UTBILDNINGSTJÄNSTER

Samfundets månadsfika

Samfundets månadsfika är en öppen och avgiftsfri diskussionsträff på nätet för alla släktintresserade. Varje träff har en ny gäst och ett nytt släktforskningsrelaterat tema. Syftet med träffarna är att väcka diskussion och utbyte av tankar mellan deltagarna. 


Delta i månadsfikat

Månadsfika ordnas i januari–maj och i augusti–november via Zoom den sista torsdagen varje månad kl. 18.00–19.00. Träffarna spelas inte in, så de kan inte ses i efterhand. Månadsfika är endast för Samfundets medlemmar. Du kan gå med i Samfundet på liity.genealogia.fi. Anmäl dig till månadsfikor från länkarna nedan.

Månadsfikat leds av Samfundets personal. Du kan skicka förslag om möjliga teman och gäster till Samfundet på seura@genealogia.fi. 


Månadsfika våren 2024Samfundets utbildningsdagar

Genealogiska Samfundet i Finland har ordnat högklassiga utbildningsdagar för släktforskare sedan 2014. Temana för utbildningsdagarna berör användningen av källmaterial för släktforskning och skrivprocessen. En del av utbildningsdagarna ordnas på distans och en del som närundervisning runt om i Finland.