WEBBTJÄNSTER

Registrering

Genealogiska Samfundet i Finland har en lång historia av registrering via crowdsourcing och aktivering av frivilliga. Till exempel Samfundets mest kända nättjänst HisKi bygger på den kopiering av församlingarnas historieböcker som inleddes på 1920-talet och resulterade i de så kallade svarta böckerna. Utöver den fortgående HisKi-registreringen pågår också flera andra registreringsprojekt.


HisKi

Kompletteringen av databasen HisKi bygger på frivilliga insatser som vem som helst kan delta i. Registreringen görs på egen hand via en särskild registreringsplattform. Det är viktigt att alla som deltar i registreringen följer anvisningarna och de överenskomna principerna. Med din egen insats kan du påverka vilka nya uppgifter som införs i HisKi till nytta för alla släktforskare.

Vi rekommenderar att alla registrerare går med i HisKi-registrerarnas egen diskussionsgrupp på Facebook, där man kan få råd och be om hjälp till exempel med att tyda svårlästa kyrkböcker. Den frivilliga HisKi-registreringen koordineras av Kati Ahopelto, som svarar på alla frågor om HisKi-registreringen och hjälper i problemsituationer. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.


Registreringsprojekt


Indexering av officersförteckningar

För tillfället pågår indexering av tryckta officersförteckningar. I dessa förteckningar publicerades officerarna i den finska försvarsmaktens ordinarie manskap under åren 1927-1991. Vid indexeringen av de finskspråkiga förteckningarna införs följande uppgifter i tabeller: för- och efternamn, militär grad, datum för utnämning och befordran samt tjänstgöringsplatser och truppförband.

Tack vare indexeringen fås uppgifterna i sökbart format och de kommer att publiceras i SukuHaku. Uppgifterna i officersförteckningarna kan användas till exempel för personhistorisk forskning och som hjälp vid forskning i soldatkällor från självständighetstiden.

Om du är intresserad av att hjälpa till med indexeringen av officersförteckningarna, anmäl dig genom att skicka ett fritt formulerat meddelande till Samfundets nättjänstspecialist Mikko Kuitula, som ansvarar för Samfundets registreringsprojekt. Materialet som ska indexeras skickas till de frivilliga per e-post och de får instruktioner för arbetet. Inga specialkunskaper krävs, men tidigare erfarenhet av Excel är till nytta vid indexeringen. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.

Indexering av passagerarlängder

Passagerarlängderna från Finska Ångfartygs Aktiebolaget, vilka digitaliserats av Samfundet, publicerades i SukuHaku hösten 2021. De ursprungliga längderna bevaras i Sjöhistoriska institutets arkiv vid Åbo Akademi och är totalt 145 stycken. Efter publiceringen inleddes ett indexeringsprojekt där flera frivilliga bidrog.

Indexeringen av passagerarlängder slutfördes i maj 2022, med undantag för några enstaka längder, och nu kan man göra sökningar i längderna i SukuHaku med efternamn och med kombinationer av för- och efternamn. Det finns över 300 000 sökbara indexerade namn. Uppgifterna i passagerarlängderna kan användas vid forskning om finländska emigranter.

Sök i passagerarlängderna (kräver inloggning)