WEBBTJÄNSTER

Webbtjänster

Genealogiska Samfundet i Finland erbjuder olika slags nättjänster som släktforskarna kan utnyttja i sin egen släktforskning. Den mest kända av dessa är HisKi, dvs. sökdatabasen med församlingarnas historieböcker. Till Samfundets tjänster hör också söktjänsten SukuHaku, som är tillgänglig endast för medlemmarna och innehåller register och digitaliserat material, samt den fritt tillgängliga tjänsten Mina Rötter som kan användas för forskning och presentation av resultaten.


Webbplatsen

På Samfundets webbplats finns information om Samfundet och dess verksamhet samt faktasidor med information om släktforskning och länkar till användbart material på nätet. På sidorna om släktforskning finns till exempel tips om hur man kan komma igång med forskningen samt fakta om grundläggande källor och hur de används. Sidan Källor för släktforskare är tematiskt indelad och innehåller information om till exempel migration, personnamn och soldater samt olika ordlistor och ordböcker.


Samfundet första webbplats lanserades på 1990-talet. Den nuvarande webbplatsen är den femte i ordningen. Webbplatsen har tidigare förnyats 2008, 2012 och 2014.


Suku Forum

Suku Forum är ett öppet diskussionsforum som administreras av Samfundet. Det är gratis och avsett för alla släktforskare. Där kan man ställa frågor och till exempel dela med sig av sina forskningsrön. Vem som helst kan läsa inläggen, men för att delta i diskussionen och starta nya trådar måste man registrera sig.

Läs mer om Suku Forum


HisKi

Databasen HisKi (Historiakirjat) är ett hjälpmedel för sökning i församlingarnas historieböcker, dvs. dop-, vigsel- och begravningslängderna. Databasen innehåller inte uppgifter från alla församlingar i Finland, utan mängden uppgifter varierar mellan olika församlingar, beroende på hur långt registreringen, som görs av frivilliga, har kommit. För tillfället innehåller databasen lite över 10 miljoner poster och årligen görs ungefär 13 miljoner sökningar.

Läs mer om HisKi


SukuHaku

SukuHaku är en medlemstjänst som öppnades på Samfundets 100-årsdag 2017. Tjänsten utgör en port till den finländska släktforskningens källmaterial och innehåller bland annat digitaliserad litteratur och register över olika arkivmaterial och publikationer, till exempel sockenhistoriker. För närvarande innehåller tjänsten över 4 miljoner rader ur olika register och nästan 210 000 digitaliserade boksidor. Nytt material läggs till kontinuerligt i takt med att det har digitaliserats och register har sammanställts.

Läs mer om SukuHaku


Gravstensdatabasen

I Genealogiska Samfundets gravstensdatabas finns uppgifter från över 300 000 gravvårdar i sökbart format. I databasen finns totalt över 700 000 uppgifter om gravar. Största delen av gravvårdarna finns i Finland, men det finns också uppgifter om personer som blivit begravda i USA, Kanada och Sverige. Gravstensdatabasen överfördes till SukuHaku i slutet av 2021 och den gamla gravstensdatabasen har tagits ur bruk.

Läs mer om gravstensdatabasen

 

Digihakemisto

Digihakemisto är en söktjänst som skapats av Kari Kujansuu. Den består av register och länkar till digitalt material som getts ut av Riksarkivet. Idén bakom tjänsten är att via crowdsourcing försnabba och förenkla utarbetandet av register över materialen, så att de blir lättare att använda. Samfundet och Kujansuu har ingått ett samarbetsavtal, enligt vilket Samfundet står för serverutrymmet för Digihakemisto medan Kujansuu administrerar och utvecklar nättjänsten. Noggrannare anvisningar om hur tjänsten används finns på dess ingångssida. Digihakemisto har ingen koppling till Riksarkivet.

Till Digihakemistoon


Isotammi

Nättjänsten Isotammi bygger på program med öppen källkod och genomförs med frivilliga krafter, helt okommersiellt. Målet för arbetsgruppen bakom Isotammi är att skapa en nättjänst som beaktar särdragen i den finländska släktforskningen och vars datalager är så högklassigt att det kan utnyttjas inom samhälls- och historieforskningen. I tjänsten erbjuds användarna också kvalitetsanvisningar, rekommendationer och verktyg för att höja kvaliteten på sitt eget släktforskningsmaterial.

Till Isotammi

 

Mina Rötter

Mina Rötter är en ny finländsk webbtjänst för forskning om och presentation av släkt- och lokalhistoria. I tjänsten kan var och en skapa en egen beskrivning av sina egna rötter. Beskrivningen kan kompletteras och redigeras efter hand. Mina Rötter är en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla.

Till Mina Rötter