SLÄKTFORSKNING

Källor för släktforskare

Digitaliseringen har revolutionerat släktforskningen och därför blir släktforskning ständigt mer populärt. Numera finns en stor del av de grundläggande källorna i digitalt format och kan studeras till och med hemma i soffan. I det här avsnittet ger vi en noggrannare presentation av kyrkböckerna, övriga grundläggande källor för släktforskning och databasen HisKi. Dessutom finns här en tematisk förteckning över olika slags släktforskningsrelaterat material och litteratur på nätet, en länklista över användbara webbplatser och en egen faktasida om finländska arkiv och bibliotek som förvarar viktigt källmaterial för släktforskningen.

Informationsidor om källor för släkforskare (på finska):


Webbjänster

Genealogiska Samfundet i Finland erbjuder olika slags webbjänster som släktforskarna kan utnyttja i sin egen släktforskning. Den mest kända av dessa är HisKi, dvs. sökdatabasen med församlingarnas historieböcker, som ofta är ett oersättligt hjälpmedel för släktforskarna. Utöver HisKi omfattar Samfundets nättjänster bland annat SukuHaku och gravstensdatabasen. I SukuHaku finns till exempel digitaliserad litteratur och register över olika arkivmaterial och publikationer. Mer info om Samfundets nättjänster finns här.


Handbok i digital släktforskning

I serien Handböcker utgivna av Genealogiska Samfundet i Finland ingår en handbok i digital släktforskning, som presenterar de nyttigaste webbplatserna och andra digitala hjälpmedel för släktforskning. Handboken flyttar bokstavligen släktforskningen från arkivvalven till soffan därhemma. Handboken har publicerats som en öppen webbpublikation på Samfundets hemsida.

Instruktionsvideo: Faktasidor om släktforskning

I instruktionsvideon nedan berättar Samfundets serviceansvariga Juha Vuorela om faktasidorna om släktforskning på Samfundets webbplats. Fler instruktionsvideor om släktforskning hittar du på Samfundets Youtube-kanal.