SLÄKTFORSKNING

Professionella släktforskare

Genealogiska Samfundet i Finland upprätthåller en förteckning över professionella släktforskare som gör till exempel släktutredningar och översättningar på beställning. Alla professionella släktforskare i förteckningen nedan är medlemmar i Samfundet. Samfundet erbjuder inte forskningstjänster och gör inte släktforskning på beställning, men i dess verksamhet ingår utbildningstjänster och rådgivning inom släktforskning.

Läs företeckninger här