WEBBTJÄNSTER

SukuHaku

SukuHaku är en medlemstjänst för medlemmar i Genealogiska Samfundet i Finland och öppnades på Samfundets 100-årsdag 2017. Tjänsten utgör en port till den finländska släktforskningens källmaterial och innehåller bland annat digitaliserad litteratur och register över olika arkivmaterial och publikationer. För närvarande innehåller tjänsten över 4 miljoner rader ur olika register och nästan 210 000 digitaliserade boksidor. Nytt material läggs till kontinuerligt i takt med att det har digitaliserats och register har sammanställts.

Till SukuHaku


Användning och inloggning

SukuHaku är en av Samfundets medlemstjänster och kräver inloggning, med undantag för gravstensdatabasen, som är fritt tillgänglig för alla. Ditt användarnamn är den e-postadress som du har anmält till Samfundets medlemsregister. Om du är medlem i Samfundet men inte tidigare har loggat in på SukuHaku eller om du har glömt ditt lösenord, kan du återställa lösenordet via funktionen Glömt lösenord? på SukuHakus ingångssida.

 

Material

SukuHaku innehåller över 4,4 miljoner rader ur olika register och över 270 000 digitaliserade boksidor. I SukuHaku finns framför allt släktböcker och matriklar. Det finns register över arkivmaterial och publikationer vars syfte är att förenkla användningen av olika slags material.

De mest använda materialen i SukuHaku:

 

Sökanvisningar

Sökformuläret på SukuHakus framsida, dvs. Vanlig sökning, är i första hand avsett för att söka personer i olika register. Om du vill bläddra i de register som laddats upp i tjänsten och till exempel digitaliserade böcker, ska du klicka på Visa alla ovanför sökformuläret. De digitaliserade böckerna är maskinlästa och du kan söka i innehållet med Fritextsökning. Noggrannare sökanvisningar för SukuHaku hittar du på tjänstens ingångssida under Sökanvisningar

 

Komplettering

Nytt material läggs till i SukuHaku kontinuerligt i takt med att det har digitaliserats och register har sammanställts. På SukuHakus ingångssida finns en lista över de nyaste materialen i tjänsten, och de blir sökbara följande natt efter införandet.

 

Administration och respons

SukuHaku administreras av Samfundets nättjänstspecialist, som tar emot observationer, kommentarer och respons om SukuHaku. Råd om användningen av SukuHaku och hjälp i eventuella problemsituationer fås av Samfundets kundrådgivare Susanna Lahtinen. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här

Instruktionsvideo: SukuHaku

I instruktionsvideon nedan berättar Samfundets serviceansvariga Juha Vuorela om hur man använder SukuHaku och gör sökningar i den. Alla instruktionsvideor är fritt tillgängliga på en egen spellista på Samfundets Youtube-kanal.