UTBILDNINGSTJÄNSTER

Seminarium

Seminariet är Genealogiska Samfundets svenskspråkiga seminarium, som ordnas på distans i mitten av september. Samfundet strävar efter att ordna Seminariet i samarbete med lokala svenskspråkiga släktforskarföreningar och andra svenskspråkiga aktörer. Arbetsgruppen för Temalördagarna ansvarar för arrangemangen.


Seminarium hösten 2022


SEMINARIUM: Arkivmaterial i privatarkiv för släktforskare

Genealogiska Samfundets seminarium hålls den 17 september 2022. Seminariet är digitalt och det strömmas i realtid och är fritt tillgängligt på Samfundets YouTube kanal. Programmet ligger kvar där en tid efter seminariet och sedan läggs föredragen i Samfundets Videobiliotek


Seminariets program

10.00 Genealogiska samfundets styrelsemedlem Christer Kuvaja: Öppning

10.10 Arkivarie Linda Filppula och arkivamanuens Niklas Huldén: Arkiv vid Åbo Akademi

11.00 Arkivarie Maria Miinalainen: Svenska litteratursällskapets arkiv

11.40 Bensträckare

11.50 Arkivchef Kristina Linnovaara: Digitalisering av svenskspråkiga tidningar

12.10 Arkivarie Robert Louhimies: Lokalhistoriska arkiv

12.50 Lunchpaus

13.50 Specialforskare Ida Suolahti: Helsingfors stadsarkiv

14.30 Arkivforskare Juha Nirkko: Finska litteratursällskapets arkiv (föredraget hålls på finska)

15.10 Avslutning