Samfundets höstmöte hölls 26.11 på Vetenskapernas hus

28.11.2022

Samfundets stadgeenliga höstmöte hölls 26.11.2022 på Vetenskapernas hus i Helsingfors. På mötet behandlades de ärenden som nämns i 12 § i stadgarna. Dessutom kallade höstmötet FD, docent Pirita Frigren till forskarledamot i Samfundet. Frigren var redaktör och ansvarig chefredaktör för Tidskriften Genos 2018-2022. Frigren har nyligen utnämnts till docent i samhällshistoria vid Jyväskylä universitet.

Vid höstmötet premierades också frivilliga aktiva inom Samfundet med hedersomnämnanden för särskild aktivitet (minst 10 år) och berömvärd aktivitet (minst 5 år) inom frivilligarbetet. Hedersomnämnanden för särskild aktivitet inom frivilligarbetet tilldelades Liisa Raatikainen, som har varit styrelsemedlem i Samfundet sedan 2013, och Pekka Valta, som har medverkat i och lett projektet Finlandsdatabasen sedan 2013. Hedersomnämnanden för berömvärd aktivitet inom frivilligarbetet tilldelades koordinatorn för HisKi-registreringen Kati Ahopelto samt medlemmarna i utvecklingsgruppen för Finlandsdatabasen Pekka Rautiainen och Martti Rautio.

Efter mötet höll Riksarkivets generaldirektör Päivi Happonen ett föredrag om personhistorisk forskning i Riksarkivet. Föredraget Kansallisarkisto ja henkilöhistoriallinen tutkimus kan ses på Samfundets Youtube-kanal.