SLÄKTFORSKNING

Handböcker

I serien Handböcker utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland publiceras korta praktiska handböcker om släktforskning. En del av handböckerna kan köpas i tryckt format på Vetenskapsbokhandeln eller i digitalt format i Släktforskarens webbutik och en del är tillgängliga för medlemmar i SukuHaku.


Handbok i digital släktforskning

Digitaliseringen innebar en total förändring för släktforskningen. När de ursprungliga källmaterialen digitaliserades och gjordes fritt tillgängliga på nätet blev släktforskningen en hobby för hela folket. Handboken presenterar de nyttigaste webbplatserna för släktforskare och andra hjälpmedel för digital släktforskning. Handboken flyttar bokstavligen släktforskningen från arkivvalven till soffan därhemma.

Läs handboken på nätet


Johdatus geneettiseen sukututkimukseen

Genetisk släktforskning är en snabbväxande hobby. Vid sidan av högklassig utbildning om genetisk släktforskning har det funnits efterfrågan på en finskspråkig handbok som dels vägleder den som vill börja med genetisk släktforskning, dels fungerar som stöd för dem som har deltagit i utbildningsdagen.

Handboken beskriver vad som avses med genetisk släktforskning och vad de som sysslar med det egentligen gör. Dessutom presenteras testutbudet hos Family Tree DNA, som erbjuder DNA-konsumenttester, dvs. vilka tester det finns och vilken information de kan ge. I handboken beskrivs också hur man kan bygga upp sig egen släktlinje i ett haploträd.

Köp handboken i Släktforskarens webbutik eller Vetenskapsbokhandeln.


Ruotusotilaiden tutkiminen

I och med det militära indelningsverket under den svenska stormaktstiden i slutet av 1600-talet fick också Finland en så kallad indelt armé. Systemet medförde en stor mängd skriftliga handlingar: förteckningar över truppförbandens befäl och soldater, befälens avlönings- och meritlistor, krigsmanshusets dokument om utbetalning av pensioner samt syneprotokoll för boställen och soldattorp.

Handboken hjälper forskaren att utnyttja det här materialet i sin egen forskning. Den presenterar de viktigaste handlingarna och de förordningar och bestämmelser som ligger bakom dem och vägleder forskaren att hitta rätt rullor.

Köp handboken i Släktforskarens webbutik eller Vetenskapsbokhandeln.


Muistitiedon keruuopas

Handboken lär släktforskare och andra som vill bevara släktminnen grunderna i insamling av muntlig tradition, allt från hur man planerar ett insamlingsprojekt till hur man använder och arkiverar materialet. Handboken beskriver i synnerhet intervjuarbetet: olika intervjumetoder, frågornas uppgifter, intervjusituationen samt hanteringen av materialet för publicering och arkivering. I boken presenteras också särdragen hos den här typen av material och på vilket sätt minnen och berättelser beskriver historien.

Köp handboken i Släktforskarens webbutik eller läs den i SukuHaku (kräver inloggning)