SLÄKTFORSKNING

Släktforskarföreningar

Genealogiska Samfundet i Finland upprätthåller en förteckning över släktforskarföreningar i Finland. I förteckningen nedan har de regionala föreningarna ordnats enligt landskap, medan övriga föreningar finns i slutet av förteckningen. Samfundet ansvarar inte för innehållet eller utförandet på de nedan nämnda föreningarnas webbplatser.

Om er förening saknas i förteckningen eller om adressen till er webbplats har ändrat, meddela ändringarna och de nya uppgifterna per e-post till tiedottaja@genealogia.fi

 Samfundet upprätthåller också en förteckning över släktföreningar.

Läs företeckninger här