GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Samfundets medlemskap

Genealogiska Samfundet i Finland är det enda vetenskapliga samfundet inom släktforskning i Finland. Dess verksamhet är avsedd för alla släktforskare, från nybörjare till längre hunna. Det primära syftet med verksamheten är att erbjuda släktforskarna redskap för att utveckla sin forskning. Viktigast är utbildnings- och rådgivningstjänsterna samt Samfundets nättjänster. En del av Samfundets tjänster hör till medlemsförmånerna, medan en del är tillgängliga för allmänheten. Medlemmarna får 30 procent rabatt på Samfundets publikationer och utbildningar. 

Gå till formuläret för ansökan om medlemskap


Medlemskapsformer

En årsmedlem betalar årligen den medlemsavgift som fastställs av höstmötet. Medlemsavgiften ska betalas inom januari. En årsmedlem som ansluter sig till Samfundet under räkenskapsåret ska betala hela medlemsavgiften för innevarande år.

En ständig medlem är en privatperson som uppfyller kriterierna för årsmedlemskap och som styrelsen antagit som medlem. Ständiga medlemmar betalar en engångsavgift, som är tjugo gånger medlemsavgiften för en årsmedlem. En årsmedlem kan bli ständig medlem genom att betala medlemsavgiften för ständiga medlemmar.


Medlemsförmåner


Tidskriften Genos

Till Samfundets medlemsförmåner hör den digitala årgången av Tidskriften Genos, som utkommer fyra gånger per år. Du kan också få Genos i pappersversion hem per post. Pappersversionen kostar 5 euro per år och summan betalas i samband med medlemsavgiften för ett år åt gången. Till dem som anslutit sig under årets gång sänds alla nummer som utkommit samma år. För icke-medlemmar är priset för en årsprenumeration 52 euro inom Finland och 67 euro till utlandet.

Läs mer om Genos


Medlemsbrevet Jalmari

Medlemsbrevet Jalmari är ett nyhetsbrev för medlemmarna i Genealogiska Samfundet i Finland. Det har getts ut sedan våren 2016 och publiceras i mitten av varje månad, med undantag för en sommarpaus. Jalmari informerar om aktualiteter inom Samfundet och släktforskningen. Samfundets medlemmar får information om Jalmari per e-post till den e-postadress som de har uppgett. Alla tidigare nummer av Jalmari kan läsas i SukuHaku.

Läs mer om Jalmari


SukuHaku

SukuHaku är en medlemstjänst som öppnades på Samfundets 100-årsdag 2017. Tjänsten utgör en port till den finländska släktforskningens källmaterial och innehåller bland annat digitaliserad litteratur och register över olika arkivmaterial och publikationer. För närvarande innehåller SukuHaku över 4 miljoner rader ur olika register och över 210 000 digitaliserade boksidor. Till de mest använda materialen hör till exempel namnändringar, dödförklarade och mönsterrullor från autonomitiden. Nytt material läggs till kontinuerligt i takt med att det har digitaliserats och register har sammanställts.

Läs mer om SukuHaku


Museiverkets bildarkiv

Samfundets medlemmar får rabatt på Atelier Nyblins glasnegativsamling och O.I. Collianders samling med prästfotografier, som förvaras i Museiverkets bildarkiv. Samfundets medlemmar får tillgång till bilder ur dessa samlingar utan den bruksavgift som anges i Museiverkets prislista. Medlemmarna betalar endast den bildavgift som anges i prislistan, för tillfället 18 euro per bild. Om bilden är digitaliserad får medlemmar den till halva priset.

Atelier Nyblins glasnegativsamling från 1877-1922 är en betydelsefull finländsk bildsamling. Den innehåller cirka 120 000 bilder, av vilka bara en liten del har digitaliserats. Biskop O.I. Collianders samling för herdaminnet Suomen kirkon paimenmuisto 19:n vuosisadan alusta nykyaikaan innehåller 2 888 fotografier.

För att få medlemsförmånen ska man beställa fotografier enligt Museiverkets normala beställningspraxis och uppge att man är medlem i Genealogiska Samfundet i Finland.


Rabatter på publikationer

Samfundets medlemmar får 30 procent rabatt på alla Samfundets publikationer på Samfundets kansli och Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors. I Vetenskapsbokhandeln får medlemmar rabatt också på publikationer från Finska kyrkohistoriska samfundet (30 %), Finlands Medicinhistoriska Sällskap (40 %), Svenska litteratursällskapet i Finland (30 %), Finska Historiska Samfundet (25 %) och Finska Litteratursällskapet (30 %). Man får medlemsförmånen då man gör sin beställning direkt till Vetenskapsbokhandeln per e-post eller telefon, tyvärr inte i Vetenskapsbokhandelns nätbutik.

På Karttakeskus faktaböcker och historiska böcker samt historiska kartutskrifter får medlemmar 15 % rabatt med koden B97AVVSL. Koden ska skrivas i fältet "Alennuskoodi" i köpkorgen. Produkterna finns i kategorierna Tietokirjat och Historialliset kartat.

I förlaget Reunas nätbutik får Samfundets medlemmar 20 % rabatt på memoarer, biografier och historiker med rabattkoden R00200. Koden ska skrivas i fältet "Alennuskuponki" i köpkorgen.

Finska litteratursällskapet SKS ger medlemmar 30 % rabatt på normalprissatta böcker både i SKS nätbutik och i Vetenskapsbokhandeln. I SKS nätbutik får du rabatten genom att uppge förmånskoden SUKUTUTKIJAT i köpkorgen.


Suomen hostellijärjestö

Samfundets medlemmar får 10 procent rabatt på det normala logipriset vid alla vandrarhem som hör till Suomen Hostellijärjestö samt Kotimaan hostellikortti gratis. Med Kotimaan hostellikortti får man 10 procent rabatt vid nätverkets vandrarhem i Finland, andra reseförmåner och restips. Kortet kan beställas på Suomen hostellijärjestös webbplats här, varefter det skickas per e-post.

Dessutom får Samfundets medlemmar köpa det internationella vandrarhemskortet till medlemspris: personligt kort 15 euro (normalpris 20 euro) och internationella vandrarhemskort för familjen 29 euro (normalpris 34 euro). Med det internationella kortet får man minst 10 procent rabatt vid HI-vandrarhem i Finland och utomlands samt andra reseförmåner. Det internationella vandrarhemskortet kan beställas till medlemspris i Suomen Hostellijärjestös nätbutik. Mer information: www.hostellit.fi.


Att utträda ur Samfundet

En medlem som vill utträda ur Samfundet ska meddela detta skriftligen till styrelsen till exempel via Samfundets e-postadress. Medlemskapet upphör i slutet av det kalenderår då anmälan om utträde har inlämnats. En medlem anses ha utträtt ur Samfundet om hen inte har betalat sin medlemsavgift inom 11 månader från förfallodagen.

Instruktionsvideo: Samfundets medlemsförmåner

I instruktionsvideon nedan berättar Samfundets informatör Laura Aho om Samfundets medlemsförmåner och hur de kan utnyttjas. Alla instruktionsvideor finns på Samfundets Youtube-kanal.