SLÄKTFORSKNING

Släktforskningslänkar

Digitaliseringen har revolutionerat släktforskningen och i synnerhet digitaliseringen av ursprungligt källmaterial gjorde släktforskningen till en hobby för hela folket. För släktforskaren är internet numera en daglig arbetsmiljö. Utöver källor finns där mycket annat material som är till nytta inom släktforskningen, såsom databaser, litteratur och handböcker. Här har vi samlat länkar till de webbplatser som är till störst nytta vid släktforskning.


Kyrkböcker och källor

Ordlistor

 • Kuolinsyyt vuosien 1749-1877 väkilukutauluissa (Arno Forsius)
 • Förkortningar (Genealogiska Samfundet i Finland)
 • Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto (1883) (SukuHaku)
 • Tuomio- ja perunkirjasanastoa (SSHY)
 • Verkkosanasto (Karjala-tietokantasäätiö)
 • Yleisimpiä lyhenteitä ja termejä (Historismi.net)

Webbtjänster och databasen

 • Akatemiasampo (SeCo)
 • Autonomianajan katselmusluettelot (SukuHaku, vaatii kirjautumisen)
 • Biografiasampo (SeCo)
 • Kansallisbiografia (Biografiakeskus)
 • Kuolleeksi julistetut (SukuHaku, vaatii kirjautumisen)
 • Nimenmuutokset (SukuHaku, vaatii kirjautumisen)
 • Sotasampo (SeCo)
 • Sotasurmasampo (Kansallisarkisto)
 • Sampo-tietokanta (Karjalan Sivistysseura)
 • SukuHaku (Suomen Sukututkimusseura, vaatii kirjautumisen)
 • Suomen Kulttuurirahaston perustamiskeräys 1938 (Suomen Kulttuurirahasto)
 • Suuri adressi 1899 (Kansallisarkisto)
 • Tuomiokirjahaku (Kansallisarkisto)
 • Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 (Helsingin yliopisto)
 • Ylioppilasmatrikkeli 1853-1899 (Helsingin yliopisto)

Litteratur

Andra andvändbada länkar