AKTUELLA

Evenemangskalender

I evenemangskalendern hittar du Samfundets evenemang, utbildningar och rådgivningar samt övriga evenemang där Samfundet medverkar. Noggrannare information och deltagaranvisningar hittar du på sidorna om utbildnings- och rådgivningstjänster. Ur kalendern kan du lätt plocka ut intressanta evenemang till din egen Google-kalender.

Också lokala släktforskarföreningar kan informera om sina evenemang i evenemangskalendern.

Instruktioner för att anmäla evenemang

  1. Anmäl evenemanget i god tid till adressen tiedottaja@genealogia.fi! Kalendern uppdateras endast under informatörs arbetstid.
  2. Planeringen och informationen är klara. Evenemang vars planering fortfarande pågår, kommer inte att accepteras.
  3. Informationen ska tydligt anges i e-postmeddelandets brödtext eller i en textfil utan ytterligare formatering, indrag och onödiga mellanslag. Ange evenemangets titel, tid, plats och ytterligare information.
  4. Deltagande i evenemanget ska vara öppet för alla eller en stor andel släktforskare.
  5. Kom också ihåg att meddela oss om evenemanget ställs in eller datumet ändras.

 

 


Genealogiska Samfundet i Finland är en utbildnings- och minnesorganisation, som i egenskap av vetenskapligt samfund arbetar för den släkt- och personhistoriska forskningen i Finland och sprider dess resultat.

Temalördag

Varje vår och höst ordnar Samfundet en Temalördag, som är ett seminarium kring ett tema med anknytning till släktforskning.

Läs mer

Släktforskardagarna

De Riksomfattande släktforskardagarna är Finlands största utbildningsevenemang för släktforskare och har ordnats sedan 1978.

Läs mer

Medlemskap

Utöver medlemsförmånerna är medlemskap i Samfundet ett utmärkt sätt att understödja dess verksamhet och den finländska släktforskningen. 

Läs mer