GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

WEBBPLATSKARTA

På denna sida hittar du alla sidor på Samfundets hemsida tematiskt uppdelade


Verksamhet

 • Kontakt
 • Organisation
 • Evenemanger
 • Webbtjänster
 • Utbildningstjänster
 • Rådgivningstjänster
 • Publlicationer
 • Lokalen
 • Referensbibliotek
 • Stadgar
 • Johtosääntö
 • Förtjänstmedalj
 • Årets släktbok
 • Sukutarinakilpailu

Webbjtänster

 • HisKi
 • SukuHaku
 • Gravstensdatabasen
 • Suku Forum
 • Diskussiongrupp
 • Mina Rötter
 • Isotammi
 • Webbutik

Publicationer

 • Genos
 • Årsbok
 • Jalmari
 • Handböcker
 • Släktberättelser

Aktuella

 • Nyheter och aktuella
 • Evenemagskalender
 • Blogg
 • Podcast

Evenemanger

 • Slätkforskningsdagen
 • Släktofrskarsdagarna
 • Suku 2023

Utbildning

 • Släktforskarens försättningskurs
 • Seuran koulutuspäivät
 • Temalördag
 • Seminarium
 • Torsdagsklubben
 • Månadsfika
 • Videobibliotek

Rådgivning

 • Släktforskningsrådgivning
 • Dataskyddrådgivning
 • Mentortjänst för publikationer

Släktforskning

 • Börja släktforska
 • Källor för släktforskare
 • Genetisk släktforsking
 • Ortodox släktforskning
 • Släktforskarföreningar
 • Släktföreningar
 • Professionella släktforskare
 • Dataskydd

Faktsidor

 • Släktforskningslänkar
 • Kyrkböcker
 • Personnamn
 • Personhistoria
 • Militaria
 • Migration
 • Lokalhistoria
 • Arkiver och bibliotek
 • Ordlistor och ordböcker
 • Domsagor

Feedback

 • Form för allmänna feedback
 • Utbidlningsfeedback
 • Medlemsmotion