GENEALOGISKA SAMFUNDET I FINLAND

Medlemsbrevet Jalmari

Medlemsbrevet Jalmari är ett digitalt nyhetsbrev för medlemmarna i Genealogiska Samfundet i Finland. Det utges 11 gånger per år, i mitten av varje månad, med undantag för en sommarpaus. Det första numret av Jalmari utgavs i oktober 2016. Jalmari informerar om aktualiteter inom Samfundet och släktforskningen. På sidan finns en förteckning över innehållet i tidigare nummer av Jalmari.


Redaktion och läsning

Jalmari sammanställs av Samfundets informatör Laura Aho. Samfundets medlemmar får ett meddelande om Jalmari till sin e-postadress och kan läsa alla tidigare nummer av Jalmari via medlemstjänsten SukuHaku. Om du är medlem i Samfundet men inte har fått Jalmari till din e-post eller om du har bytt e-postadress, meddela Samfundets kansli på adressen seura@genealogia.fi


Artikeltips och feedback

Samfundets medlemmar och alla släktforskare kan erbjuda egna artiklar för publicering i Jalmari. Även föreningar och grupper med anknytning till släktforskning är välkomna att berätta om sin egen verksamhet i medlemsbrevet. Jalmaris läsare kan ge artikeltips och respons om medlemsbrevet per e-post på adressen jalmari@genealogia.fi


Tidigare nummer av Jalmari

I förteckningen nedan anges innehållet i alla tidigare nummer av Jalmari i kronologisk ordning från det nyaste till det äldsta. Genom att klicka på brevets rubrik kan Samfundets medlemmar läsa brevet i SukuHaku. Det kräver inloggning i SukuHaku. 

Läs innehållet i alla nummer här (på finska)