GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Publikationer

Genealogiska Samfundet i Finland har gett ut publikationer sedan 1917, då organisationen grundades. I Årsskriften och sedan 1930 även i Tidskriften Genos har Samfundet publicerat en betydande del av resultaten av den finländska släktforskningen. Så är det än idag. År 1922 införde Samfundet monografiserien Skrifter Utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland, som omfattar 60 titlar. Nyare publikationsserier är Handböcker utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland, som grundades 2011, och Suomen Sukututkimusseuran sukutarinoita, som infördes 2017.


Genos

Tidskriften Genos är Samfundets viktigaste publikationsserie och utkommer med fyra nummer per år. Det första numret utkom 1930 och ända från början har Genos varit den viktigaste publikationskanalen för den finländska släktforskningen. I den publiceras tillförlitliga forskningsrön, vilket i praktiken i första hand innebär släktforskningsartiklar som bygger på högklassigt och grundligt forskningsarbete.

I Genos publiceras resultat och källartiklar inom släkt- och personhistoria samt artiklar från närliggande vetenskaper, till exempel om historiska fenomen som har påverkat förfädernas liv och om bakgrunden till olika källmaterial. Dessutom innehåller Genos presentationer av arkiv och källmaterial, forskningsrön, bokrecensioner, debattinlägg och aktuella artiklar om släktforskning.

Läs mer om Genos

 

Årsskriften

Genealogiska Samfundets i Finland Årsskrift är vid sidan av Genos en av den finländska släktforskningens viktigaste publikationsserier. Årsskriften har nått klassificeringen JUFO 1. Den första Årsskriften utgavs 1917, samma år som Samfundet grundades, och sedan 2015 har den getts ut som en open access-webbpublikation.

I årsskriften publiceras, precis som i Genos, tillförlitliga forskningsrön, och dess artiklar är referentgranskade. I Årsskriften publiceras främst omfattande släkt- och källartiklar samt andra artiklar som på grund av sin längd inte kan publiceras i Genos. Årsskriften sammanställs av Genos redaktion.

Läs mer om årsskriften


Handböcker

I serien Handböcker utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland utges handböcker om användningen av källmaterial eller kompakta presentationer av fenomen med anknytning till förfädernas liv. Den första handboken gavs ut 2011. 

I serien ingår följande handböcker, som kan köpas i Vetenskapsbokhandeln:

  1. Heikki Vuorimies, Ruotusotilaiden tutkiminen (2011)
  2. Taina Ukkonen, Muistitiedon keruuopas sukututkijoille ja muille sukumuistojen tallentajille (2015)
  3. Jens Nilsson, Digitaalisen sukututkimuksen opas (2016)
  4. P. T. Kuusiluoma (red.), Johdatus geneettiseen sukututkimukseen (2017)
  5. Jens Nilsson & Mikko Kuitula, Digitaalisen sukututkimuksen opas (2022) (online bok)


Släktberättelser

I serien Suomen Sukututkimusseuran sukutarinoita utges antologier med berättelser som deltagit i den årliga släktberättelsetävlingen. Släktberättelsetävlingen ordnades första gången under Samfundets 100-årsjubileumsår 2017.

I serien ingår följande antologier, som kan köpas i Vetenskapsbokhandeln eller Släktforskarens webbutik:

  1. Sukutarinat 2017 (2018)
  2. Sukutarinat 2018 (2019)
  3. Sukutarinat 2019 (2020)
  4. Sukutarinat 2020 (2021)
  5. Sukutarinat 2021 (2022)


Serien Skrifter

I serien Skrifter utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland har det sedan 1922 publicerats ett stort antal matriklar, släktböcker och källpublikationer, som har blivit standardverk inom den finländska släktforskningen. När ett manuskript erbjuds till serien granskas det av minst två experter, utgående från vilkas utlåtanden beslutet om att ge ut boken fattas. Samfundets styrelse utser en egen redaktion för varje verk i serien.

Förteckning över de verk som ingår i serien


Sukutieto

Tidningen Sukutieto grundades av föreningen Datateknik för släktforskning rf 1989 och var sedan 1999 Genealogiska Samfundets medlemstidning. Tidningen innehöll information om aktuella frågor på släktforskningsfältet och artiklar om släktforskning. Utgivningen av Sukutieto upphörde 2012.