GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Tidskriften Genos

Tidskriften Genos är Genealogiska Samfundet i Finlands viktigaste publikationsserie och har utkommit sedan 1930. Genos utkommer fyra gånger per år och har ända från början varit den viktigaste publikationskanalen för den finländska släktforskningen. I Genos publiceras forskningsartiklar som bygger på högklassigt och ingående forskningsarbete samt till exempel presentationer av källmaterial, recensioner och inlägg.


Artiklarna i Genos

I Genos publiceras resultat och källartiklar inom släkt- och personhistoria samt artiklar från närliggande vetenskaper, till exempel om historiska fenomen som har påverkat förfädernas liv och om bakgrunden till olika källmaterial. Dessutom innehåller Genos presentationer av släktforskningsrelaterade arkiv och källmaterial, forskningsrön, bokrecensioner, debattinlägg och aktuella artiklar om släktforskning. 

Bläddra i Genos artikelregister (kommer att publiceras)


Skrivanvisningar

Artikelförslag kan skickas till Genos redaktion per e-post som textfiler i Word-format. Materialet i tidskriften indelas i olika kategorier, till vilka man kan erbjuda en egen text för publicering: referentgranskade artiklar, icke-referentgranskade artiklar, meddelanden och bokrecensioner. Genos har uppnått nivå 1 (JUFO 1) i projektet Publikationsforum och för de referentgranskade artiklarna följs Vetenskapliga samfundens delegations villkor för användning av märket för kollegialt granskade vetenskapspublikationer. Noggrannare anvisningar kan laddas ner via länken nedan.

Läs Genos skrivanvisningar


Annonsförsäljning

Genos når cirka 8 500 släktforsknings- och historieintresserade prenumeranter i Finland och utomlands fyra gånger per år. Tidskriften finns också på många bibliotek runt om i Finland.

Samfundet säljer annonsutrymme i Genos enligt följande prislista:

  • Insida, 1/1 (130 x 210 mm) 500 €
  • Insida, 1/4 lodrät (65 x 105 mm) 200 €

  • Insida, 1/2 lodrät (65 x 210 mm) 300 €

  • Insida, 1/2 vågrät (150 x 105 mm) 300 €

  • Produkt som säljs i Släktforskarens webbutik, insida, 1/4 150 €

  • Produkt som säljs i Släktforskarens webbutik, insida, 1/8 80 €

Till priserna tillkommer mervärdesskatt 24 %.

Annonsförsäljningen sköts av informatören Laura Aho (laura.aho@genealogia.fi eller 050 3733 716).

Annonserna skickas som tryckfärdiga högupplösta PDF-filer till Genos redaktionssekreterare (genos@genealogia.fi). Annulleringar ska göras skriftligen. Reklamationer om trycket ska göras skriftligen inom 14 dagar från tidskriftens utgivningsdag. Tidskriftens ansvar för fel eller uteblivna annonser begränsas till annonspriset.

Publikationen är momspliktig. Kostnadsökningar som beror på lagar, förordningar eller myndighetsåtgärder höjer priserna i motsvarande grad från den tidpunkt då föreskrifterna träder i kraft.

Ladda ner Genos mediekort

   

Årsprenumeration

Årsprenumerationer på pappersversionen av Tidskriften Genos kan tecknas i Släktforskarens Webbutik. En årsprenumeration kostar 52 euro inom Finland och 67 euro till utlandet. Prenumerationen gäller tills vidare, ett kalenderår i taget. Om du vill avsluta din prenumeration, bör du göra det före ingången av följande kalenderår eller senast innan årets första nummer har utkommit genom att skicka ett meddelande till seura@genealogia.fi

Prenumerera i Släktforskarens webbutik


Lösnummer av Genos

Lösnummer av Genos säljs i tryckt format i Vetenskapsbokhandeln och i digitalt format i Släktforskarens webbutik. Samfundets medlemmar kan fritt läsa alla nummer av Genos från och med 1930 i SukuHaku.

Köp lösnummer i Släktforskarens webbutik eller Vetenskapsbokhandeln 


2/2024

3/2024

4/2024