Sukututkimuksen aloittaminen

Sukututkimus alkaa vaiheittain ja tällä sivulla vaiheet on esitetty kymmenen vinkin avulla. Vinkkien tarkoituksena on antaa vastauksia siihen, miten oman sukututkimuksen voi aloittaa. Kaikki lähtee liikkeelle valmistelusta, jossa selvitetään tarvittavat lähtötiedot varsinaisen tutkimuksen aloittamiseksi. Lähtötiedolla tarkoitetaan jonkin esivanhemman tarkkoja tietoja nimestä sekä syntymä-, vihki- tai kuolinajasta ja paikkakunnasta. Yleensä tietojen tulee olla yli 100 vuotta vanhoja, mutta usein vaatimus riippuu siitä, miltä ajalta tutkittavan seurakunnan kirkonkirjoja löytyy digitoituna verkosta. Sivun lopussa on annettu tarkemmin tietoa koulutuksesta, neuvonnasta, lähteistä ja sukututkimusoppaista.

 

10 vinkkiä sukututkimuksen aloittamiseen

1. Haastattele sukulaisiasi, jotka muistavat tietoja suvun jäsenistä ja sen historiasta, mutta suhtaudu muistitietoon aina kriittisesti.

2. Etsi kotoa, vanhemmiltasi tai muilta sukulaisiltasi asiakirjoja, kuten virkatodistuksia, perukirjoja ja perheraamattuja, joissa esiintyy tietoja suvun jäsenistä ja heidän henkilötietojansa.

3. Selvitä kirjastosta, esimerkiksi Finnan tai Suomen Sukututkimusseuran kirjastotietokannan avulla, onko omasta suvustasi julkaistu jo sukukirjaa. Sukutietoja löytyy paljon myös verkosta eri alustoilla, joten apuna kannattaa käyttää myös hakukoneita, kuten Googlea.

4. Perehdy sukututkimuksen menetelmiin, periaatteisiin ja peruslähteisiin oppaiden ja verkon avulla sekä osallistu sukututkimuskursseille. Kursseja järjestävät useat eri tahot ja koulutusta on saatavilla paljon myös verkossa. Suomen Sukututkimusseuralla on laaja koulutustarjonta ja neuvontapalveluja.

5. Sukututkimuksen peruslähteitä on digitoitu melko kattavasti ja esimerkiksi yli 100 vuotta vanhoja kirkonkirjoja pääset selaamaan Kansallisarkiston Digitaaliarkistossa ja Suomen Sukuhistoriallisen yhdistyksen Digiarkistossa. Tutustu myös Seuran verkkopalveluihin, kuten HisKi-tietokantaan, joka on sukututkijan keskeisin apuväline kirkonkirjojen tutkimisessa.

6. Mikäli et pääse kiinni yli 100 vuotta vanhoihin kirkonkirjoihin, tilaa virkatodistus tai sukuselvitys evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnasta, ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä tai Digi- ja väestötietovirastosta.

7. Ennen kuin alat tallentamaan tai julkaisemaan sukututkimustietoja, tutustu henkilötietojen käsittelyn sääntelyyn ja ohjeistuksiin. Nämä tiedot on helposti saatavilla Suomen Sukututkimusseuran edunvalvonnasta kertovalta sivulta.

8. Liity verkossa sukututkimusaiheisiin keskusteluryhmiin, esimerkiksi Facebookissa Suomen Sukututkimusseuran keskusteluryhmään, jossa voit kysyä neuvoa ja vinkkejä sekä saada apua ongelmatilanteisiin. Ota Seura seurantaan myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. Facebookista löytyy paljon erilaisia sukututkimusryhmiä.

9. Liity Suomen Sukututkimusseuraan jäseneksi täyttämällä liittymislomake ja sinua lähellä olevaan paikalliseen sukututkimusyhdistykseen. Näin pääset mukaan sukututkijayhteisöön ja sen sisäiseen viestintään. Seuran jäsenenä saat muun muassa ajankohtaisista asioista kertovan Jäsenviesti Jalmarin sähköpostiisi kerran kuussa.

10. Lähde matkalle sukusi historiaan ja omien esivanhempiesi tarinoihin. Rakenna pala palalta omaa sukupuutasi ja anna sukututkimuksen viedä sinut mukanaan. Saa mielenkiintoisen harrastuksen, joka vie sinut löytöretkelle omaan itseesi.

 

Koulutus ja neuvonta

Sukuharrastajille on tarjolla paljon erilaista koulutusta perusasioista aina temaattisiin erikoiskursseihin. Aloittelevan sukututkijan on suositeltavaa osallistua sukututkimuksen peruskurssille, jossa opitaan sukututkimuksen tärkeimmät lähteet ja tutkimusperiaatteet. Suomen Sukututkimusseuran lisäksi koulutustilaisuuksia järjestävät muun muassa paikalliset sukututkimusyhditykset. Kansalaisopistot, työväenopistot ja kesäyliopistot järjestävät sukututkimuksen peruskursseja.

Seura tarjoaa myös neuvontaa sukututkimukseen, tietosuojakysymyksiin sekä geneettiseen sukututkimukseen. Sukututkimuksen alkuvaiheessa ja ongelmatilanteissa voi käyttää apuna myös ammattisukututkijaa, joista Seura pitää luetteloa.

 

Sukutiedot verkossa

Sukututkimuksen tuloksia julkaistaan runsaasti sukututkijoiden ja sukuseurojen verkkosivuilla sekä verkon yhteisöpalveluissa ja sukututkimusalustoilla. Näihin tietoihin pääsee parhaiten käsiksi hakukoneiden, kuten Googlen, avulla. Sukututkimusalustoista käytetyimpiä ovat Ancestry.com, FamilySearch, Geni ja MyHeritage. Osa edellä mainituista verkkopalveluista vaatii maksullisen liittymisen, jotta niiden tietoja pääsee hyödyntämään. Verkosta sukutietoja etsittäessä tulee suhtautua kriittisesti löydettyihin tietoihin, etenkin niissä tapauksissa, joissa tiedoille ei ole annettu lähdeviitteitä.

 

Painetut ja painamattomat lähteet

Painetun sukututkimusaineiston keskeisin painettu hakemisto on Leif Metherin Sukuhakemisto (1992), joka sisältää kaikki ne Suomessa ilmestyneet sukujulkaisut, joissa on vähintään kolme peräkkäistä polvea saman sukunimen kantajia. Sukuhakemisto ulottuu vuoteen 1991, jonka jälkeisiä painettuja sukujulkaisuja voi jäljittää Suomen Sukututkimusseuran kirjastotietokannan avulla.

Kaikki sukujulkaisut eivät kuitenkaan päädy Seuran kirjastoon, joten apuna on hyvä käyttää esimerkiksi Finna-tiedonhakupalvelua, joka sisältää suomalaisten arkistojen, kirjastojen, museoiden kokoelmatietoja ja digitaalisia aineistoja. Sukututkimuksen painamattomat eli arkistoissa säilytettävät alkuperäislähteet on esitelty tarkemmin omalla sukututkimuksen peruslähteistä kertovalla tietosivulla.

Suomen Sukututkimusseuran julkaisuissa, kuten Aikakauskirja Genoksessa ja Vuosikirjassa, on yli 100 vuoden aikana julkaistu runsaasti sukututkimuksen tuloksia, joihin kannattaa tutustua. Kaikki Seuran julkaisut ovat luettavissa SukuHaun kautta, joka Seuran jäsenpalveluna vaatii kirjautumisen. Nykyisin myös sukuseurat ja paikalliset sukututkimusyhdistykset julkaisevat omia julkaisuja ja verkkosivuillaan tietoa suvuista.

 

Kirjallisuutta

Sukututkijoille on julkaistu useita oppaita, joihin etenkin aloittelevien sukututkijoiden kannattaa tutustua. Alla on luettelo uusimmista sukututkimuksen perusoppaista, joista osa on saatavilla digitaalisena Sukututkijan verkkokaupasta ja painettuna versiona Tiedekirjasta.

 

Opastusvideot

Suomen Sukututkimusseura on julkaissut verkossa opastusvideoita sukututkimuksen tekemisestä sekä eri lähteiden ja verkkopalveluiden käytöstä. Alla olevalla videolla Seuran jäsenneuvoja Juha Vuorela kertoo miten sukututkimuksen voi aloittaa. Kaikki opastusvideot ovat katseltavissa Seuran YouTube-kanavalta.

 

 

Kerro sukututkimuksen aloittamisesta kaverille!

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)