KONTAKTINFORMATION OCH ÖPPETTIDER

Kundservice och lokalen


Genealogiska Samfundet i Finland

Kyrkogatan 6, 00170 Helsingfors

Besökstid

Den nya lokalen öppnas hösten 2022.


Kundservice

050 3733 715 

på tisdagar och torsdagar kl 12.00-17.00

Kundtjänst är stängd när Samfundet har sommarlov 1.7.-7.8.2022.


Mediakontakter

Mediekontakter rörande Genealogiska Samfundet i Finland och genealogi samt begäran om intervju begärs ställas till verksamhetsledare P. T. Kuusiluoma. Kontaktuppgifter till Samfundets personal finns nedan.

Lokalen

Samfundets nya lokal ligger i Helsingfors centrum, i stadsdelen Kronhagen, vid Vetenskapens hus på Kyrkogatan 6. Tillträde till lolaken sker genom huvuddörren till Vetenskapens hus. Gående från Helsingfors järnvägsstation till Kyrkogatan är cirka en kilometer. Närmaste spårvagnshållplats finns på Alexandersgatan, framför Riddarhuset, cirka 5 minuters gående till lokalen.


Postpaket

Postpaket som skickas till Samfundets ombeds skickas till Postautomaten på K-Supermarket Kaisaniemi. Mottagarens kontaktinformation för Posti kommer att vara e-postadressen laura.aho@genealogia.fi och/eller telefonnummer 050 3733 716. Vänligen skicka inte paket medan Samfundet är på sommarlov 1.7.-7.8.2022.


Samfundets personal


P. T. Kuusiluoma

verkamhetsledare

050 3313 856 pt.kuusiluoma@genealogia.fi

Juha Vuorela

serviceansvarig

050 3733 715 juha.vuorela@genealogia.fi

Laura Aho

informatör

laura.aho@genealogia.fi

Mikko Kuitula

nätverksspecialist

mikko.kuitula@genealogia.fi

Katja Tikka

Genos chefredaktör

katja.tikka@genealogia.fi

Iisa Aaltonen

Genos publikationssekreterare

genos@genealogia.fi

Noora Nikander

kundrådgivare

kirjasto@genealogia.fi


Samfundets styrelse


Jouni Elomaa

ordförande, Åbo

jouni.elomaa@genealogia.fi

Margit Lumia

vice ordförande, Vanda

margit.lumia@genealogia.fi

Tomi Ahoranta

styrelseledamot, Helsingfors

tomi.ahoranta@genealogia.fi

Christer Kuvaja

styrelseledamot, Esbo

christer.kuvaja@genealogia.fi

Mervi Lampi

styrelseledamot, Tavastehus

mervi.lampi@genealogia.fi

Jukka Partanen

styrelseledamot, Joensuu

jukka.partanen@genealogia.fi

Riikka Piironen

styrelseledamot, Lempäälä

riikka.piironen@genealogia.fi

Liisa Raatikainen

styrelseledamot, Nyslott

liisa.raatikainen@genealogia.fi

Santeri Palviainen

styrelseledamot, Uleåborg

santeri.palviainen@genealogia.fi

Kari Salo

styrelseledamot, Helsingfors

kari.salo@genealogia.fi

Juha Vuorela

styrelseledamot, Lundo

juha-vuorela@genealogia.fi


Arbetsgrupper, databaser och projekt


Liisa Raatikainen

Genealogiska Samfundets i Finland stora delegation

liisa.raatikainen@genealogia.fi

Santeri Palviainen

Släktforskningslärarnas delegation

santeri.palviainen@genealogia.fi

Kari Salo

Juridisk utskott och Helsingforsregionens arbetsgrupp

kari.salo@genealogia.fi

Riikka Piironen

Genetisk genelogi arbetsgrupp

riikka.piironen@genealogia.fi

Jukka Partanen

Teemalauantai-arbetsgruppen

jukka.partanen@genealogia.fi

Pekka Valta

Isotammi-databasen

pekka.valta@genealogia.fi

Jouni Malinen

HisKi-databasens underhåll

jouni.malinen@genealogia.fi

Kati Ahopelto

Koordinator för HisKi-indexering

kati.a.ahopelto@gmail.com

Noora Nikander

Gravstensdatabasen

noora.nikander@genealogia.fi

Feedback- och frågeformulär

Använd formuläret nedan för att skicka feedback och fråga om Samfundets aktiviteter, tjänster och utbildningar. Du kan även kontakta Samfundet kundbetjäning via formuläret.