UTBILDNINGSTJÄNSTER

Samfundets månadsfika

Samfundets månadsfika är en öppen och avgiftsfri diskussionsträff på nätet för alla släktintresserade. Varje träff har en ny gäst och ett nytt släktforskningsrelaterat tema. Syftet med träffarna är att väcka diskussion och utbyte av tankar mellan deltagarna. 


Delta i månadsfikat

Månadsfika ordnas i januari-maj och i augusti-november via Zoom den sista torsdagen varje månad kl. 17.00-18.00. Träffarna spelas inte in, så de kan inte ses i efterhand. 

Månadsfikat leds av Samfundets kundrådgivare Noora Nikander, som också tar emot förslag på möjliga teman och gäster. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.


Månadsfika hösten 2022

  • Torstaina 25.8.2022: Kansallisarkiston digitointitoiminta (vieraana johtaja Istvan Kecskemeti)
  • Torstaina 29.9.2022: Museovirasto ja sukututkijat (vieraana yli-intendentti Ismo Malinen)
  • Torstaina 27.10.2022: Maanmittauslaitos ja vanhat kartat (vieraana yli-insinööri Antti Jakobsson ja kartastopäällikkö Heli Laaksonen)
  • Torstaina 24.11.2022: SukuTopoteekki (vieraana verkkopalveluasiantuntija Mikko Kuitula)


Delta i månadsfikat

Månadsfikat är gratis och öppna för alla. Ingen förhandsanmälning behövs. En deltagarlänk publiceras på förhand på den här sidan och på månadsfikats Facebook-evenemang. Ingen särskild deltagarlänk skickas ut.

Fortsättningskurs för släktforskare

Samfundet har erbjudit expertföreläsningar på fortsättningskursen för släktforskare sedan 2009. Föreläsningarna är avgiftsfria och öppna för alla och ordnas i regel den första och tredje onsdagskvällen varje månad. De cirka en timme långa föreläsningarna handlar om olika slags källmaterial och om kulturhistoriska teman med anknytning till släktforskning.