VERKKOPALVELUT

Ohjeita HisKi-haun tekemiseen

Tälle sivulle on koottu tarkempia ohjeita ja esimerkkejä HisKi-tietokannan ja tietokantaan tallennettujen eri luetteloiden käytöstä.


Luetteloiden yhteiset kentät

Haku voidaan rajoittaa koskemaan vain osaa vuosista, jos esimerkiksi tiedetään lapsen syntymäaika. Jos nämä kentät jätetään tyhjiksi, etsitään tiedot kaikilta syötetyiltä vuosilta. Vuosia valittaessa kannattaa huomioida, että tietoja ei ole 1900-luvun puolelta. Myöskään vuotta 1648 edeltävältä ajalta ei ole tietoja. Tarkempaa tietoa käytettävissä olevista tiedoista saa valitsemalla yhden seurakunnan hakuun. Lisäksi voi käyttää tilastot-toimintoa.

Esimerkki:

 • 1700 - 1800 = etsi vuodet 1700-1800
 • 1700 - (eli jälkimmäinen kenttä tyhjä) = etsi vuodesta 1700 eteenpäin
 • - 1800 (eli ensimmäinen kenttä tyhjä) = etsi alusta vuoteen 1800 asti

Haettavia tapahtumia voidaan tarvittaessa rajoittaa tarkemmin syöttämällä myös päivä ja kuukausi. Päiväys täytyy syöttää muodossa pp.kk.vvvv (esim. 3.5.1775). Päivän voi jättää pois, jolloin 5.1775 ottaa mukaan koko kuukauden.

Koska haulla voi löytyä tuhansia tapahtumia, voidaan tulostettavien tapahtumien määrää rajoittaa. Valittavana on halutaanko tulostaa enintään 15, 30, 50, 100, 250 tai 500 tapahtumaa. Jos haulla löytyisi enemmän kuin valittu määrä tapahtumia, hakuohjelma ilmoittaa, että tapahtumia löytyisi enemmän kuin niitä tulostettiin ja keskeyttää tulostuksen.

Tämä luku on siis seurakuntakohtainen, joten haettaessa tietoja useammasta seurakunnasta yhtä aikaa, kannattaa luku pitää pienenä. Tulostettavien tapahtumien kokonaismäärän ylärajana on tällä hetkellä kiinteästi 750 tapahtumaa.

Loput tapahtumat saa esille kasvattamalla näytettävien tapahtumien määrää (jos oli käytössä alle 500 tapahtumaa) tai rajoittamalla hakua esimerkiksi koskemaan vain osaa vuosista tai tarkentamalla hakuehtoja muuten. Hakua voi myös jatkaa seurakuntakohtaisesti Jatka hakua -painikkeella.


Kastettujen luettelot

Kastettujen luettelossa voidaan käyttää muiden luetteloiden kanssa yhteisiä kenttiä. Näiden lisäksi käytössä on seuraavat hakuehdot:

 • Lapsen etunimi
 • Syntymäpaikka
 • Isän etunimi, patronyymi ja sukunimi
 • Äidin etunimi, patronyymi ja sukunimi

Katso tarkemmat ohjeet tekstinsyöttövalinnasta.

Löydetyt tapahtumat tulostetaan seuraavanlaisessa taulukossa:

KUVA

Tiedot on tallennusvaiheessa jaettu eri kenttiin, jotta haut olisivat mahdollisia. Tulosteessa näitä kenttiä kuitenkin yhdistetään siten, että sivun ulkonäkö vastaisi mustien kirjojen rakennetta. Vanhimpien tapahtumien (lähinnä 1600-luku) osalta kannattaa huomioida se, että lasten äitejä ei aina ole merkitty luetteloihin. Tällöin kyseinen sarake on tyhjänä tulosteessa.

Äidin nimen perässä mahdollisesti oleva numero tai väliviivalla erotetut numerot (25-30) ovat äidin ikä lapsen syntyessä. Näissä voi olla virheitä ja erityisesti vanhempien tapahtumien osalta tietoon kannattaa suhtautua pienellä varauksella.

Suluissa ja pienemmällä koolla tulostetut tekstit (esim. ylläolevan taulukon viimeisen rivin N.d.) ovat johonkin kenttään liittyviä kommentteja. Näissä voi olla tallentajan havaintoja tiedoista tai tarkennuksia edellä olevaan kenttään.

Esimerkin ensimmäiseen riviin liittyy pitempi kommentti. Tämä on tapahtumaa seuraavalla rivillä sinisen alkup-tekstin jälkeen ja on tässä tapauksessa lähteeseen liittyvä kommentti. Vastaavanlainen tallentajan oma kommentti on merkitty oma-tekstillä. Näiden tekstien perässä voi olla aaltosuluilla erotettuna alikentän nimi (tässä tapauksessa SYNPV).

Joidenkin seurakuntien tiedot on tallennettu ohjelmilla, joilla syötetään erilaisia kenttiä kuin hakuohjelman käyttämässä tietokannassa. Nämä tiedot on tällöin merkitty alkuperäiskommentteina. Yleisimpiä tallaisia alikenttiä ovat SP (lapsen sukupuoli) ja MONIS (monisynty - syntyneiden lasten lukumäärä kaksosten/kolmosten/jne. tapauksessa).


Vihittyjen luettelot

Vihittyjen luettelossa voidaan käyttää muiden luetteloiden kanssa yhteisiä kenttiä. Näiden lisäksi käytössä on seuraavat hakuehdot:

 • Miehen etunimi, patronyymi, sukunimi ja asuinpaikka
 • Vaimon etunimi, patronyymi, sukunimi ja asuinpaikka

Katso tarkemmat ohjeet tekstinsyöttövalinnasta.

Löydetyt tapahtumat tulostetaan seuraavanlaisessa taulukossa:

KUVA

Tiedot on tallennusvaiheessa jaettu eri kenttiin, jotta haut olisivat mahdollisia. Tulosteessa näitä kenttiä kuitenkin yhdistetään siten, että sivun ulkonäkö vastaisi mustien kirjojen rakennetta.

Suluissa ja pienemmällä koolla tulostetut tekstit ovat johonkin kenttään liittyviä kommentteja. Näissä voi olla tallentajan havaintoja tiedoista tai tarkennuksia edellä olevaan kenttään.

Tapahtumiin voi liittyä pitempi kommentti. Tämä on tapahtumaa seuraavalla rivillä sinisen alkup-tekstin jälkeen ja on tässä tapauksessa lähteeseen liittyvä kommentti. Vastaavasti tallentajan oma kommentti on merkitty oma-tekstillä. Näiden tekstien perässä voi olla aaltosuluilla erotettuna alikentän nimi.

Joidenkin seurakuntien tiedot on tallennettu ohjelmilla, joilla syötetään erilaisia kenttiä kuin hakuohjelman käyttämässä tietokannassa. Nämä tiedot on tällöin merkitty alkuperäiskommentteina.


Haudattujen luettelot

Haudattujen luettelossa voidaan käyttää muiden luetteloiden kanssa yhteisiä kenttiä. Näiden lisäksi käytössä on seuraavat hakuehdot:

 • Vainajan nimi ja asuinpaikka
 • Omaisen etunimi, patronyymi ja sukunimi
 • Sukulaisuussuhde

Katso tarkemmat ohjeet tekstinsyöttövalinnasta. Kaikista seurakunnista ei ole omaisia tallennettu erikseen, joten näissä tapauksissa ei kannata syöttää omaiseen liittyviä hakuehtoja. Omaisten tallennustavan voi helposti tarkistaa esimerkiksi hakemalla tietoja haudattujen luettelosta ilman hakuehtoja. Sukulaissuhdetta ei ole tällä hetkellä kirjattuna tietokantaan, joten sen käyttö hakuehtona on toistaiseksi turhaa.

Löydetyt tapahtumat tulostetaan seuraavanlaisessa taulukossa:

KUVA

Tiedot on tallennusvaiheessa jaettu eri kenttiin, jotta haut olisivat mahdollisia. Tulosteessa näitä kenttiä kuitenkin yhdistetään siten, että sivun ulkonäkö vastaisi mustien kirjojen rakennetta. Kuolinikä on jaettu neljään kenttään. Jos lähteessä on käytetty vastaavaa jakoa ja numerot on syötetty kokonaislukuina, on näin menetelty myös tallennettaessa. Murtoluvut on pyritty muuntamaan mahdollisimman vastaaviksi arvoiksi (esim. 1/2 vuotta on muunnettu 6 kuukaudeksi). Tällöin alkuperäinen tieto voi olla mainittu kommenttikentässä.

Suluissa ja pienemmällä koolla tulostetut tekstit ovat johonkin kenttään liittyviä kommentteja. Näissä voi olla tallentajan havaintoja tiedoista tai tarkennuksia edellä olevaan kenttään.

Tapahtumiin voi liittyä pitempi kommentti. Tämä on tapahtumaa seuraavalla rivillä sinisen alkup-tekstin jälkeen ja on tässä tapauksessa lähteeseen liittyvä kommentti. Vastaavanlainen tallentajan oma kommentti on merkitty oma-tekstillä. Näiden tekstien perässä voi olla aaltosuluilla erotettuna alikentän nimi.

Joidenkin seurakuntien tiedot on tallennettu ohjelmilla, joilla syötetään erilaisia kenttiä kuin hakuohjelman käyttämässä tietokannassa. Nämä tiedot on tällöin merkitty alkuperäiskommentteina.


Muuttaneiden luettelot

Muuttaneiden luettelossa voidaan käyttää muiden luetteloiden kanssa yhteisiä kenttiä. Näiden lisäksi käytössä on seuraavat hakuehdot:

 • Muuttaneen henkilön etunimi
 • Patronyymi
 • Sukunimi
 • Asuinpaikka
 • Muuttokohde

Katso tarkemmat ohjeet tekstinsyöttövalinnasta. Sisään muuttaneiden luettelossa on muuttokohde jaettu kylä- ja talokenttiin ja seurakunta, josta on muutettu on yhdessä kentässä. Poismuuttaneiden luettelossa kentät ovat käänteisesti.

Sisään muuttaneiden osalta löydetyt tapahtumat tulostetaan seuraavanlaisessa taulukossa:

KUVA

Vastaavasti poismuuttaneiden kohdalla taulukko on seuraavanlainen:

KUVA

Tiedot on tallennusvaiheessa jaettu eri kenttiin, jotta haut olisivat mahdollisia. Tulosteessa näitä kenttiä kuitenkin yhdistetään siten, että sivun ulkonäkö vastaisi mustien kirjojen rakennetta.

Suluissa ja pienemmällä koolla tulostetut tekstit ovat johonkin kenttään liittyviä kommentteja. Näissä voi olla tallentajan havaintoja tiedoista tai tarkennuksia edellä olevaan kenttään.

Tapahtumiin voi liittyä pitempi kommentti. Tämä on tapahtumaa seuraavalla rivillä sinisen alkup-tekstin jälkeen ja on tässä tapauksessa lähteeseen liittyvä kommentti. Vastaavanlainen tallentajan oma kommentti on merkitty oma-tekstillä. Näiden tekstien perässä voi olla aaltosuluilla erotettuna alikentän nimi.

Joidenkin seurakuntien tiedot on tallennettu ohjelmilla, joilla syötetään erilaisia kenttiä kuin hakuohjelman käyttämässä tietokannassa. Nämä tiedot on tällöin merkitty alkuperäiskommentteina.


Hakutekstien syöttö

Hakutekstit syötetään lomakkeeseen käyttäen yleensä nykyistä kirjoitusmuotoa. Hakuohjelma osaa etsiä tiedot myös usealla eri kirjoitustavalla kirjoitettuna. Haussa ei ole väliä ovatko kirjaimet isoja vai pieniä. Ainoastaan ne kentät, joihin on syötetty hakuehtoja, vaikuttavat tietojen etsimiseen. Tyhjäksi jätetyt kentät voivat siis joko olla tyhjiä tai sisältää minkä tahansa tekstin.

Tiedosta voidaan syöttää myös vain osa. Tällöin pitää käyttää jokerimerkkejä * ja ?. * vastaa mitä tahansa merkkijonoa (myös tyhjää) ja ? vastaa yhtä merkkiä. Esimerkiksi hakusana *Kuona* löytää myös tekstit Ala-Kuona, Ylä-Kuona, sekä muut tekstit jonka osana on Kuona. *Kuona löytää Kuonan lisäksi Ala-Kuonan ja Ylä-Kuonan. Kuona* löytää Kuonan lisäksi esim. Kuonan torppa yms.

Hakuohjelma lisää automaattisesti hakusanan loppuun jokerimerkin * eli hakusana Kuona vastaa täysin sanaa Kuona*. Jos haluaa etsiä tietoja hakusanalla, jonka loppuun ei lisätä jokerimerkkiä, täytyy sinne lisätä piste. Esimerkiksi hakusana Berg. löytää vain tekstin Berg, mutta ei Bergholmia. Jos hakusanassa käytetään jokerimerkkejä, sanan loppuun ei lisätä automaattisesti tähteä vaan se pitää itse tarvittaessa lisätä hakusanan loppuun.

Kun haetaan tietoja useammasta seurakunnasta, ei kannata käyttää sanan alussa jokerimerkkiä. Näiden käyttö hidastaisi hakua huomattavasti. Sanan lopussa voi jokerimerkkejä käyttää.

Jos hakusanan alkuun lisätään dollari ($), hyväksytään hakutuloksiksi myös tapahtumat, joissa kyseistä kenttää ei ole syötetty. Tätä toimintoa voidaan hyödyntää esimerkiksi haettaessa tietoja jostakin talosta, jota ei ole erikseen mainittu jokaisen tapahtuman yhteydessä. Esimerkiksi talokentässä hakusana $Mikkola valitsee ne tapahtumat, joissa talokentässä on teksti Mikkola tai joissa talokenttää ei ole syötetty ollenkaan.

Hakukenttään voi syöttää useampia hyväksyttäviä tekstejä erottelemalla ne TAI-sanalla. Esimerkiksi lapsen nimikentässä hakuteksti Jussi TAI Matti löytää kaikki tapahtumat, joissa lapsen nimenä on Jussi tai Matti.

Etunimi kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Hakuohjelma osaa etsiä tietoja sekä ruotsin- että suomenkielisellä kirjoitusasulla.

Esimerkkejä:

 • Johan = etsii kaikki henkilöt, joiden etunimi on Johan, Juho, Juhani, yms.
 • Juho = samoin
 • Johan Henrik = etsii kaikki henkilöt, joiden etunimiä ovat Johan ja Henrik (Johan Henrik tai Henrik Johan)

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.

Etunimikentässä tyhjät käsitellään eri tavalla kuin muissa kentissä. Tyhjä tulkitaan JA-ehdoksi niin, että haku löytää kaikki syötetyt etunimet. Tietokantaan on tallennettu enintään kolme etunimeä henkilöä kohden. Etunimet saavat olla missä tahansa järjestyksessä (ks. yllä oleva esimerkki), mutta jokainen niistä täytyy löytyä, jotta tapahtuma hyväksyttäisiin.

Patronyymi kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Hakuohjelma osaa etsiä tietoja sekä ruotsin- että suomenkielisellä kirjoitusasulla. Patronyymin voi kirjoittaa joko ilman päätettä (poika/son, tytär/dotter/dr), tai päätteen kanssa. Varmin kirjoitusmuoto on ruotsinkielinen son/dr pääte nimen perässä, mutta tarkoitus on, että tiedot löytyisivät myös muilla kirjoitusasuilla.

Esimerkkejä:

 • Johanson = etsii henkilöt, joiden patronyymi on Johanson, Johans., Juhonpoika, yms.
 • Juhonpoika = samoin
 • Johan = samoin
 • Juho = samoin

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.

Sukunimi kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Sukunimien normalisoinnissa on erinäisiä ongelmia, joten jos nimestä on useampia kirjoitusmuotoja, eikä tietoja tunnu löytyvän, kannattaa kokeilla käyttää myös toista kirjoitusasua. Usein parhaimman tuloksen saa kirjoittamalla hakuehdoksi noin viisi kirjainta nimen alusta, joilloin siis etsitään kaikki niin alkavat sanat. Jokerimerkkien käyttö voi auttaa myös tiettyjen eri tavoin kirjoitettujen kirjainyhdistelmien kanssa.

Etsittäessä tietoja Länsi-Suomen seurakunnista, kannattaa huomioida, että useissa seurakunnissa henkilöillä ei ollut käytössä sukunimeä, vaan pelkkä patronyymi. Tällöin on voitu kirjata myös talon nimi henkilön sukunimikenttään.

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.

Asuinpaikka. Paikan nimet kannattaa syöttää nykyisen kirjoitusmuotonsa mukaisena perusmuodossa. Hakuohjelman testausvaiheessa kaikkia paikannimiä ei ole vielä normalisoitu, joten niiden käyttö hakuehtona voi tuottaa ongelmia. Jos tietoja ei löydy, kannattaa käyttää alkuperäisessä lähteessä esiintyvää kirjoitusasua, tai esimerkiksi sen alkuosaa. Jokerimerkkejä voi usein hyödyntää tällaisissa tapauksissa.

Joissakin seurakunnissa on talon nimi kirjattu joskus sukunimi-kenttään. Tämä voi aiheuttaa ongelmia etsittäessä tietoja talon tai sukunimen mukaan. Jos haluttuja tietoja ei näytä löytyvän, kannattaa tarkistaa, löytyisikö tiedot vaihtamalla hakukenttää (talon nimi sukunimeksi). Jos kenttä jätetään tyhjäksi, hyväksytään tällä hakuehdolla kaikki tapahtumat.

Esimerkki 1

Alkutiedot:

Tiedämme Matti Juhonpoika nimisen henkilön syntyneen noin 1720 Teiskossa.

Haku:

Valitaan aluksi käyttöön Teiskon seurakunta ja sieltä kastettujen luettelo. Hakuehtoihin kannattaa syöttää lapsen etunimeksi Matti ja isän etunimeksi Juho. Syntymävuosi voidaan rajata esimerkiksi vuosiksi 1710-1730. Näillä tiedoilla löytyy esimerkiksi Teiskon seurakunnasta neljä Matti Juhonpoikaa, joista voidaan jo helposti löytää haluttu henkilö jatkotutkimukseen.

Esimerkki 2

Alkutiedot:

Löysimme Anna Mankosen rippikirjasta, mutta emme löytäneet merkintää hänen syntymästään seurakunnan kastettujen luettelosta, emmekä liioin lähiseurakunnista.

Haku:

Juuri tällaisissa hauissa tietokoneistettu haku on parhaimmillaan. Valitsemme hakuun kaikki seurakunnat ja kastettujen luettelon. Hakuehdoiksi syötämme lapsen nimeksi Anna ja isän sukunimeksi tekstin Manko. Hakuohjelma hakee automaattisesti kaikki Manko-alkuiset tekstit, joten löydämme sillä sekä tekstin Mankonen että Mankoin jne. Jos tiedot olisi normalisoitu kokonaisuudessaan, ei tämä olisi välttämätöntä. Toistaiseksi kuitenkin kannattaa usein kirjoittaa hakuehdoksi vain sanan alku (yleensä noin viisi kirjainta sanasta riippuen).

Olisimme voineet rajoittaa hakua edelleen arvioimalla Anna Mankosen syntymäajan ja valitsemalla hakuun vuodet tämän arvion ympärille. Tässä tapauksessa tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, sillä haulla löytyi vain kaksi Anna Mankosta Sumiaisista. Nämä sattuivat olemaan vielä samana vuonna syntyneitä, joten jos meillä ei ole muuta alkutietoa käytössä, joutuisimme jatkamaan tutkimusta esimerkiksi Sumiaisten rippikirjan avulla.

Samalla tavalla voisi henkilöä etsiä myös muista luetteloista. Varsinkin vihittyjen ja muuttaneiden luettelot voivat olla avuksi etsittäessä henkilöitä, jotka ovat muuttaneet seurakuntaan ilman tarkempaa merkintää rippikirjassa.