väl

v

vaccinerad

rokotettu

vaccinerad

v

vale

voi hyvin

må väl

v

vecka

viikko

vecka

v

verte

käännä (sivua)

vänd (sida)

v

vice

sijais-, vara-, virkaatekevä

vice, tjänstförrättande

v

vide

katso

se

v

vigd

vihitty

vigd

v

von

von

von

w

wällärde, wälaktade

hyvinoppinut

vällärde

v

värdinna

emäntä

värdinna

vac

vaccination

rokotus

vaccination

vacc

vaccination

rokotus

vaccination

vacc

vaccinerad

rokotettu

vaccinerad

walh

walherde

paimen

herde

varg

vargeringskarl

täydennysmies

ersättnings-, vargeringskarl

V.C.

venerandum consistorium

korkea-arvoisa tuomiokapituli

vördiga domkapitlet

v.c.

verbi causa

esimerkiksi

till exempel

V.C

vir clarissimus

korkea-arvoinen

en förnäm man

V.V.C.C

viri clarissimi

korkea-arvoiset

förnäma män

V.D.

verbum Dei

Jumalan sana

Guds ord

v.d.

vigsel dag

vihkimispäivä

vigseldag

V.D.

volente Deo

jos Herra tahtoo

om Gud vill

V.D.M.

verbi divini ministeri

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

v.d.minist.

verbi divini ministeri

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

v.dni.minist.

verbi divini ministeri

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

Ven.Clerici

Venerandum Clerici

korkea-arvoisa pappeus

vördiga prästerskap

verb.div.minist.

verbi divini ministeri

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

verb.dni.minist.

verbi divini ministeri

jumalallisen sanan palvelija

det gudomliga ordets tjänare

v.gr.

verbi gratia

esimerkiksi

till exempel

Wh

walherde

paimen

herde

Whd

walherde

paimen

herde

vid

vidua

leski

änkling

v.k.

vargeringskarl

täydennysmies

ersättnings-, vargeringskarl

v.l.

varianslectio

poikkeava lukutapa

exceptionell läsning

V.N.

vicarii nomine

edustajan ominaisuudessa

i egenskap av fullmäktig

vol

volontär

vapaaehtoinen

volontär, frivillig

Wolont

wolontaire

vapaaehtoinen

volontär, frivillig

v.p.

vice pastor

varapastori (kirkkoherraa alempien pappien arvonimi)

vicepastor

W.Past. tai v.past.

Wice pastor

varapastori (kirkkoherraa alempien pappien arvonimi)

vicepastor

v.pastor

Wice pastor

varapastori (kirkkoherraa alempien pappien arvonimi)

vicepastor

v.s.p.

verte si placet

käännä lehteä

vänd sida

v.s.p.

vide sequenta pagine

katso seuraava sivu

se nästa sida

V.T.

Vetus Testamentum

vanha testamentti

gamla testamentet

vv RR

Viri Reverendi

kunnioitettavat herrat

respekterade herrar

vv

vice versa

päinvastoin

tvärtom

wälb.

wälboren

korkeasti kunnioitettu, wapasukuinen

välborne

Wäfv

wäfvare

kutoja

vävare

xber

december

joulukuu

december

xbris

decembris

joulukuu

december

xdom

kristendom

kristinusko

kristendom

X G Bud

X Guds bud

Jumalan 10 käskyä

tio Guds bud

XI

Christi

Kristus

Kristi

X-ian, Xtian

Kristian

Kristian

Kristian

X-ina, Xtina

Kristina

Kristina

Kristina

xm

kristendom

kristinusko

kristendom

xmsksk

kristendomskunskap

kristinuskon tietämys

kristendomskunskap

X-nad

kristnad

kastettu

kristnad, döpt

XPI

Christi

Kristus

Kristi

XP

Christus

Kristus

Kristus

XPO

Christo

Kristus

Kristi

XPM

Christum

Kristus

Kristi

XRI

Christi

Kristus

Kristi

xstedoms

kristendomskunskap

kristinuskon tietämys

kristendomskunskap

Xsti

Christi

Kristus

Kristi

X-st på Pgden

christnad på prästgården

kastettu pappilassa

döpt på prästgården

XTI

Christi

Kristus

Kristi

y

ympad

rokotettu

 vaccinerad

zig

zigenare

mustalainen, romani

zigenare

ä

änka

leski

änka

ä

änkling

leski

änkling

äg

ägare

omistaja

ägare

VII ber

september

syyskuu

september

VII bris

septembris

syyskuu

september

VIII ber

october

lokakuu

oktober

VIII bris

octobris

lokakuu

oktober

IX ber

november

marraskuu

november

IX bris

novembris

marraskuu

november

Xber

december

joulukuu

december

X bris

decembris

joulukuu

december

1o, 1:o

pro primo

ensimmäiseksi

för det första

2:k

2. kyrka

toinen kirkko

andra kyrkan

2ne

tvenne

kaksi

två

2o, 2:o

pro secundo

toiseksi

för det andra

3ne

trenne

kolme

tre

3o, 3:o

pro tertio

kolmanneksi

för det tredje

6-man

sexman

kuudennusmies

sexman

7bris

septembris,

syyskuu

september

8bris

octobris

lokakuu

oktober

9bris

novembris

marraskuu

november

10bris

decembris

joulukuu

december

12-man

tolvman

lautamies

tolvman

Kerro lyhenneluettelosta kaverille!

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)