WEBBTJÄNSTER

Uppgifter om Finlands församlingar

Uppgifter om Finlands församlingar är Genealogiska Samfundet i Finlands databas med uppgifter om de lutherska och ortodoxa församlingarna i Finland samt deras historia, prästerskap och arkiv. Därtill ingår gränsförsamlingar i norra Sverige och norra Norge samt lutherska församlingar i Ingermanland. Den nya databasen kommer att ersätta den gamla databasen i samband med HisKi.

Till databasen (på finska)


Databasen

De historiska uppgifter om församlingarna och förteckningarna över prästerskapet i församlingsdatabasen grundar sig i huvudsak på biskop Otto Collianders Suomen kirkon paimenmuisto (1910 & 1918), Adolf Neovius Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon matrikkeli (1898) och dess tillägg (1908) samt Ludvig Wennerströms Tilastollinen ja biografinen Suomen evankelis-lutherilaisen seurakuntain ja papiston matrikkeli (1885), som bygger på en matrikel sammanställd av Borgåbiskopen Anders Hornborg 1873. Uppgifterna i dessa verk har kompletterats och kompletteras till exempel med uppgifter från församlingshistoriker, sockenhistoriker och handlingar i kyrkliga arkiv samt olika meddelanden.

Den nya församlingsdatabasens ingångssida.


Sökanvisningar

I databasen kan man göra sökningar till exempel med namn på församlingar och orter. Det går ocksåatt söka med namn på byar och präster. Med hjälp av taggar kan man dessutom bläddra i databasen och dess innehåll och avgränsa sökningen till exempel enligt kyrklig hierarki från församlingar till stift och enligt församlingarnas geografiska läge landskapsvis. Den kyrkliga hierarki som används i databasen motsvarar situationen i början av 1900-talet. Med hjälp av taggarna kan man välja att studera exempelvis alla lutherska eller ortodoxa församlingar.


Administration och respons

Församlingsdatabasen administreras och kompletteras av Samfundets nätverksspecialist Mikko Kuitula. Med responsformuläret intill databasen kan man skicka meddelanden och utvecklingsidéer till administratören. Med formuläret kan man också meddela rättelser och tillägg till uppgifterna i databasen. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.