WEBBTJÄNSTER

Uppgifter om Finlands församlingar

Uppgifter om Finlands församlingar är en databas som upprätthålls av Genealogiska Samfundet i Finland och som innehåller information om finska församlingars och prästerskaps historia samt om kyrkoarkiven. Den aktuella databasen finns tillgänglig i anslutning till HisKi. Ny och uppdaterad databas kommer att lansareas under våren 2023.

Till databasen (lanseras 2023)


Ingångssidan till ny databasen Uppgifter om Finlands församlingar