UTBILDNINGSTJÄNSTER

Seminarium

Seminariet är Genealogiska Samfundets svenskspråkiga seminarium, som ordnas på distans i mitten av september. Samfundet strävar efter att ordna Seminariet i samarbete med lokala svenskspråkiga släktforskarföreningar och andra svenskspråkiga aktörer. Arbetsgruppen för Temalördagarna ansvarar för arrangemangen.


Nästa seminarium kommer att hållas lördagen den 14 september 2024 och dess tema är "Flyttningsrörelser i Finland: In- och utflytningens omfång, begränsningar och möjligheter ". Seminariet kommer att streamas live på Samfundets YouTube-kanal. Mer information om programmet kommer att finnas tillgänglig i augusti 2024.