UTBILDNINGSTJÄNSTER

Samfundets månadsfika

Samfundets månadsfika är en öppen och avgiftsfri diskussionsträff på nätet för alla släktintresserade. Varje träff har en ny gäst och ett nytt släktforskningsrelaterat tema. Syftet med träffarna är att väcka diskussion och utbyte av tankar mellan deltagarna. 


Delta i månadsfikat

Månadsfika ordnas i januari–maj och i augusti–november via Zoom den sista torsdagen varje månad kl. 18.00–19.00. Träffarna spelas inte in, så de kan inte ses i efterhand. Månadsfika är endast för Samfundets medlemmar. Du kan gå med i Samfundet på liity.genealogia.fi. Anmäl dig till månadsfikor från länkarna nedan.

Månadsfikat leds av Samfundets personal. Du kan skicka förslag om möjliga teman och gäster till Samfundet på seura@genealogia.fi. 


Månadsfika hösten 2023


FM Mikko Kuitula: Tietoja Suomen seurakunnista

Torstaina 21.9.2023 klo 18–19

Tietoja Suomen seurakunnista on Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämä (seurakunnat.genealogia.fi) tietokanta, joka sisältää tietoja Suomen luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien historiasta, papistosta ja arkistoista. Lisäksi tietokannassa on mukana Suomen rajaseurakuntia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta sekä Inkerin luterilaiset seurakunnat Venäjältä. Seurakuntatietokanta on apuväline sukututkimukseen ja kirkollisten lähdeaineistojen löytämiseen.

Kahvien alustuksessa käydään läpi seurakuntatietokannan sisältöjä ja toiminnallisuuksia. Kahveilla puhutaan ja keskustellaan myös siitä, miten tietokantaa tullaan kehittämään ja täydentämään jatkossa. Samalla osallistujien on mahdollista kertoa omista käyttökokemuksia ja ideoita.

Juontaja: P. T. Kuusiluoma


VTM Pekka Valta: Hiskipuut

Torstaina 19.10.2023 klo 18–19

Hiskipuut on Isotammi-tiimin kokeilu HisKi-aineiston tehostamiseksi ja uusiin käyttötarpeisiin. Perhekokonaisuuksien kerääminen ja henkilön elinkaaren koostaminen vaatii nykyisellään lukuisia kyselyitä palvelussa ja alkuperäisen aineiston kirjavan kirjoitusasun vuoksi kyselyt eivät löydä kaikkia yhteenkuuluvia tietoja.

Hiskipuut ovat seurakunnittaisia. Niissä on valmiina tekoälyllä kootut perheperheet ja henkilöiden HisKi-elinkaaret syntymästä hautaan ja muutoissa näkyvät omaissuhteetkin on huomioitu. Isotammen vetäjä Pekka Valta kertoo alustuksessaan, miten sukututkija ja eräs väitöskirjatutkija hyödyntää Hiskipuita. Ennen alustusta Isotammessa julkaistaan selattavaksi muutaman seurakunnan hiskipuut.

Juontaja: Mikko Kuitula


FM Tomi Ahoranta: Paikallishistoriaa kodeista ja kauempaakin – topoteekit sukututkijan työvälineinä

Torstaina 23.11.2023 klo 18–19

Eurooppalainen pienyhteisöjen paikallis-, harrastus- tai vaikka yrityshistorian keräämiseen, esittämiseen ja säilyttämiseen tarkoitettu topoteekki-alusta (topoteekki.fi) on levinnyt Suomeenkin. Topoteekkeja on Suomessa jo pian parikymmentä, ja paikallistoimijat ovat koonneet niihin jo kymmeniä tuhansia kotien ja julkisten toimijoiden säilyttämää kulttuuriperintöobjektia. Euroopan tasolla topoteekkeihin on koottu jo toista miljoonaa kuvaa, asiakirjaa, videota ja äänitallennetta.

Kahvien alustuksessa käydään läpi topoteekkien vaiheita tähän päivään, niiden saapumista Suomeen ja hankkeita, joita topoteekkien avulla on toteutettu. Puhutaan ja keskustellaan myös siitä, mitä topoteekki voi tarjota sukututkijalle ja muille käyttäjilleen.

Juontaja: P. T. Kuusiluoma


Samfundets utbildningsdagar

Genealogiska Samfundet i Finland har ordnat högklassiga utbildningsdagar för släktforskare sedan 2014. Temana för utbildningsdagarna berör användningen av källmaterial för släktforskning och skrivprocessen. En del av utbildningsdagarna ordnas på distans och en del som närundervisning runt om i Finland.