WEBBTJÄNSTER

SukuTopoteekki

SukuTopoteekki är Genealogiska Samfundet i Finlands topotek, det vill säga ett nätarkiv för släkt- och personhistoriska fotografier. Vem som helst kan bidra med innehåll. SukuTopoteekki fokuserar på att bevara och presentera privata fotografier tagna före 1950. Fotografier kan överlåtas av till exempel privatpersoner och sammanslutningar, såsom släktforskare och släktföreningar.

Till SukuTopoteekki


Ny nättjänst

Samfundet lanserade en ny nättjänst för gamla fotografier, SukuTopoteekki, i maj 2023. Material tas emot genast efter lanseringen. Tjänsteleverantör för SukuTopoteekki är Internationella centret för arkivforskning ICARUS. Anvisningar om skanning och behandling av bilder, införande av metadata och leverans av material hittar du på den här sidan och i den här nedladdningsbara filen.

I SukuTopoteekki bevaras och presenteras privata släkt- och personhistoriska fotografier av till exempel personer och byggnader, tagna före 1950. Vem som helst kan bidra med innehåll, till exempel släktforskare och släktföreningar. I tjänsten publiceras inte material som ingår i andra aktörers, såsom museers och biblioteks, samlingar eller senare bilder av historiska objekt.

I SukuTopoteekki kan vem som helst titta på bilderna och den som överlåter bilder bestämmer med vilka licenser de är tillgängliga för allmänheten. Som pilotmaterial har vi infört samlingen Picture Gallery - Life and Times of Finnish Emigrants med cirka 1 500 bilder med anknytning till finska emigranter. Samlingen innehas av Samfundet och har tidigare funnits på Samfundets webbplats i början av 2000-talet. I materialet ingår bilder från allt mellan Amerika och Australien, en del identifierade och en del oidentifierade.


Ingångssidan till Samfundets nättjänst SukuTopoteekki


Avtal om överlåtelse av bilder

Innan bilderna levereras och publiceras ska den privatperson eller sammanslutning som överlåter materialet ingå ett avtal med Samfundet om överlåtelse av digitalt material. Avtalet gäller publicering av materialet på nätet. Samfundet gör inte anspråk på upphovsrätten till materialet, utan överlåtaren väljer själv med vilken licens materialet görs tillgängligt för allmänheten i SukuTopoteekki.

Avtal om överlåtelse av digitalt material (på finska)


Skanning av bilder

Vi rekommenderar att alla fotografier som ska publiceras i SukuTopoteekki skannas i färg, även svartvita fotografier. Placera bilderna i skannern så rakt som möjligt och använd vid behov en vit bakgrund.

Alla bilder ska skannas med tillräcklig upplösning, så att detaljerna bevaras. Upplösningen (ppi/dpi) väljs enligt originalbildens storlek. Man kan utgå från följande rekommendationer eller välja upplösningen (resolutionen) i skannerns inställningar så att bildens längre sida blir cirka 3 000 pixlar.

  • 10 x 15 cm och mindre = 1 200 ppi/dpi
  • upp till 18 x 24 cm = 400 ppi/dpi
  • större än 18 x 24 cm = 300 ppi/dpi
  • negativ och diabilder = 2 000-3 000 ppi/dpi

Till SukuTopoteekki tar Samfundet emot endast digitalt material. Samfundet tar inte emot fysiska originalfotografier, album eller bildsamlingar. I Samfundets lokal finns en bildskanner som vem som helst får använda. Även de flesta bibliotek har kundskannrar för skanning av till exempel fotografier.


Behandling av bilderna

Efter skanningen ska bilden beskäras så att hela bilden inklusive kant finns med och så att det syns en liten vit rand utanför bildens kanter. De skannade bilderna ska inte redigeras, färgläggas eller behandlas på något annat sätt med bildbehandlingsprogram. I SukuTopoteekki publiceras i regel inte bildernas frånsidor.

Bilderna ska sparas i en gemensam mapp i JPEG-format och alla bilder ska namnges enligt överlåtaren "EfternamnFörnamnNummer" (t.ex. MeikalainenMatti0123 eller SukulaSlaktforening0456) och ges eget ordningsnummer. Använd inte skandinaviska bokstäver i namnet, utan ersätt till exempel ö med bokstaven o.


Införande av metadata

Metadata om alla bilder som skickas till SukuTopoteekki ska skrivas i en särskild metadatafil, som du kan ladda ner nedan. Filen kan öppnas och ifyllas i Excel eller något annat kalkylprogram.

Lägg inte till nya kolumner i modellfilen och ändra inte på rubrikerna eller deras ordningsföljd. När du skriver metadata bör du följa anvisningarna för SukuTopoteekki så noggrant som möjligt. Det är särskilt viktigt att det ovannämnda filnamnet motsvarar namnet i metadatafilen exakt, så att uppgifterna förenas med rätt bild i topotoket. I SukuTopoteekki söks material främst utgående från bildens rubrik och taggar så var särskilt noggrann med att formulera dem rätt.


Leverans av material

Bilderna och metadatafilen skickas i samma mapp till e-postadressen sukutopoteekki@genealogia.fi eller via den avgiftsfria tjänsten WeTransfer. Samfundet ansvarar för publiceringen av materialet i SukuTopoteekki och beslutar om när bilderna publiceras och görs tillgängliga för allmänheten i tjänsten.


Komplettering av uppgifter

Uppgifterna om bilderna i SukuTopoteekki kompletteras i första hand genom att besvara frågan "Känner du igen personerna eller vet du mer om bilden?" och skicka in uppgifterna med hjälp av formuläret intill frågan. Uppgifter kan också skickas per e-post på adressen sukutopoteekki@genealogia.fi. Nämn då bildens ID-nummer (t.ex. ID 0079554).


Administration och respons

Samfundets kundrådgivare Susanna Lahtinen kompletterar SukuTopoteekki och tar emot nytt material. Administrationen av SukuTopoteekki sköts av Samfundets nättjänstexpert. Kontaktuppgifterna till Samfundets personal finns här.

Dessutom har SukuTopoteekki frivilliga moderatorer, som uppdaterar bildernas kommentarer och taggar. Om du är intresserad av att bli en frivillig koordinator, lämna in en fritt formulerad ansökan på finska till Samfundets nättjänstexpert Mikko Kuitula. Koordinatorerna introduceras till uppgiften, men kännedom om topotek och erfarenhet av behandling av gamla fotografier och metadataarbete är till nytta i uppgiften.

Instruktionsvideo: SukuTopoteekki

Här publiceras en instruktionsvideo om SukuTopoteekki 2023.