KOULUTUSPALVELUT

Geneettisen sukututkimuksen teemapäivä

Suomen Sukututkimusseura järjestää vuosittain Geneettisen sukututkimuksen teemapäivän joulukuussa etäyhteydellä. Päivän ohjelma koostuu kolmesta tai neljästä tiettyyn teemaan liittyvästä asiantuntijaesitelmästä. 


Teemapäivä vuonna 2022

Geneettisen sukututkimuksen teemapäivä järjestetään seuraavan kerran lauantaina 10.12.2022. Päivän teema on "DNA-tulokset kirjallisten lähteiden täydentäjänä" ja siinä käsitellään varhaisia sukulaisuussuhteita.

Suomalaisten varhaisimmista sukujuurista on arkistolähteistä saatavilla tietoa ainoastaan tietyin edellytyksin. DNA-testien, erityisesti isälinjaa tutkivien Y-DNA-testien tuloksia tutkimalla voidaan selvittää sukujen asuinpaikkoja ja tuloreittejä sekä eri sukuhaarojen erkaantumisia. Yhdistämällä eri toimijoiden voimavarat, voidaan paikallista asutushistoriaa tutkia tuloksellisesti.

Teemapäivän tarkka ohjelma ja osallistumisohjeet julkaistaan tällä sivulla syksyllä 2022.