GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Förtjänstmedalj

Den finländska släktforskningens förtjänstmedalj är den högsta utmärkelsen inom släktforskningen som har tilldelats av Genealogiska Samfundet i Finland sedan 2017. Den kan tilldelas för förtjänstfullt arbete för släktforskningen. Det kan gälla en långvarig och aktiv insats i en släktforskarförening eller släktförening till exempel som frivillig eller förtroendevald.


Utdelning

Förtjänstmedaljen kan tilldelas för förtjänster inom släkt- och personhistorisk forskning. Det kan handla om till exempel en betydande insats som skribent i högklassiga släktböcker eller släktartiklar eller något annat omfattande och högklassigt släktforskningsarbete.

Förtjänstmedaljen består av massivt silver. På åtsidan finns Genealogiska Samfundets i Finland heraldiska trädsymbol och på frånsidan texten PRO GENEALOGIA. Medaljen är formgiven av Petteri Järvi och framställd av guldsmeden Tuomas Hyrsky. Med förtjänstmedaljen medföljer även ett diplom.


Förslag om tilldelande av förtjänstmedalj

Beslut om att tilldela en person den finländska släktforskningens förtjänstmedalj fattas av styrelsen för Genealogiska Samfundet i Finland utifrån inlämnade förslag. Förslag kan inlämnas av vem som helst, och man behöver inte vara medlem i Genealogiska Samfundet i Finland vare sig för att lämna in ett förslag eller för att bli tilldelad medaljen.

Förslag om tilldelande av förtjänstmedaljen skickas per e-post till verksamhetsledaren P. T. Kuusiluoma på adressen pt.kuusiluoma@genealogia.fi. Den som lämnat in förslaget förbinder sig att betala en avgift på 100 € för förtjänstmedaljen. Förslag om tilldelning av förtjänstmedaljer kan lämnas in under hela året, men bör inlämnas till Genealogiska Samfundet i Finland minst två månader före den planerade överlämningstidpunkten.


Innehållet i förslaget om förtjänstmedalj

Förslaget måste innehålla följande information:

 1. Kandidatens alla meriter inom släktforskningen, inte endast inom den organisation som lämnar in förslaget. Sådana förtjänster är till exempel aktivitet inom en nationell eller lokal släktforskningsförening eller släktförening, som skribent eller redaktör för en släktpublikation, som släktforskningslärare eller som aktiv släktforskare.
 2. Angående kandidatens förtjänstfulla arbete som förtroendevald inom en förening uppges under vilka år personen har varit styrelsemedlem samt separat under vilka år personen har varit ordförande.
 3. Angående kandidatens förtjänstfulla arbete inom föreningens frivilligarbete uppges vilka uppgifter personen har haft och under vilka år personen har varit aktiv i föreningen.
 4. Angående kandidatens förtjänstfulla publikationsverksamhet uppges en så heltäckande förteckning som möjligt åtminstone över släktböcker samt gårds-, bya-, förenings-, företags- och lokalhistoriker. Publikationerna bör indelas dels i publikationer som är tillgängliga för en obegränsad publik (tryckta publikationer som har skickats till friexemplarsbibliotek samt publikationer som kan läsas i nätpublikationer och på det öppna nätet), dels i övrig skriftlig produktion som är tillgänglig för en begränsad publik (till exempel tryckta publikationer som inte har skickats till friexemplarsbibliotek, kompendier, on-demand-publikationer och publikationer som kan läsas på webbplatser med begränsad användarrätt). För varje publikation uppges dess fullständiga och korrekta namn, publiceringsformat och publiceringsår samt personens faktiska roll i arbetet.
 5. Kandidatens förtjänstfulla arbete inom släktforskningen bör specificeras och dess tidsperiod, omfattning och kvalitet beskrivas.
 6. Kandidatens tidigare utmärkelser inom släktforskningen.

Utdelade medaljer


Finländska släktforskningens förtjänstmedalj i guld

2024

FM Tytti Voutilainen

 • Tytti Voutilainen oli pitkään Karjala-tietokantasäätiön varapuheenjohtaja ja Karjala-tietokannan tallennustyön kantava voima. Karjala-tietokanta sisältää luovutetun alueen kirkonarkistotietoja 1600-luvulta 1900-luvulle. Vuonna 2019 Karjala-tietokantasäätiö luovutti tietokannan aiemmin tehdyn suunnitelman mukaisesti Kansallisarkiston ylläpidettäväksi.

2023

FM Tapio Vähänkangas

 • Tapio Vähäkankaan ensimmäinen artikkeli julkaistiin Aikakauskirja Genoksessa 2/1975. Sen aiheena oli "Piispa Olavi Maununpojan syntyperä ja sukulaissuhteet." Siitä lähtien Vähäkangas on julkaissut Genoksessa säännöllisesti lähdeaineistoon perustuvia selvityksiä ja korjauksia keskiajalla Suomen alueella vaikuttaneista sukuverkostoista. Hänen tekemillään tutkimuksilla on vuosikymmenien kuluessa ollut merkittävä arvo, ei pelkästään sukututkijoille, vaan myös Suomen keskiajan tutkimukselle. Vähäkankaan artikkelit ovat osaltaan lisänneet tietämystä Suomen keskiajasta, josta lähdeaineistoa on säilynyt hyvin vähän. Tapio Vähäkangas on Jully Ramsayn tavoin erinomainen esimerkki siitä, miten sukututkija parhaimmillaan pystyy harrastuspohjalta nousemaan myös akateemisen historiantutkimuksen eturintamaan.

2022

Maria Jarlsdotter Enckell

 • Huomionosoituksen perusteena on Maria Enckellin pitkäaikainen ja syvällinen perehtyminen Suomesta Venäjän Alaskaan suuntautuneeseen siirtolaisuuteen ja henkilöhistoriaan. Enckell on 1990-luvulta lähtien tutkinut Pohjoismaista ja Baltiasta lähtenyttä siirtolaisuutta Venäjän Alaskaan ja tehnyt enemmän kuin kukaan muu tätä ilmiötä tunnetuksi ja tuottanut runsaasti aineistoa mm. sukututkijoiden käyttöön. Enckell on julkaissut useita julkaisuja ja artikkeleita aiheesta sekä yhteistyössä Ålands Emigrantinstitutin kanssa tuottanut aineistoa ainakin kahteen näyttelyyn. Lisäksi Enckellin asiantuntemuksen ja kontaktien ansiosta Suomen Sukututkimusseuran vuonna 2009 järjestämään Finlandssvenska Släktforskarkonferenseniin voitiin rakentaa oli korkeatasoinen ja mielenkiintoinen esitelmäohjelma.

2021

Diplomingenjör Jouni Malinen

 • Jouni Malinen on luonut kirkonkirjojen historiakirjojen hakuohjelman HisKi, joka on suomalaisen sukututkimuksen keskeisin ja eniten käytetty verkkopalvelu. Jouni Malinen on koodasi HisKin hakualgoritmin vuonna 1996 sekä rakensi tietokantaohjelmiston ja käyttöliittymän. Hän on toiminut jo 25 vuoden ajan myös tietokannan ylläpitäjänä. 

2020

Chefredaktör Matti Lehtiö

 • Matti Lehtiö on toiminut Eteläpohjalaiset Juuret ry:n puheenjohtajana sen perustamisesta vuodesta 1999 lähtien sekä Eteläpohjalaiset Juuret -julkaisun päätoimittajana vuodesta 1999 lähtien. Matti Lehtiö tunnetaan eteläpohjalaisen sukututkimuksen eturivin asiantuntijana, joka on kirjoittanut lukuisan joukon julkaistuja sukuartikkeleita.

2019

FD Sirkka Paikkala

 • Huomionosoitus pitkäaikaisesta maamme johtavana suomalaisen sukunimikäytännön asiantuntijana tekemästä tutkimustyöstä ja aktiivisesta tutkimustulosten saattamisesta mm. sukututkijoiden tietoon. 

2018

Professor Veijo Saloheimo

 • Huomionosoitus mittavasta itäistä Suomea koskevasta paikallis- ja asutushistoriallisesta tutkimustyöstä, joka on ollut suureksi hyödyksi sukututkijoille.

2017

Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva

 • Huomionosoitus Kansallisarkiston pääjohtajana tekemästä työstä, joka on merkittävällä tavalla edistänyt suomalaista sukututkimusta, mm. sukututkimuksen keskeisimpien lähteiden laajamittainen digitoiminen, maltillisten tietosuojakäytäntöjen luominen 100 vuotta nuorempien digitoitujen aineistojen tutkimiseen ja yhteistyö Arkistolaitoksen neuvottelukunnassa. 


Genealogiska Samfundets verksamhetsledare P. T. Kuusiluoma överlämnar den finländska släktforskningens förtjänstmedalj i guld till Riksarkivets generaldirektör Jussi Nuorteva vid Samfundets 100-årsjubileumsmiddag på Riddarhuset 2017.

Finländska släktforskningens förtjänstmedalj (i silver)


Förtjänster inom släkt- och personhistorisk forskning

2024

 • Hillevi Tyni (på förslag av Härmä-Seura ry)


2022

 • Pirjo Terho (på förslag av Genealogiska Samfundet i Finland)
 • Heikki A. Turunen (på förslag av Koististen Sukuseura ry)


2021

 • Pekka Pirttikoski (på förslag av Vammalan Seudun Sukututkijat ry)
 • Esa Pukkila (på förslag av Pukkilan sukuseura ry)
 • Antti Soini (på förslag av Hoffrénien sukuyhdistys ry)


2020

 • Kalevi Hyytiä (på förslag av Hyytiäisten Sukuseura ry)
 • Matti Hyytiäinen (på förslag av Hyytiäisten Sukuseura ry)
 • Aila Hölttä (på förslag av Hyytiäisten Sukuseura ry)
 • Seppo E. Järvinen (på förslag av Lampimäen suku ry)
 • Markku Kiviniemi (på förslag av Tiilikaisten sukuseura ry)
 • Ari Kolehmainen (på förslag av Kiiskisten sukuseura ry ja Kolehmaisten sukuseura ry)
 • Teuvo Kuparinen (på förslag av Kuparisten sukuseura ry)
 • Lea Malin (på förslag av Ravansaaren Hedlundit ry)
 • Veijo Tiilikainen (på förslag av Tiilikaisten sukuseura ry)
 • Reetta Väänänen (på förslag av Savon Sukututkimusharrastajat ry)


2019

 • Anja Auvinen (på förslag avRandoin-Rantosen sukuseura ry)
 • Seija Haikkala (på förslag av Laamasten-Redsvenien sukuseura ry)
 • Seppo Haukoranta (på förslag av Juho ja Maria Honkajärven sukuseura ry)
 • Pentti Hätinen (på förslag av Hätisten sukuseura ry)
 • Jari Ikävalko (på förslag av Ikävalko-suvun sukuseura ry)
 • Juha Jauhiainen (på förslag av Jauhiaisten sukuseura ry)
 • Mirja Karjalainen (på förslag av Laamasten-Redsvenien sukuseura ry)
 • Raimo Laamanen (esittäjä Laamasten-Redsvenien sukuseura ry)
 • Jorma Lamminmäki (på förslag av Pyylammin sukuseura ry)
 • Airi Musto (på förslag av Ikävalko-suvun sukuseura ry)
 • Jorma Piirainen (på förslag av Eskil Piira sukuseura ry)
 • Asko Rautioaho (på förslag av Jauhiaisten sukuseura ry)
 • Eila Rautioaho (på förslag av Jauhiaisten sukuseura ry)
 • Juhani Tauriainen (på förslag av Tauriaisten sukuseura ry)
 • Lauri Terho (på förslag av Ryhdän sukuseura ry)


2018

 • Jouni Kakkonen (på förslag av Kakkosten sukuyhdistys ry)
 • Eino Niskanen (på förslag av Niskasten Sukuseura ry)
 • Aimo Patrikainen (på förslag av Patrikaisten sukuseura ry)
 • Raimo Vasara (på förslag av Tampereen seudun sukututkimusseura ry)
 • Kyösti Väänänen (på förslag av Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry)
 • Ilkka Väätti (på förslag av Peräpohjolan sukututkijat ry)


2017

 • Maria Enckell (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)
 • Mauri Lehikoinen (på förslag av Raassinan Sukuseura ry)
 • Tapio Leinonen (på förslag av Leinosen sukuseura ry)
 • Tatu Leinonen (på förslag av Leinosen sukuseura ry)
 • Margit Lumia (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)
 • Matti Nieminen (på förslag av Erkkilän sukuseura ry)
 • Veli Pekka Toropainen (på förslag av Turun Seudun Sukututkijat ry)
 • Heikki Vuorimies (på förslag av Keski-Suomen Sukututkijat ry)
 • Tapio Vähäkangas (på förslag av Keski-Suomen Sukututkijat ry) 


Förtjänstfullt arbete för främjandet av släktforskning

2024

 • Raija Tuominen (på förslag av Loimijokilaakson sukututkijat ry)


2023

 • Jouni Kaleva (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)
 • Christer Kuvaja (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)
 • Kari Salo (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)
 • Juha Vuorela (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)


2022

 • Reijo Haakana (på förslag av Sukuseura Haakana ry)
 • Esko Koistinen (på förslag av Koististen Sukuseura ry)
 • Kari Kujansuu (på förslag av Hämeenlinnan sukututkimusseura ry, Keravan Seudun Sukututkijat ry, Keski-Suomen Sukututkijat ry, Kymenlaakson sukututkimusseura ry, Lahden seudun sukututkijat ry, Loimijokilaakson Sukututkijat ry, Meri-Lapin Sukututkijat ry, Pohjois-Karjalan Sukututkijain Seura ry, Pohjois-Kymen sukututkijat ry, Salon Seudun Sukututkijat ry, Savon Sukututkimusharrastajat ry, Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry, Satakunnan Sukututkimusseura ry, Suomen Sukuhistoriallinen yhdistys ry, Tampereen seudun sukututkimusseura ry, Turun Seudun Sukututkijat ry, Vammalan Seudun Sukututkijat ry, Vantaan Seudun Sukututkijat ry, Varkauden seudun sukututkijat ry ja Vesilahden seudun sukututkimusseura ry)
 • Tomas Nils Nordenswan (på förslag av Släktförening Nordenswan Sukuyhdistys ry)
 • Ritva-Liisa Pennanen (på förslag av Sukuseuran Pihlajamäen Rädyt ry)
 • Tarja Piitulainen (på förslag av Lahden seudun sukututkijat ry)
 • Liisa Raatikainen (på förslag av Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry)
 • Esko Tokola (på förslag av Savon Sukututkimusharrastajat ry)
 • Anita Valtonen (på förslag av Raseborgs släkt- och bygdeforskare rf)


2021

 • Eero Annanpalo (på förslag av Mursun sukuseura ry)
 • Timo Erikäinen (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)
 • Matti Jaakkola (på förslag av Lahden seudun sukututkijat ry)
 • Marja Koukku (på förslag av Vammalan Seudun Sukututkijat ry)
 • Esa Lappalainen (på förslag av Sukuseura Suomen Lappalaiset ry)
 • Tiina Miettinen (på förslag av Suomen Sukututkimusseura)
 • Raimo Ojala (på förslag av Vammalan Seudun Sukututkijat ry)
 • Tapio Paavonen (på förslag av Vammalan Seudun Sukututkijat ry)
 • Anja Seppä (på förslag av Kilpiön sukuseura ry)
 • Erkki Tahvanainen (på förslag av Tahvana-Sukuseura ry)
 • Sakari Vänttinen (på förslag av Vänttisten sukuseura ry)


2020

 • Jouni Kainulainen (på förslag av Savon Sukututkimusharrastajat ry)

 • Sulo Tiilikainen (på förslag av Tiilikaisten sukuseura ry)

 • Marja-Liisa Siikonen (på förslag av Sukuseura Ullan Kilta ry)


2019

 • Erkki Kiuru (på förslag av Lahden seudun sukututkijat ry)

 • Marjatta Rintala (på förslag av Tampereen seudun sukututkimusseura ry)


2018

 • Kaarina Haakana (på förslag av Sukuseura Haakana ry)
 • Pentti Heikkinen (på förslag av Heikkilä-Heikkinen suku ry)
 • Eeva Häkkinen (på förslag av Suur-Savon Sukututkimusyhdistys ry)
 • Leena Immonen (på förslag av Patrikaisten sukuseura ry)
 • Anneli Koskela (på förslag av Peräpohjolan sukututkijat ry)
 • Timo Koskinen (på förslag av Peräpohjolan sukututkijat ry)
 • Anneli Kotisaari (på förslag av Calamnius Sukuseura ry)
 • Harri Laine (på förslag av Metsäpirtin Ahtiaisten Sukuseura ry)
 • Mervi Lampi(på förslag av Hämeenlinnan sukututkimusseura ry)
 • Aimo Laukkanen(på förslag av Laukkasten sukuseura ry)
 • Tytti Mäkipää (på förslag av Setlementti Kyröskela och Kyröskosken kansalaisopisto)
 • Alli Rahko(på förslag av Antti Suutaran Sukuseura ry)
 • Markku Ruuskanen(på förslag av Sihvosten sukuseura ry)
 • Vappu Sipilä(på förslag av Kuhmoisten Tervalan sukuseura ry)
 • Martti Skyttä (på förslag av Sukuseura Skytät ry)
 • Ilkka Teerijoki(på förslag av Hämeenlinnan sukututkimusseura ry)
 • Elina Ylä-Närvä (på förslag av Kuhmoisten Tervalan sukuseura ry)


2017

 • Sirkka Haara (på förslag av Lahden Seudun Sukututkijat ry)
 • Eeva Hasunen (på förslag av Vantaan Seudun Sukututkijat ry)
 • Kaija Heiskanen (på förslag av Savon Sukututkimusharrastajat ry)
 • Teuvo Ikonen (på förslag av Genealogiska Samfundet i Finland)
 • Kari Iso-Järvenpää (på förslag av Salon Seudun Sukututkijat ry)
 • Peter Henrik von Knorring (på förslag av Släktföreningen von Knorring rf)
 • Johanna Kurela (på förslag av Genealogiska Samfundet i Finland)
 • Reijo Luostarinen (på förslag av Varkauden seudun sukututkijat ry)
 • Karin Nissinen (på förslag av Keravan Seudun Sukututkijat ry)
 • Maija-Liisa Pukinkorva (på förslag av Oulun sukututkimusseura ry)
 • Sirkka Liisa Rautavirta (på förslag av Irja Pulkkinen)
 • Lempi Kuisma (på förslag av Moisanderin sukuseura ry)
 • Rainer Toiviainen (på förslag av Genealogiska Samfundet i Finland)
 • Kristian Stockmann (på förslag av Genealogiska Samfundet i Finland)