Yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen sukututkimuksessa

Suomen Sukututkimusseura julkaisi 19.10.2021 ohjeistuksen ”Vastuullinen henkilötietojen käsittely sukututkimuksessa.” Siinä kerrotaan, kuinka EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan erilaisissa sukututkimustilanteissa.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Myös kaikessa sukututkimuksessa on otettava huomioon tietosuoja-asetuksen säännökset. Tästä on kaksi merkittävää poikkeusta: tietosuoja-asetusta ei sovelleta kuolleiden henkilötietojen käsittelyyn eikä sellaiseen käsittelyyn, jota henkilö tekee yksityiselämänsä puitteissa (kotitalouspoikkeus).

Nämä kaksi poikkeusta rajaavat sukututkimuksen paljolti tietosuoja-asetuksen soveltamisen ulkopuolelle. Valtaosa sukututkimuksessa käsiteltävistä henkilöistä on kuolleita ja suuri osa sukututkijoista voi käsitellä elossa olevien henkilötietoja kotitaloutensa piirissä.

Tietosuojaohjeistuksessa korostuu sukututkijoiden vastuullisuus henkilötietojen käsittelyssä. Ohjeistus nojaa kolmeen pilariin: sukututkijat tuntevat oikeutensa, sukututkijat suojelevat sukututkimuksensa kohteita lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja sukututkijat noudattavat tutkimustyössään eettisiä käytäntöjä tutkimuskohteitaan ja toisiaan kohtaan.

Tietosuojaohjeistus antaa sukuharrastajille perustiedot tietosuojalainsäädännöstä ja ohjeita sen soveltamiseksi erilaisissa sukututkimustilanteissa. Lisäksi ohjeistuksen alussa luodaan katsaus tämän päivän sukututkimukseen sekä niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, joiden varassa sukututkimusta tehdään.

Suomen Sukututkimusseuran juridinen toimikunta on tarkastanut tietosuojaohjeistuksen ja hallitus hyväksyi sen kokouksessaan 19.10.2021. Ohjeistuksen voi tulostaa tai ladata pdf-tiedostona täällä.

 

Tietosuojaesite

Lataa tai tulosta tästä esite ”Tietosuoja-asetus koskee myös sukututkimusta”.

 

Kerro tietosuojasta kaverille!

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button
sharethis sharing button

tiedekirja mainos (mainos 1 - Tiedekirja.png)